Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

14

ድሉዋት ፋይላት

16
ድሉዋት ፋይላት
16
21 - Côte-d'Or

ምጉዓዝ ኣብ ዓባይ ከተማ ዲጆን Dijon

ምርካብ መጓዓዝያ ብዝተመጣጠነ ዋጋታት ኣገልግሎት ኣብ ዲጆን።
ብቅዓት = ክእለት
DIVIAምስ DIVIAMOBILITES ዝበሃል ትካል
63 - Puy-de-Dôme

ምጉዓዝ ኣብ Clermont-Ferrand

ን ኣብ Clermont-Ferrand. ዘሎ ናይ ኣውቶቡስ ሓበሬታ ፈሎጥኩም ብቐሊሉ ንምጥቓም
ብነጻ
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise)ኣፕሊኬሽን Clermont Bus
63 - Puy-de-Dôme

ምንቅስቓስ ኣብ ከተማ Clermont-Ferrand)

ምስ (T2C) ንኽትራኸቡ
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 24.5€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise)ምስ Avec Tarification Solid'Air
38 - Isère

ምምሃር ሕጊ ምምራሕ መኪና ኮድ ተመሃሩ

እዚ ናይ ክልተ ሚእቲ "200" ሰዓት ስልጠና ሕጊ ምምራሕ መኪና እንዳተመሃርኩም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይኩም ንኸተመሓየሹ ኣዝዩ ይጠቕመኩምን ይሕግዘኩምን እዩ።
ብነጻ
ትኽኽል 200 ሰዓት
ብቅዓት = ክእለት
wimoov (Auvergne-Rhône-Alpes)ዊ ሙቭ " Wimoov " ምስ ዝበሃል ማሕበር።
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መምርሒ ፍቃድ መኺና ምውጻእ ገንዘብ ምልቃሕ

መምርሒ ፍቃድ መኪና ንምውጻእ ገንዘብ ልቃሕ ምርካብ ብዘይ ወልሓንቲ ወለድ፣ ብኸመይ ከም ዝከኣል ዝሕብር ሰነድ እዩ
ብቅዓት = ክእለት
ቤት ጽሕፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ Permis à 1€ par jour
17 départements

ኣብ ንእሽቶ ወይ ማእከላይ ከተማ ንምንባርን ንምስራሕን፣ ተዓጃቢነት ሓገዝን ርከቡ

ኣብ ፈረንሳ ኣብ ገጠራትን ከባቢ ከተማታትን ስራሕን መነባብሮን ርኸቡን
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
MADERAምስ Projet Ali Jan (PAJ)
39 - Jura

ናይ ምዝዋር መኪና ትምህርቲ ንምውሳድ ንሕግዝ

ናይ ምዝዋር መኪና ቀጥዒ ዝሕለፍ ገተና፣ ንምድላውን ብኸመይ ከም እትዝውር ኣስተምህሮ ንምሃብን ዝዓለም እዩ።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
Mission locale Dole-revermontፕሮጀክት ሞቢሊቴ ኣልፎን mobilité allophone
89 - Yonne

ናይ መጓዓዝየ ጸገም ፣ መፍትሒ ንምርካብ

ማሕበር ሞቢልኢኮ ስማዊ ዋ ዋጋ መጓዓዝያታት ን ን ዝጽግሞም ንምሕጋዝ የቕርብ።
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
Mobilecoምስ  Mobil'eco
13 - Bouches-du-Rhône

ስራሕ ዝኸውን ናይ መኪና ምዝዋር ፍቓድ ንምርካብ ንምሕላፍ

ትምህርቲ ፈረንሳን፣ውልቃዊ ደገፍን ብምግባር ፣ ናይ ምምራሕ ፍቓድ ብምርካብ ናብ ዓለም ስራሕ ንምስታፍ ዝዓለም እዩ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ASSOCIATION MADE ECIMምስ l'Auto-école sociale MADE ECIM ትምህርቲ ምዝዋር መኪና
4 départements

ኣብ ምንቅስቓስ ኣባ ብሪታንኝ

ብሕሱር ንምጉዕዓዝ
ብነጻ
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !la carte Breizh Go Solidaire
2 départements

ናይ መጓዓዝያ ደገፍ ምርካብ

ን ሰባት ኣብ መጓዓዝያ ሽግሮም ንምቕላል ዝሰርሕ መደብ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 6 ወርሒ
ብቅዓት = ክእለት
Association Wimoov - Plateforme Mobilité des Vosges ዊ ሙቭ Wimoov
21 - Côte-d'Or

ናይ መጓዓዝያን ምንቅስቓስን ደገፍ፣

ደገፍ ናይ መጓዓዝያ ኣብ እዋን ምድላይ ስራሕን ፈተና ፍቓድ ምምራሕ መኪናን ፣
ብቅዓት = ክእለት
Créativ 21ባሳን ዲጆነ ዝተባህለ ፣ንተቐማጦ ከተማ ዲጆን ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎት ዝህብ መደብ፣ (Plateforme mobilité du bassin dijonais)፣
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምጽናዕ ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ ናይ ቃል ፈተና ወይ ምጽናዕ (ብትዮሪ)

ናይ ክልተ ሚእቲ"200" ሰዓት ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሕያሽን ምምሃር ሕጊ ምምራሕ መኪናን፣
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
ፈረንሳይ
Réseau Mob'Inኣንተግራል"intégral" ኮድ ምስ ዝበሃል ትካል፣
4 départements

ሕግታት ምምራሕ መኪና ማለት( ኮድ ደ ላ ሩት) ምምሃር፣

ኣብ ዞባ ብረታኝ (Bretagne ) ዝተዳለወ ሕግታት ምምራሕ መኪና ማለት ኮድ ደ ላ ሩት ምምሃር።
ብነጻ
ብቅዓት = ክእለት
CLPS L'enjeu Compétencesኦን ሩት ቨር ሌ ኤክሪት ምስ ዝተባህለ ትካል
21 - Côte-d'Or

ምዝዋር መኪና ምምሃር

ናይ ሕግታት ምምራሕ መኪና ንኽትመሃሩ መታን .
ብነጻ
ትኽኽል 8 በብ ውሱን ግዜ
ብቅዓት = ክእለት
ASSOCIATION GRENኣውቶ ኣኤኮል ሶሻል Auto école sociale

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

10
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ብቅዓት = ክእለት
10
4 départements

ምርኻብ ካብ ዞባታት ንስራሕን ገዛንን ዘሎ ዕድል ንምርኣይ

ሓደ ስራሕን ገዛን ኣብ ኩሉ ቦታታት፣ ብሳላ ሞቢሊተ ጆግራፊ ዝበሃል መደብ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
Habitat et Humanismeቴኻሶስ Thrasos
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ሓደ ምወላ ምርካብ፣ ውልቃዊ ሓንቲ ትካል ንምፍጣር ፣ ወይ ማኪና ንምዕዳግ ፣ ኮውይ መምርሒ ፍቃድ ንምርካብ ኮነ ወዘተ ክኸውን ይኽል
ዝለኦኣለ 6 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economiqueለ`ኤዲ l'Adie
8 départements

ንኮድ ናይ ምዝዋር መኪና ጽርግያ ፈረንሳ ተማሃሩ

ንፈተና ኮድ ጽርግያ ንምድላው ን100 ሰዓታት ዝወሰደ ጽዑቕ ስልጠና ፈረንሳ ውሰዱ
ብነጻ
ትኽኽል 4 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ብቅዓት = ክእለት
Habitat et Humanismeህጹጽ ኩነታት መነባብሮን ሰብኣውነትን ንምርካብ።
39 - Jura

ንመምርሒ ፍቓድ መኪና ንኮድ ጽርግያ ኣብ ፈረንሳ ተማሃሩ

ምእንቲ ትምህርቲ ፈረንሳ ቓላት ናይ ጽርግያ ኮድ ንምርዳእን ነቲ ኮድ ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ንምሕላፍን ክትክእሉ ዝዓለም መደብ
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ወርሒ
ፈረንሳይ
ብቅዓት = ክእለት
L. P. FORMATION - FORMACOOPምስ L.P. Formation - Formacoop
17 départements

ካብ ኢል-ደ-ፍራንስ ወጻኢ መንበሪ ገዛ ምርካብ

ሓደ ምስ ስራሕ ስተኣሳሰር፣ ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኢ ኣባ ካልእ ዞባታት ፣ ስራሕን መንበሪን ንምንባር ዘሎ ተኽእሎኹም ፈትሹ
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au Logementኤሚል
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣብ ፈረንሳ ካብቲ ወጥሪ ዘለዎ ዞባ ወጻኢ ርጉእ መጽለሊ ንምርኻብ ምስ እትደልዩ

ናብ ካልእ ዞባ፡ ካብ Île-de-Franceን ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ከምኡ ውን ኣብ ከተማታት ፈረንሳን ምግዓዝ።
ብነጻ
ትኽኽል 1 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
ስድራ-ቤት
GIP Habitat et Interventions socialesሃገራዊ መድረኽ መንበሪ ስደተኛታት ዝኸውን
41 - Loir-et-Cher

ናይ ምዝዋር መኪና ንኮድ ናይ መገዲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ትምህርቲ ፈረንሳ ስነ-ቓላት ናይ መገዲ ኮድ ንምርዳእን ፍቓድ ምዝዋር መኪና ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ንምሕላፍን
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ፈረንሳይ
ብቅዓት = ክእለት
CRIA 41 Centre de ressources illettrisme et analphabétisme du Loir et Cher CRIA41
39 - Jura

ናይ መናኣሰይ ካርድ ኣብ ጁራ ብምውናን

እዚ ካርድ ብ 8 ዩሮ ዝሓሰረ ኮይኑ ን ኣብ Bourgogne-Franche-Comté. ዝነብሩ ትሕቲ 30 ዓመት ንዘለዉ ሰባት ዝምልተክ እዩ
8€ ኣብ ዓመት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ብቅዓት = ክእለት
Info Jeunesse Juraምስ Info Jeunes Jura
70 - Haute-Saône

ሓጋዝ ምርካብ ምስላጥ ኣብ ቤት ጽሕፈታት

ንጥፈታት መሳርሒ ( ድጋፍ ስራሕ ንምርካብ ከም ኡውን ተቀማጢ\ት ዜጋን ንሙኻን ፤ ምትእታው ናይ ስራሕ ሓገዝ ምርካብ ::
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
Centre Provisoire d'Accueil et d'Hébergementመሳርሒ ምስ
21 - Côte-d'Or

ውልቃዊ ፕሮጀክት ንምትግባር ደገፍ ምርካብ

እዚ መደብ እዚ ን ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ንዘለዉ ሰባት ዝምልከት ኮይኑ ፣ካብ ዓለመ-ትምህርቲ ንዝወጹ ጥራይ ዝምልከት እዩ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
ቤት ጽሕፈታት
Mission locale rurale des Marches de Bourgogneብሳላ Mission locale des Marches de Bourgogne