ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA ምምላስ

ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA ምምላስ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ናብ l’OFPRA,ዑቕባ ኣብ እትሓትሉ እዋን፣ዝተፈላለዩ ዶክሜንታት ሂብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም፣( ከም እኒ ናይ ሃገርኩም ታሴራ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትን ፣. . . ) ወይ እውን (ፓስፖርት ) ካልኦትን ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ኦፍራ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ክኾኑ ይኽእሉ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ መስርሕ :

 • እንተደኣ ናይ ዑቕባ ጠለብኩም ንጹግ ኮይኑ ፣ l’OFPRA ኦፍራ ሰነዳትኩም ብቐጥራ ብደብዳቤ እዩ ዝምለሰልኩም ።
 • እንተደኣ ወረቐት ተዋሂብኩልም ድማን ፣ ብዛዕባ ዶክመንትኹም ን ኦፍራ ይምልከት፣ ኣብ ዝደለኹሞ እውዋን ድማ ይህበኩም ። l’OFPRA ናይ ዕለተ ልደትኩም ሰርቲፊኰት ዝኣመሰሉ ዶክመንታት እውን የዳልወኩም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

L'OFPRA እቲ ኣብ ዓድኹም ዝነበረኩም፣ ኦርጅናል ሰነዳት ከም እኒ ፣ መንነት ወረቐት ፓስፖርት ፣ ናይ ዕለተ ልድደት ሰርቲፊኬት ፣ዛኣመሰሉ ። ወትሩ ኣኣብ ፈረንሳ ክሳብ ዘለኹም ይዕቅቦ።

በዞም ዝስዕቡ 2 ኩነታ ጥራይ ድማ እቲ ዶክመንትኹም ን ኽምለሰልኩም
ክትሓቱ ትኽእሉ

 • እንተደኣ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ሒዝኩም
  እሞ፣ :ብዛዕባ ናይ d’état civil ማለት ኩሉ፣ ዲክመንትኹም ናይ ምቕራብ
  ሓላፍነት ወሲዳ
 • እንተደኣ ነቲ ናይ ዑቕባ መሰል
  ስደተኛ ብገዛእ ርእስኹም ራሕሪሕኩሞ። እሞ እታ መበቆል
  ዓድኹም ናይ ኩልሉ ዶክመንትኹም ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ወሲዳ ።
 • > ነንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info "Demander la nationalité française"et "Renoncer au statut de réfugié".ተወከሱ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ጠለብኩም ብ ኢመይል ትሓቱ

እንተደኣ ፣ ናብ l’OFPRA ፣ ነቲ ዑቕባ ክትሓትትቱ እንከለኹም ዝሃብኩሞ
ሰነድ ፣ ንኽምለሰልኩም ብ ኢመይል እንተኾይኑ ጠለክብኩም comacces@ofpra.gouv.fr ኣድራሻ ዝሰዱ

i ምፍላጡ ዘገድስ :

ነዚ ንምግባር፣ ቁጽሪ ናይ ፋይል numéro de dossier OFPRA.
ክህልወኩም ይግባእ እቲ 9 ቁጽርታት XX-XX-XXXXX écrit ኣብ ላዕሊ ናይ እቲ ነፍሲውወከፍ ናይ l’OFPRA ወረቐት ኣለኩም/

ን ኣብነት ክኾነኩም እዚ ዝስዕብ ደብዳቤ : ቁጽርኹምን ስምኩምን ብምምላእ፣ ከም
ዘለዎ ቀዲሕኩም ክትሰድዎ ትኽእሉ

Objet: récupérer [nom du document] du dossier n°XX-XX-XXXXX [numéro de dossier]

Madame, Monsieur,
Je vous sollicite afin de récupérer [le nom du document] du dossier n°XX-XX-XXXXX [numéro de dossier] car [raison de votre demande].
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

ምፍፍላጡ ዝገድስ!

ምስ ሰድደድኩም ሓደ ናይ ኢመይል ኮፒ ክትሕዙ ንመኽረኩም


ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ን ኦፍራ ብ ቴለፎን ምዝርራብ ምስ እትደልዩ

ን ኦፍራ ን ምዝርራብ ምስ እትደልዩ l’OFPRA ብ ቁጽሪ 01 58 68 10 10, ካብ ሰነይ
ክሳብ ዓርቢ ፣ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 15 ዘሎ ሰዓታት።

ናይ ኦፍራ OFPRA፣ ቁጽርኹም ብምሓዝ። እንተደኣ እቲ ደብዳቤ በጺሑ ንምሕታት ትኽእሉ ኢኹም።

i

ምፍላጡ ኣገዳሲ። :

ዝኾነ ብዛዕባ ፣ ምዕባሌታት ናይቲ ዶሴኹም ፣ ግን ብ ቴለፎን ክትሓቱ ኣይግባኣኩምን
እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
76 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra