{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

13
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
13

ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
መሐበሪ

ናይ ውልቂ ናይ ስልጠና ሕሳብካ (CPF) ተጠቐም

ምስልጣን ሞያ

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ብምዃን ንምስራሕ

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ናይ VAE ኤክፕርየንስ ሳን ፍሮንቴኽ ማለት ን ንዝነበረኩም ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ

ኣብ ፈረንሳ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ።

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ናይ-እግሪ ሓኪም ንምዃን።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ናይ ኣመጋግባ ክኢላ ብምዃን ኣብ ፈረንሳ ንምስራሕ ።

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ፋርማሲ ንምዃን ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ኣብ ፈረንሳ ፊዚዮቴራፒስት ንምዃን ምስ እትደልዩ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ
መሐበሪ

Se former tout en travaillant pour les médecins spécialistes ou pharmaciens spécialistes

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና
መሐበሪ

ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ብምዃን ንምስራሕ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ
መሐበሪ

ምምዝጋብ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ Pôle Emploi

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ

ምስ Pôle Emploi ስራሕ ወይ ስልጠና ርኸብ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ቤት ጽሕፈታት

ድሉዋት ፋይላት

55
ድሉዋት ፋይላት
55
93 - Seine-Saint-Denis

ኣጠቓቕማ ናይ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን ኣፍልጦ ምዕባይ

ቋንቋ ፈረንሳ ምስ ኮምፑተር ብሓደ ኣጣሚርካ ምምሃር ዘኽእል ስልጠና
ነጻ
6 semaines
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coምስ Refugeeks
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኮንስዮ ስልጠና ናይ ኣይቲ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር

ሓበሬታትን ኣጠቓቅማን ስልጠና ናይ ኢንፎርማቲክ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ናይ ዓውደ ሞያ
ነጻ

ን6 ሰሙን

ምስልጣን ሞያ
ቤት ጽሕፈታት
Konexioኮንሲዮ KONEXIO
89 - Yonne

Trouver un travail en maçonnerie

Faire une alternance pour trouver un emploi durable dans le secteur du bâtiment.
6 à 12 mois
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
GEIQ BTP BFCGEIQ BTP BFC
89 - Yonne

ኣብ ዙርያ ኢንዱስትሪ ዘሎ ሞያታት ንምፍላጥ ስልጠና ውሰድ

ኣብ ኢንዱስትሪን ህንጻን፡ ዌልደር፡ ፕሮዳክሽን ኦፕሬተር፡ መስመር ኦፕሬተር ዝኣመሰሉ ሞያታት ንምቕሳም
ነጻ

ን4 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Pôle Formation 58-89ምስ Pôle Formation 58-89
4 ዞባ\ ዴባርትሞ

ተሓጋጋዚ ሰራሕተኛ እንዳ ዕምባባ ንምዃን ዘኽእል ስልጠና ንምውሳድ

ናይ 3 ወርሒ ሞያዊ ስልጠና ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክሕገዙ ዘለዎም ሰባትን ዓለመ።
ነጻ

ካብ 3 ክሳብ 4 ወርሒ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
Du pain et des Rosesምስ Association Du Pain et des Roses
13 - Bouches-du-Rhône

ስልጠና ናይ ኣሰራርሓ መግቢ

ሞያታት ክሽነ ኣብ ህዝባዊ ምሕዝነታዊ ቦታ ዝተወሃሃዶ ተማሃሩ።
ነጻ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Association En Chantierብ La Cantine du Mid
75 - Paris

ካሻኒ መግቢ ንምዃን ስልጠና ብምውሳድ

ን5 ወርሕን ፈረቓን ዝጸንሕን ምሉእ ግዜ ናይ ስራሕ ፣ ዝጸንሕ ናይ ምኽሻን ስልጠና ንምርካብ ።
ነጻ

5 ወርሕን ፈረቓን ዝጸንሕ

ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
SAWAምስ SAWA
38 - Isère

Faire une formation en développement web

Une formation de 7 semaines (technique + français) pour découvrir le métier de développeur web
ነጻ
9 semaines 
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Simplon.cola Prépa web Refugeeks²
44 - Loire-Atlantique

ኣብ ሞያታት ህንጻ ስልጠና ምሃብ

ኣብ ሞያታት ህንጸትን ህዝባዊ ስራሕትን ናብ ብቑዕ ስልጠና ዝወስድ ምዕጃብ።
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Compagnons du Tour de Franceማእከል ውህደትን ቅድመ ልምምድን ብጾት ዙር ፈረንሳ
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

እንግሊዝኛ ቋንቋ ንዝመልኩ ሰባት ናይ ህጻናት ምሓዝ ሞያ ምስልጣን

ስልጠና ብእንግሊዝኛ፣ ምስ ትምህርቲ ፈረንሳ፣ ኣብ ጽላት ቅድመ ቁልዕነት ንምስራሕ ዝዓለመ ስልጠና እዩ
ነጻ

3 ወርሒ

ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Paris Institute of Childcare Trainingምስ Paris Institute of Childcare Training et Pôle Emploi
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣብ ሞያ ተንዲኖ ተማሂርካ ስራሕ ምርካብ

ምድላው፡ ስልጠናን ስራሕን ኣብ ኢንዱስትሪ ህንጻ፡ ኮርሳት ፈረንሳ፡ ሒሳብ፡ ከምኡ ኣውን ካልኦት ሞያታት ዘጣመረ ትምህርቲን ስራሕን።
ነጻ

12 ወርሒ

ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
CREPI IDFምስ መዓልቦ Destination Emploi ዝተባህለ ትካል
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ናይ ዌብ ዲቨሎፕመንት ኮርስ ውሰድ

ክልተ ናይ ስልጠና መደባት (መሰረታውያን ኣብ IT፡ ስራሕ-መጽናዕቲ) ስራሕ ዌብ ዲቨሎፐር ንምምሃር
ነጻ

1 ዓመት

ምስልጣን ሞያ
Konexioምትእስሳር
5 ዞባ\ ዴባርትሞ

ንዝተዓለመ ንግዲ ቴክኒካዊ ስልጠና ምሃብ

ስራሕ ብቐሊሉ ንምርካብ ኣብ ኩባንያታት ቴክኒካዊ ስልጠናን ኢንተርንሺፕን ምግባር።
ነጻ

12 ወርሒ

ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
Action Emploi Réfugiésምቅልጣፍ ናብ ስራሕን ሞያን መደብ
4 ዞባ\ ዴባርትሞ

ሓደ ሞያዊ ስልጠና እናወደስኩም ገዛ ርኸቡ

ሓደ መንበሪን ስራሕን ንምርካብ እናተኸፈልኩም፣ ናይ ምምሕዳር ወረቓቕጥኹምን እን እናተሳለጠልኩምን፣ ዝወሃብ ስልጠና
ነጻ

6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
መንበሪ ገዛ
AFPAምስ ሆፐ HOPE
69 - Rhône

ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዘቑጽር ስራሕ ዘውህብ ስልጠና ንምውሳድ

እናተኸፈልኩም እትወስድዎ ናብ ሞያ ዘቕንዕ ናይ ስራሕን ትምህርቲን ዘጣመረ ስልጠና፣ ብሰርቲፊኪኣት ዝተሰነየ።
ነጻ

3 ኣዋርሕ + 7 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Kabubuፕሮግራም ፊየኽ Programme FIER

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

56
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ምስልጣን ሞያ
56
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

Faire une formation et trouver un emploi dans le BTP

Connaître, se former et rencontrer des entreprises dans le secteur du bâtiment, pour avoir un travail fixe
ነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ARIQ BTPARIQ BTP
58 - Nièvre

ስራሕ ወይ ስልጠና ንምድላይ

PLIE ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ውንውልቀሰባት ደገፍ ይገብር
ነጻ

ብዘይ ደረት

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Nevers Agglomérationምስ PLIE Nevers Agglomération
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንነብሰ ምውህሃድን ዝሕዝግ ስፖርት ንምግባር ክኣል

ምስ UFOLEP ብቐጻሊ ስፖርት ብምግባር፣ ስፖርታዊ ናይ ሞታ ስልጠናታት ንምርካብ ኮነ ከምኡውን ...
ነጻ

ካብ 3 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
UFOLEPምስ Primo-Sport
35 - Ille-et-Vilaine

ብ እትመልክዎ ሞያ ን ንምስራሕ ዘኽእል ሓገዝ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ

ኣብ ሞያዊ ህይወትኩም ምእንቲ ናጻ ኴይንኩም ምስ ሓደ ትካል ብዓወት ምውህሃድ ንኽትክእሉ።
ነጻ

18 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Langue et Communicationምስ AFPA et Savoir Dire ዝተባህለ ማሕበር
94 - Val-de-Marne

ንስራሕ ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ (ደረጃ A2) ምብጻሕ ምስ እትደልዩ

ደረጃ A2 ብ ቃልን እንተላይ ብጽሑፍ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንምርካብ ናይ 120 ሰዓታት ኮርስ ።
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
GRETA VAL-DE-MARNEምስ Parcoursvers l'emploi - BOP 104
89 - Yonne

ናይ መጓዓዝየ ጸገም ፣ መፍትሒ ንምርካብ

ማሕበር ሞቢልኢኮ ስማዊ ዋ ዋጋ መጓዓዝያታት ን ን ዝጽግሞም ንምሕጋዝ የቕርብ።

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ዝጸንሕ

ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Mobilecoምስ  Mobil'eco
35 - Ille-et-Vilaine

ስራሕ ንምርካብ ፈረንሳ ተማሃር

ኣብ መበቆል ሃገሮም ውሑድ ወይ ውን ምንምትምህርቲ ዘይብሎም ሰባት ሞያዊ መምርሒ ስልጠና።
ነጻ

8 ሰሙን

ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Centre de formation PRISMEሆራይዘን ፕሮ Horizon Pro
2 ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣብ መዳይ ቱሪዝም፣ ሆቴልን መገቢን ንምስራሕ ስልጠና ምውሳድ

ኣብ ምልመላ ዝገብሩ ዘለዉ ዓውድታት ሞያዊ ስነ-ቓላትን ቴክኒካዊ ክእለትን ምምሃር
ነጻ

ካብ 1 ክሳብ 3 ወርሒ

ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ABC FORMATIONምስ TREMPLIN
67 - Bas-Rhin

ኣብ ረስስቶራንት ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ምርካብ

ስታምቲሽ፣ ስደተኛታት እብ ዓውዲ ረስቶራንት ዘለዎም መደባት ንምዕዋትን ንምትግባርን፣ ዝሕግዝ ማሕበር እዩ።
ነጻ

ከም ኣድላይነትኩም

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Stamtishብሳላ ፣ ስታምቲሽ
7 ዞባ\ ዴባርትሞ

ናይ ንግዲ ሓሳብ ንምምዕባል ደገፍ ርኸብ

ቢዝነስ ንምፍጣርን ሓሳብ ወይ ፍርያት ንምምዕባልን ዝሕግዙ ሜላታት ብ ቋንቋ ብእንግሊዝኛ ኽትምሃሩ ምኽኣል።
ነጻ

2 ወርሒ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
PLACEle ፕሮግራም ዩፒ ኮሌክቲቭ
41 - Loir-et-Cher

ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ ደገፍ ንምርካብ

ንሞያዊ ኣንፈትካ ብሕታዊ ደገፍ ንምርካብ።

ካብ 1 ክሳብ 36 ኣዋርሕ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ENTREPRISE & FORMATION 41EF41 ዝብል መደብ።
69 - Rhône

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር ኣብ (ኩሉ ደረጃታት)

ምቕባል፡ ገምጋም፡ መርመራን ምምሃርን ቋንቋ ፈረንሳ ንወጻእተኛታት።
ነጻ

10 ወርሒ

ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Centre socio-culturel La Carnièreቅዱስ ካህን Plateforme Linguistique de Saint-Priest
59 - Nord

ንስራሕ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር

ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ንምርድዳእ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃር።
ነጻ

ካብ 3 ወርሒ (ዝወሓደ) ክሳብ 12 ወርሒ

ፈረንሳይ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Groupe SOS SolidaritésJe De Mots-SOS Solidarités Lille ምስ ዝበሃል ማሕበር
5 ዞባ\ ዴባርትሞ

ተመኩሮኻ ዋጋ ምሃብን ስራሕ ምርካብን

ምስ ድሕረ ባይታን ፕሮጀክትን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝላመድ ብሕታዊ ደገፍ
ነጻ

12 ወርሒ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Action Emploi Réfugiésመሰረት ፕሮግራም
88 - Vosges

ስራሕ ምርካብ

ስራሕ ምእንቲ ክትረኽቡ ዘኻል ውዱዕ ኩናታት
ነጻ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
INTEDEO 88ኣብ ኢንተደዮ INTEDEO