ሓደ ሰርቲፊኬት ናይ coutume ን መርዓ ዝኾነኩም ዶክሜንት ምውጻእ

ሓደ ሰርቲፊኬት ናይ coutume ን መርዓ ዝኾነኩም ዶክሜንት ምውጻእ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 7 juil. 2021

እንታይ ኢዩ?

ሰርቲፊኬት እዚ ertificat ብ l'OFPRA ዝወሃብን "loi personnelle française", ብ ሕጊ ፈረንሳ ንከም ዘይተመርዓኹምን ን ኽትምርዓዉ ዘፍቅድን ዶክሜንት እዩ ።

>> ነዚ ን ምግባር ዘሎ ዝርዝራት ኣብዚ ተዓኣዘቡ : la fiche Réfugiés.info sur "Se marier en France".

ከምኡ ውን L'OFPRA ሓደ ዶክሜንት ናይ እቲ ብ (ex : PACS) ዝፍለጥ ካልእ ኣገባብ ኣመራዕዋ ማለት ከም ምኽርሻምግን ብወግዒ ዝካየድ ናይ ብሓባር ምንባር እውን ሰርቲፊኬት ይህብ እዩ።

>> ብዛዕብኡ ዝምልከት ኣብዚ ብምቕዋቕ ተዓዘቡ : la fiche Réfugiés.info sur "Se Pacser en France".

i ክፍለጥ ዘለዎ። :እዚ ሰርቲፊኬት እዚ ደረት ናይ ግዜ የብሉን

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ ሰርቲፊኪርት እዚ ንምሕታት

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ካብ እዚ ዝስዕብ እዚ ዝስዕብ ፣ “formulaire de demande de certificat de coutume” ዝብ ል ብምጥዋቕ sur le site internet de l'OFPRA. ነቶቲ መሕተት ዳውንሎድ ፣ ግበርዎ

i ክትፈልጥዎ ዘለኩም !

እንተደኣ ዳውንሎን ምግባር “à télécharger” ዝብል ኣብ ጥቓ እቲ ሮዛ ሕብሩ ኣብ ታሕቲእባ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ኣለኩም ።

Sinon, vous pouvez aussi cliquer ici pour télécharger directement le formulaire.

ሓንሳብ ነቲ ፎርሙላ መሕተቲ ምስ ረኸብኩሞ ምስ ረኸብኩሞ ኣሕትምዎ ሽዑ ምልእዎ .

2

ሽዑ ነቲ ቀጥዒ ስደድዎ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ምስ መላእኩሞ፣ , ነቲ መሕተት ቅጥዒ ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ስደድዎ

OFPRA

Division de la Protection

201 rue Carnot

94 136 Fontenay-sous-Bois Cedex

i ምፍላጡ ዘገድስ! :

እንተደኣ ተሸጊርኩም ባዚ ምስ ኦፍራ ተራኸቡ en cliquant ici.

ከምኡ ኣውን ናብ ኦፍራ ብ l’Ofpra au 01 58 68 10 10,

ብምድዋል ካብ ሰቡይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 09h ክሳብ 15h. ክትእንገዱ ትኽእሉ ኢኹም

ናይ ኦፍራ ቁጽርኹም ምሓዝ ኣይትረስዑ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

እንተደኣ ጠፊእኩም፣ ቅዳሕ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም

እቲ “certificat de coutume” እንተበዝሐ ኣብ ከባቢ ሓደ ወርሒይ ክበጽሓኩም እዩ። ኣይወድቕን ድማ እዩ።

እንተደኣ ጠፊእኩም።ቅዳሕ ክትሓቱ ቅዳሕ (እዚ ማለት ፎቶ ኮፒ )ካብ ኦፍራl’OFPRA,ብ ደብዳቤ ክመጻኩም እዩ (እቲ ኣብ ቀዳመይ ገጽ ዘሎ ድማ እዩ).

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
28 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible