ናይ coutume ዘይምርዕዋት ወይ pacser ከምዘይተኸርሸምኩም ዝምስክር ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ

ናይ coutume ዘይምርዕዋት ወይ pacser ከምዘይተኸርሸምኩም ዝምስክር ፣ ሕጋዊ ሰነድ ንምጥላብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ሰርቲፊኬት እዚ ን ካብ ፈረንሳ ወጻኢ ንተወልደ ሰብ፣ እሞ ኣብ ፈረንሳ ናይ ምምርዓውተኽእሎ ( ን ዘይምርዕዋት፣ ከምኡ’ውን ን ሓደ በጽሒ ወይ ጎርዞ፣ ካብ መበቆል ዓዶም ዝረሓቑ እሞ ኣብዚ ዓዲ ክምርዓዉዝኽእሉ).

እቲ ሰርቲፊኬት እዚ ድማ፣ ዘነጽሮ ፣ " ብ መሰረት ሕጊ ፈረንሳ " ኣጋባብ መርዓ ኣኽቢርኩም ከም እትምርዓዉ ፣ከም እትኽእሉ ዝሕበር እዩ ።

እዚ ሰርቲኢኬትእዚ ድማ ብ ኦፍራ፣ l'OFPRA ን ስደተኛታት ፣ ን ናይ ዑቕባ መሰል ብ ዝተፈላላየ ምኽንያት ዝረኸቡ እሞ፣ ብ ሕጊ ፈፈንሳ ክምርዓዉ ን ዝደልዩ ሰባት ዘገልግል
እዩ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውዑ : la fiche Réfugiés.info "Se marier en France"

እቲ ሰነድ እቲብ ዘይካ ን መርዓ ፣ ን pacser ማለት ንምኽርሻም፣ ወይ ን ኣዶብሽን
adopter. እውን የገልግል እዩ ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ናይ ብ ቕርክነት ምኽርሻም ኣብዚ ኣንብቡ : la fiche Réfugiés.info "Se Pacser en France"

ክፍለጥ ዘለዎ :

እቲ ሰርቲፊኬት እዚ ፣ ኣይወድቕን እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኩሉ እዋን ናይ ህይወትኩም
ክትግልገልልሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ ሰርቲፊኬት ት እዚ ን ኽህልወና ንምሕታት፣ ቀጥዒ ምልኡ

ምፍላጡ ዘገድስ :

ፈለማ፣ቁጽሪ ናይ ፋይል ኣብ ኦፍራ OFPRA. እቲ እኳ 9 ቁጽርታት ዘለዎ፣ XX-XX-XXXXX እቲ ኣብ ጸጋም ሸነክ ናይ ደብዳቤ ናይ ኦፍራ l’OFPRA ዝርከብ ይሃልኹም.

ናይ coutum ሰርቲፊኬት ንኽህምወኩም፣ ነዚ ፎርሙላ ዳውንሎድ ግበርዎ፣
"formulaire de demande de certificat de coutume"
ኣብ ኢንተርኔት ናይ l'OFPRA ብምኻድ

ዳውንሎድ ምስ ገበርኩሞ፣ ነቲ ሰነድ ምልእዎ።

ምፍራም ድማ ኣይትረስዑ።

2

ሽዑ ነቲ ቀጥዒ ስደድዎ

ምስ መላእኩሞ፣ , ነቲ መሕተት ቅጥዒ ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ስደድዎ

OFPRA
Pôle Protection

201 rue Carnot

94 136 Fontenay-sous-Bois Cede

i ምፍላጡ ዘገድስ! :

ነቲ ቀጥዒ ፎቶኮፒ ኣትሪፍኩም እቲ ኦርጅናል ክትሰድዎ ንመኽረኩም

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

እንተደኣ እጢ ሰነድ ናይ ኮቱም ጠፊእኩም፣ ቅዳሕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም

ናይቲ ዝጠፍኣኩም ቅዳሕ (እዚ ማለት ከም ኦርጅናል ኮይኑ ዘገልግለኩም ) ብ ጶስጣ ኣቢሉ ናብ l’OFPRA ይስደድደልኩም (ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ 2 ደረጃ ዘሎ መስርሕ ተወከሱ).

i

ክፍለጥ ዘለዎ፣ :

ኣብ ነፍሲወከፍ ደብዳቤ ና OFPRA ኦፍራ ቁጽርኹም ምስዳድ ኣይትረስዑ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
230 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra