Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 20 днів тому

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ፈረንሳ ዜግነት ምሕታት (" ንዜግነት ንኽትወስዱ être naturalisé"
ou " ናቹራዛላይዝሽን naturalisation") ዜግነት ናይ ፈረንሳ፣ ናይ ካርድ መንነት ንምሓዝ

እዚ ናይ ዜግነት ጉዳይ ዘፍቅደልኩም :

 • ከም ድላይኩም ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ንምኻድ
 • ኣብ ምርጫ፣ ፈረንሳ ንምስታፍ
 • ኣብቲ ን ዜጋታት ፈረንሳ ዝወሃብ (ናይ ስራሕ መንግስታት ) ምክፋል
 • ከምኡ እውን፣ ንስኹም ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፉ ትኽእሉ
 • እቲ ን ፈረንሳ ጥራይ ዝምልከት ናይ ዜግነት ነገራት ክትሳተፍ ምኽኣል

ስደተኛታት ደረጅኦም ምስ ረኸቡ ብኣዋጅ ንናቹራላይዜሽን ከመልክቱ ይኽእሉ። ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ፈረንሳ ናይ 5 ዓመት መንበሪ ክጽበዩ ኣለዎም (ብዘይካ ኣብ ዝተወሰኑ ፍሉያት ጉዳያት)።

ኣገዳሲ !
ፈረንሳዊ ምዃን ኣብ ጉዕዞኻ ግዴታዊ ስጉምቲ ኣይኮነን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተወሰኑ ናይ ናቹራላይዜሽን መመልከቲታት ይነጽጉ (ዋላ እቶም ቅድመ ኩነታት ዝተማልኡ እንተመሰሉ)። ኣብ ፈረንሳ ፈረንሳዊ ዜግነት ከይሃለወካ (ብተሓደስቲ መንበሪ ፍቓድ) ምንባር ይከኣል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ፎርሙላ ብምምላእ pouvez utiliser ce simulateur en ligne ኣብ ኣን ላይን ፈትንዎ ፣ ብዘኢ ድማ ዝግብኣኩምን ኣይግብኣኩምን ብምፍላጥ ፣ ቅድመ ምድላዋት ትገብሩ

እቶም ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዒ እዞም ዝስዕቡ እዮም

1 / ናይ ቋንቋ ብቖእትኩም ዘረጋግጽን ደረጃ
ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት B1 ብዘረባ ከምኡ ውን ብጽሑፍ ወይ እውን ሓደ ናይ ፈረንሳ ዲፕሎም (ወይ ናይ ደገ ገን ብ ፈረረንሳ ) 3 ደረጃ ናይ ዘለዎ ማለት classement national des niveaux de formation (CECRL) ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ይግባእ

እቲ ቅቡል ዝኸውን መረጋገጺታት ናብቃል ምልልምስን ጽሕፈትን ናይ ደረጃ ብቅዓት B1እዚ ዝስዕብ እዩ :

 • ሓደ ናይ ቈንቋ ፈተንሳ ናይ ብቕዓት መፈተኒ ትካላት ዝወሃብ ናይ B1 (DELF B1, DALF C1 ou C2…), ወዘተ ከማኡ ውን
 • ሓደ ሰርቲፊኬት ናይ ፈተና TCF (Test de Connaissance du français) oወይ ፈተና TEF (Test d’Evaluation du français) "Intégration, Résidence et Nationalité" d እንተወሓደ ናይ ትሕቲ ክልተ 2 aኦኣመታት ናይ u B1 ናይ ዘረባን ጽሕፈትን ብቕዓት ዘረጋግጽ ክከውን ይግባእ
 • ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ብምጥዋቅ ምውካስ ይከኣል> À lire : la fiche Réfugiés.info “Avoir une certification officielle du niveau de français”.
 • ኣንተደኣኣ ናይ ሞያ ሰርቲፊኬት ከም እኒ ናይ ሳልሳይምድብ ትምህርቲ ማለት 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation (CAP, BEP, BTS, …). እንተሃልይኩም ቅቡል እዩ

  ኣስተውዕሉ፣ ኩሎም ናይ ሞያ ብቕዓት ዝምስክሩ ሰርቲፊኬታት ፣ ን ዜግነት ምሕታት መረጋገጺታት ዝለ ዘይኮኑ፣ ኣነይኖ እዮም ብቁዓት ንምፍላጥ፣ .ኣብዚ ብምእታው ከተረጋግጹ ትኽእሉ ኢኹም le moteur de recherche በዚ ድማ እቲ ብቑዕ ሰርቲፊኬት ምልሃውኩም ተረጋግጹ.
ኣገዳሲ
ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዲፕሎማ እንተሃልዩካ ግን ከኣ ብፈረንሳ፡ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ዲፕሎማ እንተረኺብካ ካብ ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፡ ኣልጀርያ፡ ቤልጅየም፡ ቤኒን፡ ቡርኪናፋሶ፡ ብሩንዲ፡ ካሜሩን፡ ካናዳ፡ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ኮሞሮስ፡ ኮንጎ (ብራዛቪል)፡ ኮንጎ (ኪንሻሳ)፡ ኣይቮሪኮስት፡ ጅቡቲ፡ ጋቦን፡ ጊኒ፡ ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ሃይቲ፡ ሉክሰምበርግ፡ ማዳጋስካር፡ ማሊ፡ ሞሮኮ ፡ ሞናኮ፡ ኒጀር፡ ሩዋንዳ፡ ሰኔጋል፡ ሲሸልስ፡ ስዊዘርላንድ፡ ቻድ፡ ቶጎ፡ ቱኒዝያ፡ ቫኑዋቱ።
እቲ ምስክር ወረቐት እቶም መጽናዕትታት ብፈረንሳ ከምዝተኸታተሉን እቲ ዲፕሎማ እንተወሓደ ምስ ደረጃ 3 ናይቲ ሃገራዊ ኣጸዋውዓ ደረጃታት ስልጠና ከምዝሰማማዕን ክገልጽ ኣለዎ።
> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info : "Faire reconnaître un diplôme étranger en France".

ብናይ ኢንተርነት መስመር ce simulateur en ligne ፣ እዚ እንታይ ከም ዘድልየኩም ሓበሬታ ርኸቡ። ከከም ኩነታት ቤተሰብኩም


ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ነቶም ዶክመንት ብ ቋንቋኩም ዝተጸሕፉ ምስ ዝኾኑ ፣ ኣብ ወግዓዊ ተርጎምቲ ብምቕራብ ፣ ክትርጎሙ ኣለዎም ዝርዝር ሓበሪታ እቶም ዝፍቀዶም ተርጎምቲ ዝምክከት ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣኣምፎ ርኸብዎ l Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document"

ብድሕሪ እዚ ዶቹመንትኹምtimbre fiscal de 55 eros. ብ ናይ55 ዩሮ ቴምብር ብምግባር ትልእክዎ ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Acheter un timbre fiscal"

ካብ 6 ለካቲት 2023 ጀሚርካ ፋይልካ ብወረቐታዊ ቅርጺ ክትሰድድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብኣዋጅ ንዜግነት ፈረንሳ ዝምልከት መመልከቲ ኣብ sur la plateforme NATALI. መድረኽ ናታሊ ብኢንተርነት ጥራይ እዩ ዝፍጸም።

 • ኣብዚ ብምጥዋቕ "Je commence" ከምኡ ውን connectez-vous ኣብ እቲ Étrangers en France. ወብሳይት ናትኩም ኣድራሻ ይሃልኹም
 • እንየድደኣኣ ፈጺምኩም ፣ ጌርኩሞ ዘይትፈልጡ ኮይንኩም, ፣ ብ ኸመይ ከም እትገብርዎ ኣብ እዚ ናይ ረፉጂ ኣንፎ ሓበሬታ ብምቅዋቕ ተወከሱ Voir la fiche Réfugiés.info "Créer un compte personnel sur Etrangers en France".

ኣስተውዕሉ ኣቲ መስርሕ ኣብ ኦንላይን ቅቡል ዘይኮነሉ እንተደኣ ኣብዘን ዝስዕባ si :

 • ንሱ ድማ እንተደኣኣ ኣኣብዘን ዝስዕባ ቦታታ እነብሩ ኲይንኩም : Polynésie Française, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin-Saint-Barthélémy, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
 • እንተደኣ ኣኣ እዚ ሕጂ እዋ ኣብ ሰራዊት ፈረንሳ ተገልግሉ ሃሊኹም

እንተደኣ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ጸገም ናይ ቴክኒክ ማለት (page bloquée እንተደኣ ኢንተርኔብ ብሎክ ኮይኑ፣ ናይ መሰግ ጸገም ሃልይኩም...), ናብ centre de contact citoyens (CCC) : ተወከሱ :

 • ቴለፎን 0 806 001 620 ( ካብ ክፍሊትነጻ ቁጽሪ እዩ),
 • ወይ ናብዚ ፎርሙላ ምልኡ formulaire de contact ( ኣብ ኣቲ "Contact"ጸጋም ዘሎ ). Iጸገምኩም ብንጹር ኣቐምጡ፣ ሽዑ ስክሪን ሽት ግበርዎ፣ (site, ወብሳይት ሰዓት ዕለት ብንጹር ከም ዝረእ ግበርዎ ) ነቲ ዘጋጠመኩም ጸገም ምስዳድ ይከኣል እዩ።

ፋይልኩም ናብ ፕረፈችቱር ብምኻድ ብ ኣባላት ብ ኣባላት ናይ ፕረፈክቱረ ቃላ መሕተትክካየደልኩም እዩ

ንሳቶም እቲ ኹሉ ቀጥዒ ተማላኡ ኣንተኲይንኩም ክግምግሙን እዮም በቲ ዝሓተትኩሞ መሰረት

ኣገዳሲ
እንተደኣ ን ኽትዳለዉ ደሊኹም ነዛ መጽሓፍ ናይ ዜግነት ፣ ዳውንሎድ ጌርኩም ኣውርድዋ። Pour télécharger le livret du citoyen.

እቲ መስርሕ ናይ ዜግነት ኣንተወሓደ 18 ኣዋርሕ ይወስድ ንምምላስ፣እዚ ዝቑጸር ድማ፣ ካብእ እቲ ፋይልኩም ዝሰደድኩምሉ እዋን ንንየው እዩ።

እቲ መስርሕ መልሲ ናብ 12 ኣዋርሕ ንምውሓድ እንተደኣ ክኸውን ኮይኑ፣ ካብቲ ነቲ ፋይልኩም ዘእተኽምሉ ፣ ቅድሚኡ ዘሎ ናይ 10 ዓመታት እዋን ኣብ ፈረንሳ ከም ዝጸናሕኩም መረጋገጺ ጭብጢ ምስ ዝህልወኩም እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንቋዕ ሓጎሰኩም! ሕቶ ተቀብልነት ረኺቡዜግነት ከም ዝወስድኩም (ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ብወግዒ ምስ ተገልጸ) ፣ ብድሕሪ እዚ ሓደ ደብዳቤ ከም ተምዝገብኩምን ክብጽሓኩም እዩ።

ብድሕሪ እዚ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ፣ ዜግነትኩም ፈረንሳው ምዃኑን ፣ ዝሕብር ወግዓዊ ዕድመ፣ ይግበረልኩምን ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትኩምን ካልእን ድማ ከም ብሓድሽ ይወሃበኩም።ብድሕሪ እዚ ድማ ፣( ናይ ፍረንሳ ዜግነት ካርድን ፓስፖርት ክወሃብኩም) ይኽእል።

ኣገዳሲ!
• እንተድደኣ ዘይተምርዓው ትሕቲ ዕድመ ዘለውኩ• ዜግነት ከም ካብታ ክታምኩም ዝፈረምኩምላ ዕለት ኢያ ትሕሰብ። ም እንተ ኮይኖም ፤ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ተቀምጥቲ ኮይኖም ፣ ካብ መጀመርያ ኣብቲ ፋይልኩም እንተ ተምዝጊቦም ከም እንተ ፈርምኩም ብቀጥታ ዜግነት ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ክወስዱ ይኽእሉ ።

ሓንሳብ ፈረንሳውያን ምስ ኮንኩም፣ ሓናይ መንነት ካርድን፣ ፓስፖርትን ምሕታት ትኽእሉ carte nationale d'identité et/ou un passeport.


መጀመርታ ነዞም ሰነዳት ክትሓትት ከለኻ ወይ ንሲቪል ኣገልግሎት እንተ ኣመልኪትካ፡ እቲ ምምሕዳር ምስክር ወረቐት ዜግነት ፈረንሳ (CNF) un Certificat de nationalité française (CNF). Ce ክሓተካ ይኽእል እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ፈረንሳዊ ዜግነትካ ዘረጋግጽ እዩ። ነቲ ሕቶ ንምቕራብ ነዚ ቅጥዒ ብምምላእ ናብ ፍርዳዊ ወይ ከባብያዊ ቤት ፍርዲ ክትረኽብዎ ኣለኩም። ce formulaire.

> ንዝያዳ ሓበሬታ > Trouver le tribunal le plus près de chez vous (précisez votre code postal et "tribunal judiciaire").(ፖስታ ኮድካን “ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ”ን ግለጽ)።

ንዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ መልሲ ኣንጻር ድሌኩም ኮይኑ ዘይቀኒዕኩም

•ሕቶ ናይ ጉዳይኩም ንክንዋሕ እንተ ተሓቲትኩም= ወይ ተቀባልነት እንተ ዘይረኺቡ : :

ኣብ ውሽጢ ክልተ 2ወርሒ ብነጻ ይግባይ ክትብሉ ትኽእሉ, ፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ዜግነት ፣ ብምኻድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ዝስዕብ ኣድራሻ።

Ministère de l'intérieur

Direction générale des étrangers en France

Direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité

Sous-direction de l'accès à la nationalité française

12 rue Francis-le-Carval

44404 REZÉ CEDEX

እንተደኣ፣ ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ መልሲ ናይ ይግባይ ዘይመጺእኩም ፣ እዚ ማለት ጉዳይኩም ተነጺጉ ኣሎ ማለት እዩ።

ስለዚ ኣብ ከምዚ ኹነታት፣ ኣብ ናይ 2 ኣዋርሕ ፍልልይ፣ ካብቲ ዝተነጸግኩሞ እዋን ናብ መንጸግትኹም ናብ ኣብ Nantes ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብምኻድ ከም ብሓድሽ ናይ ጠለብ መስርሕ ክትፍልምዎ ትኽእሉ።

le-Carval

44404 REZÉ CEDEX

ኣገዳሲ!
ናይቲ ደብዳበ ፎቶ ኮፒ ብምግባር ምስ ምብሊት ናይ እንዳጶስጣ ብምትሕሓዝ ምፍላጥ ምልኣኽ ይምከር።

ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ካብቲ ንናቹራላይዜሽን ሓላፍነት ዝስከም ሚኒስተር መልሲ እንተዘይረኺብካ፡ እዚ ማለት ይግባይካ ይንጸግ ማለት እዩ።
ብድሕሪ እዚ ነቲ ብ recours contentieux ዝበሃል ኣብ ናንተ ዘሎ ሕጋዊ ይግባይ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ካብ ዝተነጽግካሉ ዕለት ጀሚሩ ይግባይ ክትብል ናይ 2 ወርሒ ግዜ ኣለካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

23 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
emyanamemyanamተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
qaisqaisተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
yarirommmyarirommmተርጓሚ/ሚት
relorefrelorefኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት