{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

18
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
18

ናይ DU Passerelle ዝበሃል ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ስልጠና ንምውሳድ

ምምሃር
ፈረንሳይ

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ሓኪም ስኒ ብምዃን ንምስራሕ

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ኣብ ፈረንሳ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ።

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ናይ-እግሪ ሓኪም ንምዃን።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ናይ ኣመጋግባ ክኢላ ብምዃን ኣብ ፈረንሳ ንምስራሕ ።

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ተሓጋጋዚ ፋርማሲ ንምዃን ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ኣብ ፈረንሳ ፓራሜዲክ ንምዃን ።

ምምሃር
ጥዕና
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ኣብ ፈረንሳ ፊዚዮቴራፒስት ንምዃን ምስ እትደልዩ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ
መሐበሪ

Se former tout en travaillant pour les médecins spécialistes ou pharmaciens spécialistes

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ነርስ ኩን።

ምምሃር
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት

ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ኣለይቲ ሕሙማት ኩን።

ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ሕክምና ዳግማይ ምጅማር

ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና

ዲፕሎማ ተበፃሕነት ዩኒቨርሲቲ መፅናዕቲ (DAEU) ክህልዎም

ምምሃር
መሐበሪ

S'inscrire à l'université

ምምሃር

ድሉዋት ፋይላት

10
ድሉዋት ፋይላት
10
31 - Haute-Garonne

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣብ ፈረንሳ ትምህርቶም ንምቕጻል ወይ ንምስራሕ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቱሉዝ ኣፍልጦ ዘለዎ ዲፕሎማ ክህልዎም እዩ።
ነጻ

10 ወርሒ

ምምሃር
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Université de ToulouseDIU Passerelle - DILAMI ምስ ተባህለ
4 ዞባ\ ዴባርትሞ

ን ዩኒቨርስቲ ክመሃር ንዝደሊ ግቡእ ሓገዝ ንምርካብ ( ኣብ ስራሕን ትምህርቲን )

ምስልጣን ሓበሬታ ምርካብን ብዛዕባ ዩንቨርስቲ ኦን ሎራን
ምምሃር
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Université de Lorrainele Service universitaire d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንሓደ ስደተኛ ቅኑዕ ምኽሪ ዝተሰነየ ሓገዝ ብኻልእ ዘራርባ ምወላ ወይ ኣባሊግነት ዝተሓወሶ ምስላይ ወይ ምርሒት ምህብ፣

እዚ ምወላ ወይ ኣባሊግነት ማለት ፓሬናጅ (Le parrainage) ዝበሃል መደብ ኣብ ሂወት ሓደ ስደተኛ ዓቢ ተራ ንኽት ጻወቱ ቃል የእትወኩምን ነቲ ዝ ኣተኹሞ ቃል ኣብ ተግባር ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ወይ ኣርዑት ድማ የሰክመኩምን እዩ።
ነጻ
ምምሃር
Ministère de l'Intérieurናይ ትምህርቲ መደባት ወይ ፕሮግራማት፣
38 - Isère

ናብ ዩኒቨርስቲ ንምእታው ዝግበር ምስናይን ሓገዝን፣

ናብ ዩኒቨርስቲ ግሮኖብል ኣልፕስ (Grenoble Alpes ) ንምእታው ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ፣ ናይ ቅትዒ ኮነ ኣድላዪ መስርሓት መዝገባ ዘሎ መሳለጥያ ብነጻ ክሰብሉ። ም
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት
Université Grenoble Alpesኤስፓስ ኮሊብሪ (Espace Colibri)፣
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ብዛዕባ ክመሃሮም ዘለኒ ትምህርቲታት ንጹር ዝኾነ ሓበሬታታት ምእካብ።

UEE ማለት ጸፍሒ ወይ መድረኽ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ኣብስደት ዝርከቡ ተመሃሮ ፤ ንነኣሽቱ ወይ ንመንእሰያት ስደተኛታት መጻ ኢኦም ኣብ ምጥጣሕን ናይ ጽባሕ መደባት ሞያዊ ሂወቶም ኣብ ምስራትን የሳልዮምን ይሕግዞምን።
ነጻ
ምምሃር
Union des étudiants exilés ማሕበር ናይ ኣብ ስደት ዝርከቡ ተመሃሮ L'Union des étudiants exilés (UEE)
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ትምህርቲ ንምውሳድ

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ትምህርቲ ንምቅጻል ብውልቃዊ\ት ነዚ ዕድል ተጠቀምቲ ሙኻን ::
ነጻ
ምምሃር
ቤት ጽሕፈታት
UniR Universités & Réfugié.e.sብ UniR ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ
38 - Isère

ብፍሉይ ናይ ስነ ስርዓት ስልጠና ብዝተማህሩ ተማሃሮ፥ ዝወሃብ ስልጠና

ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓውደ ትህምርቲ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ተመሃሮ ዝወሃቡ ኣስተምህሮታት ምኽሳብ።
ነጻ

ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ዝካየደሉ እዋን፣

ምምሃር
Université Grenoble Alpesኡኒቨርስቲ ናይ ግሮኖብለ (Université Grenoble Alpes )
38 - Isère

ናብ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር፣

ዱ ፓሰረል "Du Passerelle" ናይ ዲፕሎማ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ፣ ናብ ናይ ፈረንሳ ዩኒቨስትስቲ ንምእታው መገዲ ዝኸፍት እዩ።
ነጻ

ሓደ ክፍለ ትምህርቲ ወይ 1 ሰሚስተር (ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ) ካብ (ጥሪ ክሳብ ግንቦት) እዩ፣


ምምሃር
ፈረንሳይ
Université Grenoble Alpesምስ ምትሕብባር ዩኒቨርስቲ ኡኒቨርስቲ ፓሰረል (Diplôme Universitaire Passerelle,) ኡኒቨርርስቲ ግሮኖብል( Université Grenoble Alpes)፣
59 - Nord

ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ኣብ ከተማ ሊል ትምህርቲ ንምቅጻልቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር
ነጻ

በብ ሰሚስተሩ

ምምሃር
ፈረንሳይ
Université de Lilleሉ ዴ ኡ ፓስሪየል
69 - Rhône

ናብ ትምርቲ ምምላስ

Le DU መሰጋገሪ ፣ ስደተኛታት ተመሃሮ፣ ሓደ tremplin ኣብ ስርዓት ዩኒቨርስቲ ፈረንሳ français ንምትሓዝ።
50par an

ን 12ኣዋርሕ

ምምሃር
ፈረንሳይ
Université Jean Moulin Lyon 3le DU passerelle - Etudiants en exil (መስጋገሪ ስደትኛታት ተመሃሮ)

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

13
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ምምሃር
13
75 - Paris

ኣብ ዛዕባ ስነ-ኣእምሮ -ሞያዊን ዘተኮረ ዓውደ-መጽናዕትታት ምክፋል

ኣብ ስደት ንዝርከቡ ሰባት፣ ብመገዲ ዓውደ መጽናዕትታት ኣቢልካ ማሕበረ-ሞያዊ ውህደት ምጥጣሕ ዝዓለመ
ነጻ

2ሰዓታት ን ሓደ ዓውደ መጽናዕቲ ፣ ወይ ንጥፈታት

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ምምሃር
UniR Universités & Réfugié.e.sዩኒቨርሲቲታት UniR Universités & Réfugié.e.s
13 - Bouches-du-Rhône

ንኽትመሃር ምጽዋት

ወለድን ደቆምን ኣብ ክእለት ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑሉ ዓውደ መጽናዕቲ።
ነጻ

2ዓት / ኣብ ሰሙን

ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ምምሃር
A Voix Hauteዓው ኢልካ
77 - Seine-et-Marne

ቋንቋ ፈረንሳ እተመሃርኩም ናይ እንጂነሪን ingénierie ትምህርቲ ቀጽሉ

ሓደ ናይ ሓፈሻዊ ኣሰናይነት ክትትልን ፣ ፣ ተመሃሮ ሳይንስ ብ ቋንቋ ፈረንሳ ክሳብ B2 ንምብጽሖም እዩ።
ነጻ

2 ሰሚስተር (1 ዓመት ናይ ዩኒቨርስቲ )

ፈረንሳይ
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
École des Ponts ParisTechእዚ መደብ እዚ ን ስደተኛታት ኣብ l'École des Ponts ParisTech ንምስታፎም ዝዓለመ እዩ።
75 - Paris

ሓባራዊ ፣ ኣብ መንጎ ደቀንስትዮ ዝካየድ ዎርክሾፓት ንምስታፍ

ን መጻኢኽን ዝሃንጽ ሓድሽ ብቕዓት ናይ ስራሕ ንምጥራይ ዝዕልም !
ነጻ

ን 6 ኣዋርሕ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
ስድራ-ቤት
UniR Universités & Réfugié.e.sኣብ UniR Universités & Réfugié.e.s
75 - Paris

ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

ሓደ ስልጠና ናይ RNCP 5 (bac+2) ጎድኒ ጎኒ ምፍርራቕ ስራሕን ትምህትርቲን
ነጻ

ን 12 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Konexioኮነክስዮ Konexio ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ኣማኻሪ፣ ወይ ሓጋዚ ምርካብ

ሓደ መደብ ንሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታት ምሕጋዝ ዝዓመ
ነጻ

4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
PLACERefugee Women Mentorship Initiativeብሳላ ን ስድደተኛታት ደቀንትዮ ዝጣበቕ ማሕበር
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር

ኢንተርነት ብምጥቓም ፣ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ ብቕዓትኩም ንምምዕባል ብዝተፈላለየ ኣፕሊኬሽን ብምሕጋዝ ኮርስ ምውሳድ።
ነጻ

13 ሰሙን

ፈረንሳይ
ምምሃር
UniR Universités & Réfugié.e.sምስ FLE 2.0
21 - Côte-d'Or

ን ሞያዊ ብቕዓትኩም ኣፍልጦ ንምሃብ

ሞያዊ ብቕዓትኩም ፣ ማለት ቅድሚ ን ፈረንሳ ምምጻእኩም ዝነበረኩም ሞያ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝዓለመ ፍሉይ ግዳሰ ዝህብ መደብ ።

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
AFPA CHEVIGNYኣፋፓ ደ ሽቪኝይ l'AFPA de Chevigny
21 - Côte-d'Or

ዲፕሎማ ማለት ምስክር ወረቐት ምሓዝ፣

ላ ቪ.ኤ.ኢ ዝበሃል፣ La VAE ውህሉል ተመክሮኻን ፍልጠትን ምርኩስ ብምግባር፣ ዲፕሎም ወይ ናይ ስራሕ መለለዩ ወይ ማዕረግ ንኽህልወካ ዝገብር ፍሉይ መሰል ዘውህብ ዓንቀጽ እዩ።
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
CRCP VAECRCP VAE ሲ ኣር ሲ ፒ ቪኤይ ኢ (CRCP VAE)
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ስልጠናን ስራሕን ኣብ ዓውደ ህንጻ ንምርካብ

ገይክ በተፐ ቡርጎኝ ዝተባህለ መደብ (Geiq BTP Bourgogne) ኣብ ህዝባዊ ስራሓት ህንጻ ብምህናጽ ዝነጥፍ ትካል እዮ።
ነጻ
ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Geiq BTP Bourgogne(GEIQ ) ( BTP) ቡርጎኝ (Bourgogne) ኣብ ዓውዲ ህንጻ ዝነጥፍ ትካል፣
21 - Côte-d'Or

ኣብ ትምህርቲ ቖልዑ ምትሕግጋዝ ንምርካብ

ንሓፈሻዊ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ ትምህርቲ ፣ ብዛዕባ ደቕኹም ዝምልከት ሓገዝን ደገፍን ምብምርካብ ምእንቲ ክትከስቡ።
ነጻ
ስድራ-ቤት
ምምሃር
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogneሰኩኽ ካቶሊክ ናይ ቦርጎኝ Bourgogne
21 - Côte-d'Or

ሓገዝ ኣብ መጽናዕቲ ናይ ትምህርቲ ንምርካብ፣

ደቕኹም ኣብ እዋን ትምህርቲ ንዘለዎም ብድሆታት ንምቕላል፣ ወለንተኛታት ተመሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ሓገዝ ኽረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
ነጻ
ስድራ-ቤት
ምምሃር
SECOURS POPULAIRE FRANCAISኣብ ሰኩር ፖፑሌር (Secours populaire)፣
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ናይ ተመሃራይ ኮንትራት ንምፍራም

እዚ ማሕበር እዚ እናተመሃርኩም ንምስራሕ ዘኽእል ኮንትራት ንምህላው ዘኽእል እዩ።
ነጻ

ክሳብ 3 ክሳብ 4 ሰሙናት

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምምሃር
Ecole des Métiers Dijon Métropoleኣብ ሲቲ ኣፕረንት Cité Apprenti.e