{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

64
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
64
መሐበሪ

ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA ምምላስ

ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ስደተኛ ካብ ምዃን ምውጻእ

ቤት ጽሕፈታት

ምሕዳስ ካርት ሰጁር

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ኣብ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ለውጢ ኩነታት ምእዋጅ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ
መሐበሪ

ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

'ሌዝ ኣምፖ ' ወይ ግብሪ ምክፋል' ፣ ኣታዊ ምሕባር ዴክላረ ምግባር

ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ኢ-ፎቶ ፣ ወይ ብኢንተርኔት ፌርማ ምጥቃምን ክንክእል ምእንቲ

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት
መሐበሪ

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ ውልቃዊ ኣካውንት ምፍጣር ምኽኣል

ቤት ጽሕፈታት

ምስ ሓደ ፍረንች ኮነክት FranceConnect ዝበሃል ናይ እንተርኔት ሳይት ንምርኻብ

ቤት ጽሕፈታት

ኣብ CAF ናይ 3 ኣዋርሓዊ ደክለረሽን ን ምግባር

ቤት ጽሕፈታት

ናይ ሞባይል መስመር ንምኽፋት

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መሐበሪ

ግዝያዊ ዑቕባ ንምሓዝ

ቤት ጽሕፈታት

ምግዛእ ቴምፕር ፊስካል

ቤት ጽሕፈታት

ሓደ ፓስፖርት ካርት ናይ መገሺ ምርካብ

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት

ድሉዋት ፋይላት

47
ድሉዋት ፋይላት
47
8 ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣብ ኢንተርነት ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምግባር ተማሃሩ

ንመሰላትካ CAFን Pôle Emploi ን ንምፍላጥን ንምምልካትን፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ፕረፈክቸር ስጉምትታት ንምውሳድን ዓውደ መጽናዕትታት
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Association des travailleurs maghrébins de Francel'ATMF ዝብል ትካል እዩ።
19 - Corrèze

ግቡእ ኣጠቓቕማ ኮምፑተር ንምፍላጥ ዝዓለመ፣ ሓጋዚ ፍልጠት ምድላብ

ኣብ ኢንተርኔት ንዝፍጸሙ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዲጂታላዊ መሳርሒታት (ስማርትፎን፣ ኮምፒተር) ምጥቃም ንመሃር
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ቤት ጽሕፈታት
Le 400, tiers lieu numériqueምስ Médiation Numérique
35 - Ille-et-Vilaine

ኣብ ኢንተርነት ምምሕዳራዊ ነገራት ንምስላጥ፣ ከነሰንየኩም ( ካብ ኮምፑጠር፣ ቴለፎን፣ ታብሌትም ስማርትፎን ) ሓገዝ ምርካብ

ብ ኢንተርኔት ንዝቐርበልኩም፣ ምምሕዳራዊ ሕቶታት ንምፍላጥ ዘኽእል ዓውደ መጽናዕቲ፣ ን ሰሙን መመላእታ ንምስታፍ መታን ክትክእሉ
ነጻ

ኣብ ሰሙን ን3 ሰዓታት

ቤት ጽሕፈታት
Unis-Citéምስ Unis-Cité ን la Maison Bleue ዝበሃሉ፣ ማሕበራት
85 - Vendée

ነገራት ንምፍጻም ሓገዝ ውሰድ

ምምሕዳራዊ ኣገባባቱ ክሰርሕን ኮምፒተር ክጥቀምን መሰነይታ ይሃልዎ።
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
FACE Vendéeኣገልግሎትፈረንሳ Espace France Services FACE Vendée
21 - Côte-d'Or

መሰላትካ ፍለጥን ፣ ካብኡ ተረባሓይ ምዃንን

ኣብ ወረቐትካን ዲጂታላዊ ኣገባባትካን ሓገዝ የድልየኩም እንተኾይኑ ? ንዑ ኣብ ዲጆን ንራኸቡና ከነገልግለኩም ኢና።
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
Direction de l'action sociale Ville et métropole de Dijon ነጥብታት ናብ መሰላት CCAS - ሜትሮፖል መኽፈቲ
26 - Drôme

ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ሓገዝ ውሰድ

ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓታት ዘካይድ ኮምፒዩተራት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት፣ ብሰብ ሞያ ተሰንዩ ዝተወሃሃደ ናይ ምምሕዳር ኣሰራርሓታት ዘቃልል።
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Le Forum, espace numérique et socialእቲ መድረኽ
88 - Vosges

ናይ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ኣብ ምስላጥ ሓገዝ ምርካብ

ብ ወረቐትን ብ ኢንተርኔትን ዝሳለጡ ዝግብኦም ጉዳይተ ምስ ሰብ ሞያ ምጽፋፍ (dንኣብ ነት ዶክመንት ምርካብ ፣ ምምዝጋብ ,ምፍታሽ ...) ክኸውን ይኽእል
ነጻ

6 ካብ 12 ኣዋርሕ

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ስድራ-ቤት
AGIRለ ሰርቪሰ ኣጊር le service AGIR
88 - Vosges

መጽለሊ ንምርካብ ምስ እትደልዩ ንኸሰንየኩም፣ ክንሕግዘኩም

ኣብ ምርካብ ገዛን ንዑኡ ዝጠቕስን ከምኡ እውን፣ ማሕበራዊ ምትሕግግዛን ምስ እትደልዩ ነበርክተልኩም ቅሩባት ኢና
ነጻ

6 ኣዋርሕ

ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Coalliaኮልያ Coallia
63 - Puy-de-Dôme

ናይ ቤት ጽሕፈት ወረቓቕቲን ካልእን ንምስላጥ ኣሳላይነት ምርካብ

ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ንምስላጥ፣ ከምኡ እውን ን ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምሕጋዝን ዘጠቓለለ ኣሳላይነ ምርካብ.
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
CCAS Clermont-Ferrandኣብ CCAS ናይ ክሌሞ ፈፋንድ Clermont-Ferrand
75 - Paris

ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ ምምሕዳር መሰላት ኣፍልጦ ምህላው

ኣብ ደስ ዝብል ቦታ ብምዃን ፣ ን ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ንዝሓተቱ ሰባት ብዛዕባ መሰላቶም ኣፍልጦኦም ምዕባይ
ነጻ

ካብ 6 ክሳብ 12ኣዋርሕ

ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
France Terre d'Asileካፈ ደ ረፉጂ Le Café des Réfugiés
80 - Somme

ቤትጽሕፈትታዊ ጉዳያት፣ ብ ኢንተርኔት ንምስላጥ መሰረታዊ ስልጠና ምርካብ

ናይ ኢንተርኔት ኣተቓቕማ ን መሰረታውያን ናይ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ጠቐምቲ ዝኾኑ ኣብ (ኮምፑተር ወይ ቴለፎን ምፍላጥ..)
ነጻ

ኣብ መንጎ 1 ሰሙን ፣ክሳብ 1 ዓመት ዝጸንሕ

ቤት ጽሕፈታት
ምስልጣን ሞያ
Centre Social CAPSኣብ ህዝባዊ ቦታ CAPS
86 - Vienne

ደብዳቤይ ንምቕባል

እቲ domiciliation ዶሜሲላሽን ዝፍለጥ መስርሕ፣ ደብዳቤ ከም ዝዕቀበልኩም ምግባር
ነጻ

ካብ 12 ክሳብ ዘድልየኩም እዋን ፣ እናተሓደሰ ዝጸንሕ ኣገልግሎት

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
CCAS de Poitiersኣብ CCAS ናይ ፕዋቴክ Poitiers
31 - Haute-Garonne

ስራሕን ገዛን ምርካብ፣

ዑቕባ ሓቲቶም ወረቐቶም ንዝተዋህቡ ኣብ ኦት-ጋሮን "Haute-Garonne" ንዝነብሩ ናይ ምሕጋዝን ምስላይን መደብ፣
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Forum réfugiésኣክሰሌር "ACCELAIR" 31 ዝበሃል ማሕበር፣
51 - Marne

ናይምምሕዳር ወረቓቕቲ ኣብ ምስላጥ ሓጋዚ ንምርካብ

ኣገልግሎታት ናይ ኮምፑተር፣ ሕትመት፣ ከምኡ እውን ምድላይ ስራሕን ንምርካብ
ነጻ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Mosaïcሞዛይክ Mosaïc
84 - Vaucluse

ህይወት ኣብ ፈረንሳ ንምጥያስ

ስራሕ ንምርካብ ኣብ፣ ናይ ቤት ጽሕፈት ነገራት ንምስላጥ፣ ... = ዘኽእል ደገፍ ንምርካብ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመታት
ነጻ

ካብ 2-4 ዓመታት

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
Aide aux Réfugiés en Région Vaisonnaiseሓፈሻዊ ሓገዝ ስደተኛታት ኣብ ዞባ፣ ቪሲኦናሰ Région Vaisonnaise (ካርቭ )

ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም

43
ካልኦት ፋይላት መምስ ቴማኦም
ቤት ጽሕፈታት
43
58 - Nièvre

Trouver un logement temporaire

Louer un studio équipé dans un Foyer Jeunes Travailleurs à Nevers
371par mois
መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Coallia NeversRS Foyer Jeunes Travailleurs "Clair-Joie"
59 - Nord

ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ ኣየምልጥኩም

ውልቃዊ ሓገዝ፡ ትምህርቲ ስራሕን ወይ እውን ስልጠና ንምርካብ ዘኽእል ዝግበር ምድላዋት።
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Anywrምስ le Projet Mercure
24 - Dordogne

ናብ ስራሕ ንምእታው፣ ዘኽእል ሞያዊ ስልጠና ንምርካብ መታን ክትክእል

ን ስደተኛትታን ፣ ኻልእ ምኽንያት መንበሪ ፍቓድ ንዘለዎም ሰባት፣ እሞ ኣብ ግራንድ ፐሪጆ Grand Périgueux. ንዝነብሩ፣ ዝዓለመ ኣገልግሎት እዩ
ነጻ

ክሳብ 24 ኣዋርሕ ዝበጽሕ እዩ።

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ፈረንሳይ
Maison de l'emploi du Grand Périgueuxስጉምቲ ንስደተኛታት
93 - Seine-Saint-Denis

ኣብ ፓንቲን ትምህርቲ ፈረንሳ ንምስታፍ

ስልጠና ኣብ ሃቢታ-ሲተ d'Habitat-Cité ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ከተመሓይሽን ስራሕ ክትረክብን የኽእል።
ነጻ

ን 6 ኣዋርሕ

ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Habitat-Citéሞያዊ ስልጠና ቋንቋ ንምቕሳም
41 - Loir-et-Cher

ኣብ ኢንተርነት ስጉምትታት ንምውሳድ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኮምፒተር ክትጥቀምን ወግዓዊ ሰነዳት ንምርዳእን ዝሕግዝ ነጻ ትምህርቲ ፈረንሳ፣ ብነጻ ትምህርቲ ቅሰሙ
ነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
CRIA 41 Centre de ressources illettrisme et analphabétisme du Loir et Cher CRIA41
9 ዞባ\ ዴባርትሞ

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍንምግባር ዝዓለም መደባት ዘካተተ።
ነጻ
ጥዕና
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Femmes Entraide et Autonomieናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)
93 - Seine-Saint-Denis

ኣጠቓቕማ ናይ ኮምፑተርን ኢነትርኔትን ኣፍልጦ ምዕባይ

ቋንቋ ፈረንሳ ምስ ኮምፑተር ብሓደ ኣጣሚርካ ምምሃር ዘኽእል ስልጠና
ነጻ
6 semaines
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coምስ Refugeeks
25 - Doubs

ፈረንሳ ንምዝራብ ተመሃሩ

ፈረንሳ ክትዛረብን ምስ ሰባት ክትራኸብን ክትክእል ነጻ ኮርሳትን ካፈታትን።
ነጻ

ካብ 1 ክሳብ 9 ኣዋርሕ

ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
MJC Palente MJC Palente ኤም ጀይ ሲ ፖለንታ
22 - Côtes-d'Armor

ስራሕ ረኺብካ ደገፍ ረኸብ

ካብ ምልመላ ትካላት ናይ ስራሕን ናይ ስራሕ ዕድልን ይሃልኻ።
ነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
Servagroupe Emploi InsertionSEI ኮትስ ዲ ኣርሞር
35 - Ille-et-Vilaine

ርእሰ-ምሕደራ ምርካብ

ኣብ መዓልታዊ ሃዋህውካ ንምምዕባል ኣገደስቲ ዓቕምታት ምምዕባል።
ነጻ

ሰዓት 14 ንሓደ ዓውደ መጽናዕቲ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Infrep 35THE SOUND ACTOR ውህደት ዓውደ መጽናዕቲ
86 - Vienne

ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ ንምርካብ

መንበሪ ገዛ ንምርካብ፣ ናይ ቤት ጽሕፈት መስርሕ ሓገዝ ንምርካብ
ነጻ

እንተነውሐ ን 12 ኣዋርሕ

መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
AudaciaAL BPI - AUDACIA - ናይ ነበርቲ ኣገልግሎት
54 - Meurthe-et-Moselle

ን ትምህርትቲን ስራሕን ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ

ምእንጋድ ፣ ምስማዕ፣ ምስናይን ምፍታሕ ናይ ምምሕዳራዊ ሕልኽላኻትን ፣ ከምኡ ንው ምስላይ ኣብ ምርካብ ስራሕን
ነጻ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Association AVECፖል ኢችሉድ ኣቨክ Pôle Inclusion AVEC
13 - Bouches-du-Rhône

ቋንቋ ናይ ፈረንሳ ስልጠና ምውሳድ

ማእከል ንጥፈታት Bourrely ናይ ቋንቋ ፈረንሳን ምምምሕዳር ንጥፈታት ምስናይ ሓገዝ ድማ ንሕግዝ ።
6une seule fois

10 ሰሙናት

ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Centre social les Bourrely - Ligue de l'enseignement FAIL 13ባህላዊ ማእከል 'ል ቦርልይ' les Bourrely
4 ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስራሕ

2 ባህልታት Terre 2 Cultures፣ ኣብ ሕርሻ ንኽሳተፉ ስደተኛታት፣ የተባብዕ ።
50par an

6 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
መንበሪ ገዛ
Terre 2 Culturesቴኽ 2 ቻልቱረስ Terre 2 Cultures
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ብሓፈሻ ዊ ናይ ኮምፑተርን ኢንተርነ ኣፍልጦ ንምህላው

እዚ ባይታ ናይ ኢንተርነት እዚ ንኹሉ ን ክመጋር ዝደሊ ብነጻ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዝህብ እዩ ።
ነጻ
ምስልጣን ሞያ
ቤት ጽሕፈታት
WeTechCareምስ Les Bons Clics