ዝምጥነካ ገዛ ንምርካብ
ምስ እዚ ሶሊሃ ኤይ ኣይ ኤስ ( SOLIHA AIS) ካብ ቁጽሪ 25-21

ዝምጥነካ ገዛ ንምርካብ

ምስ 
እዚ ሶሊሃ ኤይ ኣይ ኤስ ( SOLIHA AIS) ካብ ቁጽሪ 25-21

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

L'agence immobilière sociale de SOLIHA peut vous proposer des logements à louer dans le privé avec des loyers moins chers.

L'agence propose à la location différents types de logements et à des prix divers, en fonction des disponibilités.

L'objectif de l'agence est de reloger des personnes qui ont des difficultés économiques et qui ont un besoin de relogement urgent (personnes sortant d'hébergement, femmes victimes de violences conjugales, personnes risquant de se retrouver sans domicile, personne étant dans un logement inadapté et/ou insalubre, etc.).

እዚ ትካል እዚ፣ ንተኻረይቲ: ዝተፈላለየ ገዛውቲ ከምኡ እውን ብዝተፈላለየ ዋጋን ዓቐንን ዘለዎም ገዛውቲ የካትት።

እቲ ዕማላ ነይዚ ትካል እዚ ድማ ድማ ፣ ነቶም ኣብ ብቑጠባ ንዘይደልደሉን ጸገም ዘለዎን ሰባት ኣብ መንበሪ ቤት ንምርካብ እዩ። ( ዕድል እዚ ተዋሂብዎም ከኣ: ካብ መጻምደን ሽግር ዝወረደን ደቀንስትዮ፣ መንበሪ ገዛ ዘይብሎም ግዳም ንዝሓድሩ ሰባትን፣ ከምኡ እውን ኣብ ሓደገና ዝኾነ መንበሪ ንዝነበሩ ዝነበሩ ሰባትን ወዘተ ወዘተ እዮም )

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

Durée de la location

ንውሓት: ናብ ኣብቲ መንበሪ ዝጸንሓሉ እዋን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

Durée de la location

ንውሓት: ናብ ኣብቲ መንበሪ ዝጸንሓሉ እዋን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

Un accompagnement adapté

ነዚ ንምርካብ ዝሕግዘናን ዘሰንየና ትካል

L'agence s'adapte au maximum aux demandes des locataires afin de les accompagner au plus près de leurs besoins.

እቲ ትካል ብዝተኻእሎ መጠን እኹል ሓበሬታ ካብቲ ጠላባይ ወይ ሓታታይ እቲ መንበሪ ገዛ ይውከስ፣ ካብኡ ተበጊሱ ድማ ፣ ነቲ ጠለባት ወይ ድሌት ናይ ሓታቲ ዝቐረበ ገዛ ከማልእ ይጽዕር።

Un accès rapide à un logement

ህጹጽ መጽለሊ ንምርካብ

Lorsqu'un logement est disponible, votre installation peut se faire rapidement.

እቲ መጽለሊ ቤት ምስ ተረኽበ፣ ሕቶኹም ተመሊሱ ብቕልጡፍ እተጽልልሉ ገዛ ከም እትኣትዉ ይግበር።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ነዚ ንምርካብ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ንጠለምኩም: በዚ ናይ መሕተቲ ቕጥዒ መሊእኩ ብምስዳድ ርኸቡና።

Vous pouvez nous contacter afin d'obtenir le dossier candidat, qui doit être rempli et retourné avec toutes les pièces justificatives (voir carte ci-dessous pour les coordonnées).

ነቲ መሕተቲ ቕጥዒ ምእንቲ ክትረኽቡ፣ ተወከሱና። እቲ ቕጥዒ ብግቡእ ክምላእ ኣለዎ ከምኡ እውን ምስ ኩሉ እንሓቶ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰናድ ናይ ወረቓቕቲ ተሰንዩ ክቐርብ ይግባእ።(እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ካርታ ድማ፣ ኣድራሻ ንምርካብ ክሕግዘኩም እዩ።)

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
37 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
SOLIHA AIS DOUBS COTE D'OR

SOLIHA AIS DOUBS COTE D'OR