{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

36
ድሉዋት ፋይላት
36
4 ዞባ\ ዴባርትሞ

Avoir une aide médicale par téléphone

Numéro pour demander des soins en urgence, prendre un rdv à l'hôpital, avoir un suivi médical gratuit
ነጻ
ጥዕና
Equipe d'Urgence Internationale (EUI-IEMT)L'Equipe d'Urgence Internationale
9 ዞባ\ ዴባርትሞ

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍንምግባር ዝዓለም መደባት ዘካተተ።
ነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Femmes Entraide et Autonomieናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣብ መንጎ ዝተሰደዱ ሰባት ዝግበር ደገፍ

ናይ ስደት ሰባት ናይ ደገፍን ዓርሰ ሓገዝን ጉጅለ፣ ብናይ ስነ ልቦና ክኢላታት ማሕበር ኢታፐ ዝመሓደር።
ነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association ETAPEማሕበር ኢታፐ
39 - Jura

ብነጻ ናይ ምሕካም መሰል ንምሕላው

ከከም ኣታዊኹምን ፣ ናይ ስራሕ ኣታዊኹምን ዝምልከት ናይ ሕክምና ሓገዝ ንምርካብ
ነጻ
ጥዕና
Mission locale Dole-revermontሊስዮን ሎካል ናይ ዶረል-ረቨርሞ Dole-Revermont
86 - Vienne

ንኣሸገርቲ ሕሉፍ ዝኽርታት ብኸመይ ንሕዞም፣ ንምፍልጥ

እዚ ኣብ ዙርያ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣተኩሩ ዝሰርሕ ግዳሴ፣ ኣብ ናይ ስራሕን ማሕበራዊ ህይወትን ሰናይ ንምዃን ዘተኮረ እዩ።
ነጻ

ከከም ኩነታቱ

ጥዕና
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Coalliaኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)
67 - Bas-Rhin

ብነጻ መግቢን ቡንን ክሰቡ

መግቢን ቡንን ብነጻ፣ ኣቐዲሙ ብ ኻልእ ሰብ ዝተኸፍለ ን 4 ሰባት ኣብ ሰሙን
ነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Le Quai 67ለ ካፈ ሱስፐንዱ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ብቐጻሊ ምፍሳስ ደም ዘጋጥሞም ሰባት፣ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ

Hémophilie, (ሀሞፊልያ) maladie de Willebrand (ሕማማት ዊለብራንድ) pathologies (ፓትሆሎጌስ) plaquettaires, ከምኡ እውን ካልኦት ዓይነት ሕማማት ምዕጋት ደም ዘጠቓለለ፣ ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ
ነጻ
ጥዕና
Association française des hémophilesማሕበር hémophiles ወይ ምፍሳስ ደም ናይ ፈረንሳ
83 - Var

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

ነቶም ናይ ሕክምና ሓገዝ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ሰባት፣ ብነጻ ከም ዝሕከሙ ምግባር
ነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Provence Verte Solidarités-UDVኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles
69 - Rhône

ሓገዝን እንግዶትን እትረኽበሉ ቦታ ምፍላጥ

L'espace, ን ስድደተኛታ ን ምቕባል ዝዓለም ቦታ እዩ
ነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
L'espace  (Orspere-Samdarra)ል ፓስ ኦርስፐረ ሳምዳራ L'espace (Orspere-Samdarra)
63 - Puy-de-Dôme

ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምርካብ

ን ስደተኛታት ዝኸውን ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊን ሕክምና ንምሃብ ዝዓለመ እዩ መደብና.
ነጻ
ጥዕና
Forum réfugiésሰንተር አኢሰኮ 63 CENTRE ESSOR 63
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ጠቓሚ ዝኾነ ስነ ኣእምሮኣዊ ሓገ ኣብ ኦናይን ንምርካብ

እቶም ካብ ምንጪ ላይን እንረኽቦም (ቪድዮታ ፣ ናይ ህይወት ኣጋጣሚታት ...)ኣብ ምፍታሕ ሳይኮጂካዊ ጸገማት ዓቢተራ እዮም ዝጻወቱ።
ነጻ
ጥዕና
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
L'espace  (Orspere-Samdarra)ለ ስፓስ ቨርችዋል L'espace virtuel
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ናይ ምስማዕ ሽግር ንዘለዎም ሰባት ናጻ ሕክምና ንምርካብ

ናይ AME መሰል ንዘይብሎም ሰባት ነጻ ናይ ምሕካም ዕድል ንምርካብ ንሰርሕ
ነጻ

ኣብ ምሉእ ዓመት

ጥዕና
AuditionSolidaritéብሳላAuditionSolidarité
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ብነጻ ሕክምና ንምርካብ ዑቕባ ንምሕታት ንተሓገገዘኩም

ኤች ኣይ ቪ VIH ፖዝቲቨ ዲኹም? እተኴይንኩም፣ ሓገዝን ደገፍን ክግበረልኩም እዩ
ነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
AIDESኣይድስ AIDES
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ን ኤች ኣይ ቪ VIH ንምልኻል

ካብ ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሓማማት ንምልክኻል (ምኽሪ፣ ሓገዝ፣ መከላኸሊ ኮንዶም፣መርመራን ወዘተ ግበሩ).
ነጻ
ጥዕና
AIDESማሕበር ኤይድስ l'association AIDES

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

7
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ጥዕና
7
69 - Rhône

ኣብ ፕሮጀክትታትኩም ደገፍ ንኽግበረልኩም ምስ እትደልዩ

ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ውልቃዊ ደገፍን፡ ከከም ድሌትኩም ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ።
ነጻ

ምስ ድሌታትክን ዝተመጣጠነ ደገፍ

ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ጥዕና
ስድራ-ቤት
PasserElles Buissonnièresምስ (ስኪፕኤለስ ቡይሶኒየርስ) PasserElles Buissonnières
86 - Vienne

ኣብ ስራሕን ውልቃዊ ህይወትን ኣሳላይነት ንምርካብ

ኣብ ምርካብ ስራሕን ገዛን ፣ ክትትል ጥዕናን ኣብ ፕዋትየኽ Poitiers ንዝነብሩ
ነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
Mission locale d'insertion du Poitouኣብ ሚስዮን ሎካል ናይ Poitou
3 - Allier

ብሕሱር ክዳውንቲን ካልእማልእን ምግዛእ

ማሕበርና ፣ ቀንዲ ክዳውንቲን፣ ካልኦት ነገራትን ብሕሱር ናብ ዕዳጋ የውርድ፣
መንበሪ ገዛ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Solidabrocእብ ሶሊዳብሮክ Solidabroc
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ጽምዋ ንምርሓቕ

ምስ ከማኹም ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ፣ ምርኻብን ንምውጋዕን ምስ እትደልዩ
ነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ጥዕና
AIDESማሕበር AIDES 'ኤይደ'
45 - Loiret

ኣብ ምትእትታው ስራሕ ሓገዝ ምርካብ፣

ንተቐማጦ ኸተማ ኦርሊዮን ኣብ ማሕበራውን ሞያውን ዓለም ተጸምቢሮም ዝሳተፉሉ ኣፍደገ ንምርካብ ብውልቅን ብሓባርን ዝግበር ምስናይ ወይ ሓገዝ ዝግበር ደገፍ እዩ።
ነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ
Initiatives et Développementብምትሕባር Initiatives et Développement ዝበሃል መደብ፣
21 - Côte-d'Or

ምእንጋድን ሓበሬታት ምርካብን

ግብረ ሰናይ ተሓጋገዝቲ ናይ ወለናታዋን ኣብ ስኮር ፖፒለር፣ ንዓኻ\ኺ ንከሰምዑ ንክቅበሉኻ\ኺ ተዳሊዮም ኣለው፣ ድሕሪ እዚ ኣድላዪ እንተ ኮይኑ ፣ ከም ከም ኩነታት ናይ ድሕረ ባይታኻ\ኺ ምኽሪ ሓበሬታት ክህቡኻ\ኺ ክሕብሩኻ\ኺ ይኽእሉ\ላ፤፣
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
SECOURS POPULAIRE FRANCAISቀዋሚ መቀበሊ
33 - Gironde

ሓደ ስራሕ ወይ ኮርስ ስልጠና ትምህርቲ ምርካብ፣

ድርብ ሓገዝ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ፣ ናይ ሞያዊን ስነ- ኣእምራዊ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ።
ነጻ

ንኣስታት ሽዱሽተ 6 ኣዋርሕ ዝኣክል፣

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
Actions Inter Médiationሱፍል፣