Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

24
ድሉዋት ፋይላት
24
60 - Oise

ጽላልን ሓገዝን ርከቡ

ናይ መንበሪን ገዛ ደገፍን ንመንእሰያት ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ኦይስ ንምርካብ ።
80€ ናይ ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Coalliaምስ Oise Actions Jeunes
88 - Vosges

ምርካብ ግዝያዊ መጽለሊ

ሓደ መንበሪ ን ብሕሱር ኣብ à Saint-Dié (88) ኣብ ናይ ንኣሸቱ ሰራሕተኛታት ዝሰፍርሉ ቦታ ገዛ ንምርካብ።
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
ADHAJኣብ ADHAJ résidence Habitat Jeunes ዝበሃል ትከል
75 - Paris

መቀበሊ ኣጋይሽ ኣብ ፓሪስ፣ ን እዋን ቀትሪ

ሓደ ሓገዝ ንትምህርቲ ቋንቋ ፈርንሳ ከምኡ’ውን ምውህሃድ ኣብ ናይ ሞያን መጽለሊ ገዛ ምርካብን ዝዓለም ሓገዝ
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
France Horizonምስ France Horizon
2 départements

ምርካብ ዝምጥነኩም ገዛ

L'agence SOLIHA peut vous proposer des logements à louer dans le privé avec des loyers moins chers. እዚ ሶሊሃ (SOLIHA) ዝተባህለ ማሕበር እዚ፣ ዝካረ መንበሪ ገዛ ናይ መንግስቲ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ብሕቲ፣ ብዝሓሰረ ዋጋ ኣብ ምርካብ ክተሓበበር ይክእል።
መንበሪ ገዛ
SOLIHA AIS DOUBS COTE D'ORምስAvec SOLIHA AIS 25-21
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምዑቋብ ንሓደ ወይ ሓንቲ ስደተኛ።

ስደተኛታት ንምዕቋብ ድሌት ኣለኩም'ዶ? ኣብ ምጽላል ወይ ምዕቋብን ምዕራፍን ዝግበር መደብ ከመይ ጌርኩም ኣብ ግብሪ ከምተውዕልዎ ዳህስሱን ኣናፍልጦ ርኸቡን፣
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
Ministère de l'Intérieurመደብ ምጽላል 'ምዕቋብ ዜጋታት'
94 - Val-de-Marne

ምርካብ ኩለመዳያዊ ደገፍ

ኣብ ምዕጃብ ስደተኛታት ከከም ድሌታቶም: መንበሪ ገዛ: ስራሕ: መሰላት...
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE (GAS)ምስ Groupe Accueil Solidarité (GAS)
36 - Indre

መንበሪን ሓፈሻዊ ሓገዝን ደገፍን ንምርካብ

በዚ መስርሕ ብምሕላፍ ን9 ኣዋርሕ ግዝያዊ መንበሪ ክትረኽቡን ክትስነዩን ትኽእሉ
ዳርጋ 9 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Aidaphiምስ Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) AIDAPHI
76 - Seine-Maritime

ምርካብ ግዝያዊ መንበሪ

እዚ መደብና መንበሪ ካብ 16 ክሳብ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት፡ ኣብ ሞያዊ ንጥፈታት።
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 508€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር
ትኽኽል 24 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ANLAJTምስ Foyer Jeunes Travailleurs - ANLAJT
38 - Isère

ግዝያዊ መጽለሊ ንምርካብ፣

ኣብ ክሊ ዕድመ ( 18 ክሳብ 30 ) ዓመታት ንዘለዎም መንእሰያት ስደተኛታት ዝምልከት ኮይኑ፣ ግዝያዊ መጽለሊ፣ መዕረፊን ንምርካብ ክኽእሉ ምእንቲ ዘኽእል መደብ እዩ።
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 509€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር
ዝለኦኣለ 1 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
Mutualité française Isère ብሳላ ረ ኢሎጅ(REiLOGE)፣
35 - Ille-et-Vilaine

መንበሪ ገዛ ምርካብ

ማሕበር ኣሚተ ሶሲያል, ሓደ መንብሪ ገዛ ንመንእስያት ዝተዳለወ መንብሪ ኣብ ረስድ ደንስ ኣቢታ ጀን የቅርብልኩም
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
Saint Benoît LabreHJR ረስድ ደነስ ኣቢታ ጀን
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መንበር ገዛ ንምርካብ፣

ኣዶማ Adoma ናይ ገዛ ክራይ ፣ ፍታሕ ንምርካብ ዝቖመ ወሃብ ኣገልግሎት ትካል እዩ።
ትኽኽል 2 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
ስድራ-ቤት
Adomaብምትሕባር ኣዶማ(Adoma) ብዝበሃል ገዛ ዝበሃል ገዛ ዘካሪ ትካል፣
76 - Seine-Maritime

መንበሪ ገዛ ንምርካብ ሓገዝ ርከቡ

ኣብ ዲፐ፡ ኖፍሻቴል ኤን ብራይ፡ Dieppe, Neufchatel en Bray, ጎርነይን ሜትሮፖሊስ ሩዋን ኖርማንዲን Gournay et la Métropole ናይ መንበሪ ንምህላው
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
Groupe SOS Solidarités NormandieምስGroupe SOS Solidarités
17 départements

ካብ ኢል-ደ-ፍራንስ ወጻኢ መንበሪ ገዛ ምርካብ

ሓደ ምስ ስራሕ ስተኣሳሰር፣ ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኢ ኣባ ካልእ ዞባታት ፣ ስራሕን መንበሪን ንምንባር ዘሎ ተኽእሎኹም ፈትሹ
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au Logementኤሚል
58 - Nièvre

ግዝያዊ መጽለሊ ወይ መንበሪ ንምርካብ

ኣብ ኔቨርስ ኣብ ዝርከብ ንኣሽቱ ዘራሕተኛታት፣ ስቱድዮ ወይ ሓንቲ ግን ምልእቲ ክፍሊ ንምክራይ ይከኣል እዩ።
371€ ናይ ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Coallia Neversምስ RS Foyer Jeunes Travailleurs "Clair-Joie"
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣብ ፈረንሳ ካብቲ ወጥሪ ዘለዎ ዞባ ወጻኢ ርጉእ መጽለሊ ንምርኻብ ምስ እትደልዩ

ናብ ካልእ ዞባ፡ ካብ Île-de-Franceን ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ከምኡ ውን ኣብ ከተማታት ፈረንሳን ምግዓዝ።
ብነጻ
ትኽኽል 1 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
GIP Habitat et Interventions socialesሃገራዊ መድረኽ መንበሪ ስደተኛታት ዝኸውን

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

25
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
መንበሪ ገዛ
25
8 départements

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ጉዳይ

ምርካብ ሓገዝ መንበሪ ገዛን ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓን ፣ ዝነጥፍ መሕበር
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Association Revivreምስ Association Revivre
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref
18 - Cher

ማሕበራዊ ደገፍ ይሃልኹም

ንስደተኛታት ግዝያዊ መሕደሪ ኣሰናይነትን ንምህላው ።
ትኽኽል 9 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
ስድራ-ቤት
Le Relais - service CPHምስ le CPH de Bourges, association Le Relais
38 - Isère

ሓበሬታ ፍሉይ ንዝኾነ ደገፍ ናይ ምጥያስ ብኸመይ ከም እትረክብ

ስልጠና ኣብ ንቀጻሊዝተቕም ዝጠቕም መኽሰባት ፣ (ስራሕ , ገዛ...).ክኸውን ምርካብ ይኽእል እዩ
ብነጻ
ዳርጋ 1 ሰዓት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
Grenoble Alpes Métropole ቀዋሚ ስልጠና ኣብ ግሮኖብልን Grenoble Alpes ኣልፕስ
13 - Bouches-du-Rhône

ምርካብ ስራሕን መንበሪን ገዛ ዝግበር ደገፍ ንምርካብ

በዚ መድደብ ዩክሬናውያን ተጠቀምቲ ግዝያዊ ሓለዋ ርጉእ ስራሕን መንበሪ ኣባይትን ንምርካብ ዝግበር ደገፍ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 12 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
ፈረንሳይ
Association Envergureምስ Programme "Aller vers" - Association Envergure
4 départements

ሓደ ሞያዊ ስልጠና እናወደስኩም ገዛ ርኸቡ

ሓደ መንበሪን ስራሕን ንምርካብ እናተኸፈልኩም፣ ናይ ምምሕዳር ወረቓቕጥኹምን እን እናተሳለጠልኩምን፣ ዝወሃብ ስልጠና
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ ሆፐ HOPE
4 départements

ምርኻብ ካብ ዞባታት ንስራሕን ገዛንን ዘሎ ዕድል ንምርኣይ

ሓደ ስራሕን ገዛን ኣብ ኩሉ ቦታታት፣ ብሳላ ሞቢሊተ ጆግራፊ ዝበሃል መደብ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
Habitat et Humanismeቴኻሶስ Thrasos
72 - Sarthe

ን ስደተኛታትን፣ ከምኡ ውን ንዝተፈላለየ ናይ ዑቕባ ሰብ-መሰል፣ ምሕጋዝ

እዚ TALENTS MIGRANTS ዕላምኡ ኣብ ኣኣከባቢኹም ዘሎ ናይ ኣሰነይነት ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ኮይኑ ኣሎ ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
ፈረንሳይ
Inalta Formationምስ Plateforme TALENTS MIGRANTS ዝተባህለ ትካል
2 départements

መንበሪ-ገዛን ስራሕን ምርካብ

ትስፉው መደብ HOPE ስራሕን መንበሪን ንምርካብ የሰንየኩም ።
ብነጻ
ዳርጋ 850 ሰዓት
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ HOPE - Hébergement Orientation Parcours vers l'Emploi
21 - Côte-d'Or

ደገፍ ናይ ምስናይ ምርካብ

ኣብ ምምሕዳራዊ ነገራት ኣሰናዪነት ምርካብ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
Mission locale de l'arrondissement de Dijonሚስዮን ሎካል ናይ ዲጆን Dijon
2 - Aisne

ኣብ ስጉምትኻ ን ኽትዕጀብን ክትሕገዝን ምእንቲ

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (RSA, APL, CSS, ወዘተ) ዝግበር ሓገዝ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L'AISNE ምስ CIJ Aisne
21 - Côte-d'Or

ኣብ ሞያን ስራሕን ውህደት ደገፍ ንምርካብ ምስ እትደልዩ

ርጉእ መንበሪን ስራሕ ወይ ስልጠና ኣብ ዲጆን ንምርካብ ውልቃዊ ደገፍ
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
ACODEGEምስ Service Accueil Réfugiés - Acodège
58 - Nièvre

ጽቡቕ ኣቀባብላን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ

ኣብ ሓደ ናይ መዓልቲ መጽንሒ ማእከል (ማሕበራዊ ቤት መግቢ ዘለዎ) ብምኻድ ካብ ህጹጽ መንበሪ ንኽትጥቀሙ ምስ እትደልዩ ዝሕግዘኩም እዩ።
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
Association Pagodeምስ le Centre d'hébergement et de réinsertion social
88 - Vosges

መጽለሊ ንምርካብ ምስ እትደልዩ ንኸሰንየኩም፣ ክንሕግዘኩም

ኣብ ምርካብ ገዛን ንዑኡ ዝጠቕስን ከምኡ እውን፣ ማሕበራዊ ምትሕግግዛን ምስ እትደልዩ ነበርክተልኩም ቅሩባት ኢና
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Coalliaኮልያ Coallia
4 départements

ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስራሕ

2 ባህልታት Terre 2 Cultures፣ ኣብ ሕርሻ ንኽሳተፉ ስደተኛታት፣ የተባብዕ ።
50€ ኣብ ዓመት
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Terre 2 Culturesቴኽ 2 ቻልቱረስ Terre 2 Cultures