ዳግመ ድህሰሳ ን ስነ ፍልጠት ወይ ንስነ ፍልጠት ዳህስ ስዎ ወይ እንደገና ፍለጥዎ፣
ምስ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማለት ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ስነ ፍልጠት ማእከል፤

ዳግመ ድህሰሳ ን ስነ ፍልጠት ወይ ንስነ ፍልጠት ዳህስ ስዎ ወይ እንደገና ፍለጥዎ፣

ምስ 
ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማለት ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ስነ ፍልጠት ማእከል፤

እንታይ ኢዩ?

እዚ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ስነ ማእከል ፍልጠት፤ ኣብ ዙርያና ወይ ከባቢና ዓሲሎሙና ዝርከቡ መሰረታውያንን፣ ዓበይትን ጽንሰ ሓሳብ ንምምሃሮምን ንምርድ ኦምን፣ብመስመር መርበብ ሓበሬታ ብነጻነትን ብዘይክፍሊትን ናይ ናጻ ዝኾነ መድረኽ ኣዳልዩ ኣሎ።  

ካባታ ኣብ ኢድኩም ዘላ ዘመናዊትን ምዕብልትን ቴሌፎን ይኹን፣ ካብ ኮምፒተርኩም ወይ ታብሌትኩም፣ኣብ ገዛኹም ኮፍ ኢልኩም ጥራይ ንዓለምና ኸቢቦማ ዘለዉ፤ኣዮም ንምርድ ኦም ጭንቂ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሚስጥራት ክትመሃሩዎምን፣ ክትርድእዎምን ዘድልየኩም ቁልፊ ውይ መፍቱሕ ዝኾኑ ሓበሬታታት ንኽትቀስሙ፣ትኽእሉ ኢኹም።  

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 5 ናብ 99 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 5 ናብ 99 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምርዳእ ናይ ስነ ፍልጠት ጽንሰ ሓሳብ፣   

ሳላ ዝተቐድሑ ነዚ ዘረድኡና ቪድዮታትን፣ ዝካየዱ ኣኼባታትን፣ ብንጽል ዝተገለጹ ስነ ፍልጠታዊ ሓሳባት ዓንቀጻት ዝተላዕለ፣ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ስነ ማእከል ፍልጠት ብዘዳለወቶን ዝቐረበቶን ኣገልግሎታት፥ከቢቦሙና ዘለዉ፤ ስነፍልጠታዊ፣ ክ ውንነታት ወይ ክስተታት፣ብቐሊሉ ንኽንርድኦም፣ ኣኽኢሉና ኣሎ።

መንእሰያት ዝእከቡሉን ዝዘናግዑሉን ቦታ፣

ከም ኡውን እዚ መደብ፥ ናይ ቆዑት ዝእከቡሉን ዝጻወቱሉን፤ ቦታ ኣዳልዩልና ኣሎ፣ዝረኣዩ ቪደዮታት፤ከምኡውን ነቶም ናይ ስነ ፍልጠት ኣፍቀርቲን ብኡኡ ድማ ኣዚና ንምሰጥን ንሰሓብን ንኽንፈልጦ ድማ ሃረርታን ድሌትን ዘለና ሰባት ተባሂሉ ዝተዳለወ ብነጻ ብ ዘይክፍሊት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መስመር፤ናይ መርበብ ሓበሬታ ጸወታታትን ንጥፈታት፤ ኣዳልዩልና ኣሎ።

ምምሕያሽ ቋንቋ ፈረንሳይ ፣

ከም ኡውን እዚ መደብ፣ ሰፊሕ ትሕዝቶ ናይ ንቋንቋ ፈረንሳይ ኣዳልዩልኩም ስለዘሎ፣ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ቪድዮታት ብምርኣይ፣ ብዙሕ ልምምድ ጌርኩም ናይ ምርዳእኹም ዓቕሚ ከተማዕብልዎ፤እትኽእልሉ መገዲ ኣዳልዩልኩም ኣሎ።  

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራና ኣብቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና  ይኹን፤

ናይዚ ተዳልዩ ዘሎ ኣገልግሎታትን ንጥፈታትን፣ ተጠቀምቲ ንምዃን ምዝገባ ኣየድልየኩምን ኢዩ፣ ብቕጥታ፤ ኣብዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ብምጥዋቕ ተጠቐሙ፣ Cliquez ici!


ቆጸራና ኣብቲ ኣብተን ምዕቡላትን ዘመናውያንን ቴሌፎናትኩም እተውርድዎ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ወይ ኣፕሊኬሽን ይኹን፤

ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ወይ ኣፕሊኬሽን ማይ ሲቴ ሲዮንስ ኤ ኣንዱስትሪስ "My Cité sciences et industries" ብ ዝብል መፍለጢ ሽም ወይ መጸውዒ  ኣብ ኣፕል ስቶርን ጉግል ፕለይን ኣብዚ ብምጥዋቕ ትረኽብዎ ኢኹም፣  AppleStore et Google Play ትረኽብዎ ኢኹም፣

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés