Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

63
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
63

ምሕታት ገንዝባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንስድራ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምጥላብ ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ ንመርዓ ወይ ንምጽማድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

ቤት ጽሕፈታት

ምምላእ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ብግቡእ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ስደተኛ ምዃን ምጥንጣን ወይ ምርሕራሕ

ቤት ጽሕፈታት

ምጉዓቅ ናብ መበቆል ሃገርኩም

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት

ምሕባር ዓመታዊ ኣታዊኹም ን les impôts

ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ምምላስ ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA

ቤት ጽሕፈታት

ምሕዳስ ካርት ሰጁር ወይ መንበሪ ካርድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕባር ፣ ለውጢ ኣብ ህይወት ሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ
መሐበሪ

ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መሐበሪ

ምፍራም ብ ኢንተርኔት ወይ ኢ-ፎቶ

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት
መሐበሪ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ምፍጣር ምኽኣል

ቤት ጽሕፈታት

ድሉዋት ፋይላት

49
ድሉዋት ፋይላት
49
7 départements

ምርካብ ሓፈሻዊ ሓገዝ ኣብ Île-de-France ምእንቲ ክትእክእሉ

ኣብ ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ፡ መንበሪ ንምርካብ፡ ወረቓቕቲ ንምስራሕ ዝሕግዝ ማሕበር... ዝዓለመ እዩ
ብነጻ
ዝለኦኣለ 2 ዓመታት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Tandem Réfugiésምስ Tandem Réfugiés
8 départements

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ጉዳይ

ምርካብ ሓገዝ መንበሪ ገዛን ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓን ፣ ዝነጥፍ መሕበር
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Association Revivreምስ Association Revivre
21 - Côte-d'Or

ምርካብ ምኽሪ ንኣጠቓቕማ ውልቃዊ ባጀት

ኣብ ኣጠቓእማ ባጀት ዘለኩም ሓበሬታን ኣፍልጦን ንምዕባይ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Mutualité Française Bourguignonne Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste (MFBSSAM)ብ PCB ሳውዝ ኮተኣኦ Sud Côte d'Or
18 - Cher

ማሕበራዊ ደገፍ ይሃልኹም

ንስደተኛታት ግዝያዊ መሕደሪ ኣሰናይነትን ንምህላው ።
ትኽኽል 9 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
ስድራ-ቤት
Le Relais - service CPHምስ le CPH de Bourges, association Le Relais
45 - Loiret

ኣብ ናይ ወረቐት ምምሕዳራዊ መስርሕ ዘሰኒ ኣካል ይሃልኹም።

ኣብ ስራሕ፣ ጥዕና፣ መንበሪ ኣባይቲ፣ መሰላት ኩለመዳያዊ ደገፍ ክህልዎም ዝዓለመ።
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Association Pleyadesምስ l'association Pleyades ማሕበር ፕሌያደስ
38 - Isère

ሓበሬታ ፍሉይ ንዝኾነ ደገፍ ናይ ምጥያስ ብኸመይ ከም እትረክብ

ስልጠና ኣብ ንቀጻሊዝተቕም ዝጠቕም መኽሰባት ፣ (ስራሕ , ገዛ...).ክኸውን ምርካብ ይኽእል እዩ
ብነጻ
ዳርጋ 1 ሰዓት
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
Grenoble Alpes Métropole ቀዋሚ ስልጠና ኣብ ግሮኖብልን Grenoble Alpes ኣልፕስ
41 - Loir-et-Cher

ምምሕዳራዊ ደገፍ ንምርካብ

ኣብ ምምሕዳራውን ሕጋውን ጉዳያት ንኹሎም ተሳተፍቲ ሓገዝ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ ዘኽእል መደብ ኮኡኑ ን ኹሉ ግዱስ ብነጻ ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Secours Catholique de Bloisምስ Accueil administratif et juridique
2 - Aisne

ኣብ ስጉምትኻ ን ኽትዕጀብን ክትሕገዝን ምእንቲ

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት (RSA, APL, CSS, ወዘተ) ዝግበር ሓገዝ
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ጥዕና
መንበሪ ገዛ
CENTRE INFORMATION JEUNESSE DE L'AISNE ምስ CIJ Aisne
8 départements

ኣብ ኢንተርነት ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምግባር ተማሃሩ

ንመሰላትካ CAFን Pôle Emploi ን ንምፍላጥን ንምምልካትን፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ፕረፈክቸር ስጉምትታት ንምውሳድን ዓውደ መጽናዕትታት
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Association des travailleurs maghrébins de Francel'ATMF ዝብል ትካል እዩ።
19 - Corrèze

ግቡእ ኣጠቓቕማ ኮምፑተር ንምፍላጥ ዝዓለመ፣ ሓጋዚ ፍልጠት ምድላብ

ኣብ ኢንተርኔት ንዝፍጸሙ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዲጂታላዊ መሳርሒታት (ስማርትፎን፣ ኮምፒተር) ምጥቃም ንመሃር
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ቤት ጽሕፈታት
Le 400, tiers lieu numériqueምስ Médiation Numérique
85 - Vendée

ነገራት ንምፍጻም ሓገዝ ውሰድ

ምምሕዳራዊ ኣገባባቱ ክሰርሕን ኮምፒተር ክጥቀምን መሰነይታ ይሃልዎ።
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
FACE Vendéeኣገልግሎትፈረንሳ Espace France Services FACE Vendée
21 - Côte-d'Or

መሰላትካ ፍለጥን ፣ ካብኡ ተረባሓይ ምዃንን

ኣብ ወረቐትካን ዲጂታላዊ ኣገባባትካን ሓገዝ የድልየኩም እንተኾይኑ ? ንዑ ኣብ ዲጆን ንራኸቡና ከነገልግለኩም ኢና።
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Direction de l'action sociale Ville et métropole de Dijon ነጥብታት ናብ መሰላት CCAS - ሜትሮፖል መኽፈቲ
26 - Drôme

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ሓገዝ ውሰድ

ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓታት ዘካይድ ኮምፒዩተራት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት፣ ብሰብ ሞያ ተሰንዩ ዝተወሃሃደ ናይ ምምሕዳር ኣሰራርሓታት ዘቃልል።
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Le Forum, espace numérique et socialእቲ መድረኽ
88 - Vosges

መጽለሊ ንምርካብ ምስ እትደልዩ ንኸሰንየኩም፣ ክንሕግዘኩም

ኣብ ምርካብ ገዛን ንዑኡ ዝጠቕስን ከምኡ እውን፣ ማሕበራዊ ምትሕግግዛን ምስ እትደልዩ ነበርክተልኩም ቅሩባት ኢና
ብነጻ
ትኽኽል 6 ወርሒ
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Coalliaኮልያ Coallia
63 - Puy-de-Dôme

ናይ ቤት ጽሕፈት ወረቓቕቲን ካልእን ንምስላጥ ኣሳላይነት ምርካብ

ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ንምስላጥ፣ ከምኡ እውን ን ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምሕጋዝን ዘጠቓለለ ኣሳላይነ ምርካብ.
ብነጻ
ቤት ጽሕፈታት
CCAS Clermont-Ferrandኣብ CCAS ናይ ክሌሞ ፈፋንድ Clermont-Ferrand

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

56
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ቤት ጽሕፈታት
56
5 départements

Apprendre à utiliser un ordinateur et les outils numériques

6 semaines pour apprendre à aller sur internet et faire les démarches sur ordinateur + des cours de français
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coRefugeeks
61 - Orne

Être accompagné pour le projet professionnel et personnel

Aide pour les démarches, orientation, formation, emploi, citoyenneté, santé, logement, mobilité...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale du Pays d'Alençonla Mission Locale du Pays d'Alençon
8 départements

ምድላው ንፈተና DELF B1

እቲ ጽዑቕ ምድላው (ን2 ወርሒ ኣብ ሰሙን 7h30) ንፈተና DELF B1, + ንጥፈታት
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 6 ስሰሙን
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
8 départements

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብደረጃ B1

ኣብ ሰሙን 7h30 ሰዓታት ናይ ፈረንሳ ትምህርቲ፡ ንኹሉ ክፉት፡ ምስ ናይ ጉጅለ ንጥፈታትን ውልቃዊ ደገፍን።
30€ ሓንሳብ
ዳርጋ 7 ወርሒ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Koloneምስ KOLONE
75 - Paris

ምምሃር ስራሕ ዘርክብ ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ

ምርካብ ስልጠና ናይ ቋንቋን ዲጂታላዊ ፣ ን ምርካብ ዝራሕ ዝዓለም ደገፍ ምሃብ ።
ብነጻ
ትኽኽል 4 ወርሒ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Espace proximité Emploi / Salle Saint Brunoምስ Avec Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle – PLVP
2 départements

ስልጠና ኣብ ዲቪታል ኣብ ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓን ምርካብ

ምሕጋዝ ን ቋንቋ ፈረንሳ ንጽገሙ ሓደስቲ መጻእቲ ብነጻ ዝወሃብ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ
ብነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Assistance Scolaire, Linguistique et Culturelleምስ Ateliers numériques en FLE
44 - Loire-Atlantique

ምርካብ ሓበሬታ ንምንባር ኣብ Saint-Nazaire

PARL'On ንስደተኛታታ ኣብ Saint-Nazaire ናይ ምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምጽፋፋ ንምሕጋዝ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Association Solidarité Estuaireብምትሕብባር PARL'On
59 - Nord

ምርካብ ደገፍ ኣብ ስራሕ ምርካብ

ውልቃዊ ሓገዝ፡ ትምህርቲ ስራሕን ወይ እውን ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ዝግበር ምድላዋት።
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Anywrምስ le Projet Mercure
95 - Val-d'Oise

ምርካብ ደገፍ ንማሕበራውን ሞያውን ህይወት

ምርካብ ኮርሳት ቋንቋ ፈረንሳን ዓለማዊ ደገፍን ኣብ ኣርጀንቲውይል ንምርካብ
ብነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Espace associatif et citoyen de proximité (PACE ATMF)ምስ Espace associatif et citoyen de proximité - BOP 104
76 - Seine-Maritime

ምርክባ ሓገዝ ን ምምሕዳራዊ ሓገዝን ካልእን

ምርካብ ደገፍ ን ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ስራሕ፣ መንበሪ ገዛ ንኽረኽቡ ምእንቲ...
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Mission Locale de Rouenምስ Mission Locale de Rouen
75 - Paris

ምውሳድ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ( ንጀመርቲ)

እቲ ንጀመርቲ ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርሳትን መንበሪ ንዘይብሎም ንስደተኛታት ክፉትን እዩ።
ብነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Atouts Coursምስ Atouts Cours
94 - Val-de-Marne

ምርካብ ኩለመዳያዊ ደገፍ

ኣብ ምዕጃብ ስደተኛታት ከከም ድሌታቶም: መንበሪ ገዛ: ስራሕ: መሰላት...
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE (GAS)ምስ Groupe Accueil Solidarité (GAS)
6 - Alpes-Maritimes

ምርካብ ሓገዝን ደገፍን

AFUCA ኣፉካ ንማሕበረሰብ ዩክሬን ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ኣብ ሓደ ዘራኽብ እዩ።
ብነጻ
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ቤት ጽሕፈታት
AFUCA ምስ AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d'Azur)
45 - Loiret

ምሕላፍ ፈተና ናይ ወግዓዊ ዲፕሎማ ቋንቋ ፈረንሳ (DELF)

ወግዓዊ ዲፕሎማ ቋንቋ ፈረንሳ ድሕሪ ምሕላፍ ፈተና : DELF
ኣብ መንጎ {{minዝተሐተ}}€ ን 140€ ሓንሳብዘሎ ዝርዝር
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Espace C2B - CRIA45ምስ le centre d'examen - Espace C2B - CRIA45
36 - Indre

መንበሪን ሓፈሻዊ ሓገዝን ደገፍን ንምርካብ

በዚ መስርሕ ብምሕላፍ ን9 ኣዋርሕ ግዝያዊ መንበሪ ክትረኽቡን ክትስነዩን ትኽእሉ
ዳርጋ 9 ወርሒ
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
Aidaphiምስ Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) AIDAPHI