Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

70
ድሉዋት ፋይላት
70
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
21 - Côte-d'Or

ኣብ ሞንትባርድ Montbard ወይ ከቲኚ Quetigny ወለንተኛታት ንምዃን

ኣብ ኣዚ ዝተቐሰ ቦታታት ወለንተኛታት ንምኳን
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Epicerie Sociale et Solidaire ኤስፓስ ሶሻል l’Épicerie Sociale
ብ ኦንላይን

ተሳትፎ ወለንታዊ ተግባር

ኣብ ጥቃ መንበሪኹም ወለንታዊ ስራሕ ወይ ካብ ርሑቕ ኴንካ ምፍጻም
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JeVeuxAider.gouv.frጁ ቩ ኤደ. ጉቭ. ኤፍ-ኣር JeVeuxAider.gouv.fr
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
95 - Val-d'Oise

ኣክሰደ ኣ ላ ክልቹር ዳን ማ ቪል, ኣብ ከተማ ናተይ ናብ ናይ ባህሊ ምብጻሕ

ኣብ ቫል ድ ዋስ ብውልቃዊ ወይ ምስ ግሩፕ ብሓባር ኮንካ ምዝንጋዕ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
CULTURES DU COEUR 95ክልቹር ክ ኮር ባህሊ ናይ ልቢ 95
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ን ሓደ ስደተኛ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምስናይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CoalliaMAINtenant
ብ ኦንላይን

ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ምምሃር

ሓንቲ ፕላት ፎርም ስልጠና ናይ ትምህርቲን ፈጠራን ብፍልይ ዝበለ ቅዲ ንዝደለነዮ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ምምሃር ፤፣
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ ARTE
9 départements

ሌላ ምስ ሕብረተ ሰብ ፈርንሳ

ምስ ደቂ ሰባት ሌላ ምርኻብን ቋንቋ ፈረንሳ ምግባር ምድህሳስን
ብነጻ
ዝተሓተ 6 ወርሒ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileምስ Duos de demain
ብ ኦንላይን

ከይተንቀሳቐስካ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር ግበር፣

ብመንገዲ ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል ብራሕቂ ዑደትን ቤት መዘክር ምግባር ፤
ብነጻ
ዳርጋ 1 heure
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር፣
ብ ኦንላይን

ምኹስካስን ምምሃርን ቋንቋ ፈረንሳ

ሳላ ራድዮ ኤኽ ኤፍ ኢ ፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምኹስካስን ምምሃርን
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኤኽ ኤፍ ኢ
ብ ኦንላይን

ዳግመ ድህሰሳ ን ስነ ፍልጠት ወይ ንስነ ፍልጠት ዳህስ ስዎ ወይ እንደገና ፍለጥዎ፣

ናይ ኢንትርኔት ሃብቲን ምዕባለንተጠቀምቲ ብምዃን፣ ናይ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማእከል ስነ ፍልጠት ትካል ሓቀኛ ስነ ፍልጠታዊ ሰብ ኩኑ፤
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማለት ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ስነ ፍልጠት ማእከል፤
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ባህላዊ ንጥፈታት ዝምልከት ዝልጠና ምውሳድ

ምስ ባህሊ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ከም ኡውን ቦታ ዕድላት ናይ መሰልጠኒ ንምፍጣር .
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Habitat et Humanismeናይ ሙስሰ መድባት
4 départements

ወለንታዊ ኣገልግሎት ንምሃብ

ማሕበር Benenova ኣብ ከተማታት Paris, Lille, Nantes et Rennes (ኣብ ከተማታት ፓሪስ፣ ሊል ፣ ናንቴ ረንን) ወልንታዊ ስራሕ ስራሕ ዕድል ትኸፍት::
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Benenovaምስ Benenova
8 départements

ናይ መጻኢ መደብ ምህናጽ ብሓገዝ ካልኦት ደቀንስትዮ

ን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኣብ መንጎ ደቂንስቲዮ ስዴተኛታትን ነበርቲ ደቂ ዓዲን ንምትሕግጋዝ ዝዓለመ እዩ።
ትኽኽል 6 ወርሒ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
UniR Universités & Réfugié.e.sምስ Intercultur'elles
35 - Ille-et-Vilaine

ኣብ ከተማ ሬን Rennes ምዝዋር

ኣብ ከተማ ሬን ከባቢኣን ንጥፍታት ናይ ባህሊ ስፖርት ሙዚቃን ንምክያድ ብሕሱር ዋጋ ምውጻእ፤፣
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !ላ ካርት ሶርቲር " la Carte Sortir"

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

98
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
98
7 départements

ምንባር ኣብ ግዝያዊ ናይ ሓባር መንበሪ ገዛ

ምእንቲ ኣብ ብዙሕ ባህልታት ዘለዎ ናይ ሓባር መንበሪ ግዝያዊ መንበሪ ምህላው፣ ዝዓለመ መደብ
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 300€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር
ዝተሓተ 12 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Association Caracolምስ l'association Caracol
69 - Rhône

ምስታፍን ምምሃርን ኣብ ዓውደ መጽናዕትታት ቋንቋ

እዚ ን ን13 ሰሙን ዝጸንሕ ጽዑቕ ስልጠና ፈረንሳ ንሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ክሰብሉ ።
ብነጻ
ትኽኽል 13 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Erisምስ Eris
2 départements

ምርካብ ደገፍ ንምምሃር ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ከከም ድሌታትኩም፡ ኣብ ምሉእ መጽናዕትኻ ውልቃዊ ምክትታል ዘኽእል መደብ
ብነጻ
ምምሃር
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association EOLEምስ Accompagnement global - ÉOLE
69 - Rhône

ምስልጣን ስፖርትታውያን ኣሰልጠንቲ ንምዃን

ምእንቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ናይ ምድላውን ናይ ስራሕ-መጽናዕትን ስልጠና ምግባር: እቲ BPJEPS
ብነጻ
ትኽኽል 16 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Kabubuምስ Formation STEP
10 - Aube

ምምሃር ፈረንሳ ምስ ASL መጽናዕትታት ግበሩ

ምስ መዓልታዊ ናጻ ክትከውን ብናህርኹም ትምህርቲ ፈረንሳ ንኻለሊ
15€ ኣብ ዓመት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association pour l'Accueil des Travailleurs et des Migrantsምስ Pôle Social Le Corbusier
3 départements

ምምሃር ቋንቋ ትምህርቲ ፈረንሳ ናብ ደረጃ A2 ንምብጻሕ

ምምሃር ቋንቋ ትምህርቲ ፈረንሳ ናብ ደረጃ A2 ንምብጻሕ 100 ሰዓታት ሳዕስዒትን ትያትርን ብቐሊሉ ብፈረንሳ ንምርድዳእ
ብነጻ
ትኽኽል 7 ወርሒ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Joli Monde Formationምስ Je bouge, tu danses, nous parlons
59 - Nord

ምርካብ ደገፍ ኣብ ስራሕ ምርካብ

ውልቃዊ ሓገዝ፡ ትምህርቲ ስራሕን ወይ እውን ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ዝግበር ምድላዋት።
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Anywrምስ le Projet Mercure
25 - Doubs

ተመሃርን ተለማመዶን ቋንቋ ፈረንሳ

ተመሃርን ተለማመድን ቋንቋ ፈረንሳ እናተዘናጋዕካ ኣመሓይሽ፣ ኣብቲ ሓባራዊ ናይ ጉጅለኣዊ ንጥፈታት ድማ ተሳተፍ
ብነጻ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
MJC Palente ምስ Café des mondes
7 départements

ምርካብ ሓፈሻዊ ሓገዝ ኣብ Île-de-France ምእንቲ ክትእክእሉ

ኣብ ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ መንበሪ ንምርካብ፡ ወረቓቕቲ ንምስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር... ዝዓለመ እዩ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Tandem Réfugiésምስ Tandem Réfugiés
8 départements

ምድላው ንፈተና DELF B1

እቲ ጽዑቕ ምድላው (ን2 ወርሒ ኣብ ሰሙን 7h30) ንፈተና DELF B1, + ንጥፈታት
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 6 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
8 départements

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብደረጃ B1

ኣብ ሰሙን 7h30 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ፡ ንኹሉ ክፉት፡ ምስ ናይ ጉጅለ ንጥፈታትን ውልቃዊ ደገፍን።
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 7 ወርሒ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
95 - Val-d'Oise

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ ን ሓፈሻዊ ምውህሃድ

ኣብ Argenteuil ኣርጀንቲውይል ንሓደስቲ መጻእቲ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ንምርካብ
ብነጻ
ትኽኽል 8 ወርሒ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Espace associatif et citoyen de proximité (PACE ATMF)Avec Programme Citoyen - BOP 104
75 - Paris

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ

ምርካብ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕልጡፍ ናጻ ክትከውን ኣብ ሰሙን 9 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ንምርካብ
30€ ሓንሳብ
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Français langue d'accueilምስ français langue d'accueil
21 - Côte-d'Or

ምሕጋዝ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ተዓጀቡ

ትምህርቲ እንግሊዝኛን ፈረንሳን፡ ከምኡ’ውን ምኽሪ ካብ ሰብ ሞያ ስራሕ ንምርካብ ንምድላው
ብነጻ
ትኽኽል 5 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
BSB(Re)ConnectBSB(Re)Connect ምግባር
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምልላይ ምስ ሰብ ሞያ እስፖርት ኣብ ሓደ ኣብ መዓልቲ ስፖርት ብምስታፍ

እዚ ኣብ ሓደ ስታድዩም ኣብ ዝካየድ ናይ ምልመላ መዓልቲ ብምስታፍ ስራሕ ርኸብ
ብነጻ
ዳርጋ 7 ሰዓት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Pôle emploiምስ Du Stade vers l'emploi