ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA ምምላስ

ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA ምምላስ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 19 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ናብ l’OFPRA,ዑቕባ ኣብ እትሓትሉ እዋን፣ዝተፈላለዩ ዶክሜንታት ሂብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ከም እኒ ናይ ሃገርኩም ታሴራ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትን ፣ ካልኦትን ኣገደስቲ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኦፍራ ተዓቂቡ እዩ ዝጸንሑ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ መስርሕ እንተደኣ ናይ ዑቕባ ጠለብኩም :

  • ንጹግ ኮይኑ ፣ ሰነዳትኩም ብ ቐጥታ እዩ ብ ደብዳቤ ዝምለሰልኩም
  • ቅቡል ኮይኑ ድማ፣ እቲ ዶክመንትኹም ኣብ l’OFPRA.እዩ ዝዕቀብ

እዚ ምስ ኦፍራ ዘቐመጥኩሞ ዶክመንታት፣ ክትወስድዎ ኣትኽእሉ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ንሱ ድማ እንተደኣ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ረኺብኩም ወይ እውን ወይ ነቲ መሰል ተጠቃምነት ናይ እቲ ዑቕባ ምስ እትገድፍዎን እዩ።

i ንምፍላጡ ኣገዳሲ :ብዛዕብኡ ንዝያዳ ምፍላጥ ኣብ ናይ ዝምልከት ፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ እነሀለኩም Réfugiés.info "Demander la nationalité française" / "Renoncer au statut de réfugié"

እንተደሊኹም እውን ብቐጥታ ዘድልይኹም ሰነዳት፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ደብዳቤ ብምጽሓፍ እቲ ንኽምለሰኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም (ንኣብነት ናይ መምርሒ ፍቓድ )እንተደኣ ዘይተመሊስልኩም እሞ ፣ ንምሕዳሱ ግዚኡ ከይወደቐ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ጠለብኩም ብ ደብዳቤ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንጠለብኩም ብ ደብዳቤ ን ኦፍራ ኣብ እትሓትሉ እዋን፣ ቁጽሪ ናይ ፋይልኩም ኣይተስዑ። OFPRA et si possible, la division OFPRA ምእንቲ ክሳለጠልኩም።

i ን ኣፍልጦ ኣገዳሲ : ቁጽሪ ፋይል፣ ኣነናይ ጉዳይ እዩ ክሳለጠልኩም እትደልይዎ ብፍላይ ኣብርሁ። ኣድራሻ ናይ ኦፍራ ኣብቲ ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደብዳቤ እዩ ናይ OFPRA.

ደብዳቤኹም ናብ እዚ ዝስዕብ : ኣድራሻ ልኣኹ

(ኣብ ጸጋማይ ላዕላዊ ክፋል ናይ ደብዳቤኹም ኣቐምጥዎ)

ስም/ ስምኣቦ [ሓበሬታኹም ሃቡ]

ኣድራሻ

ቴለፎንኩም

(ኣብ ላዕለዋይን የማናይ ክፋል )

OFPRA

Division XXX [እንተደኣ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ፍሉይ ጨንፈሩ ትፈልጥዎ ኴንኩም]

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

ቦታ ዕለት

(ኣብ ትሕቲኡ ድማ ማለት ኣብ የማናይ ክፋል ናይቲ ደብዳቤኹምድማ )

ዛዕባ : ሓበሬታ XXX [ናይቲ ክምለሰኩም እትደልይዎ ሰነድ n°XXX [እንተደኣ ቁጽሩ ሃልይኩም]

ኣቶ ወይ ወይዘሮ

መጽሓፍየይ ምኽንያት XXX [እዚ ዝስዕብ ሰነድ ንኽምለሰኒ ጠለብ ንምቕራብ እዩ] ቁጽሪ n°XXX [ ] ምኽንያት XXX [ምኽንያት መሕተቲኹም ].

እዚ ክግበረለይ ድማ መልስኹም ብ ሃንቀውታ እጽበ። ዝኸበርኩም ኣቶ ወይ ወይዘሮ

ን ምትሕባርኩም ኣዝየ እየ ዘመስግን ሰላም ንዓኹም።

ስምስም ወላዲ

ፌርማ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣብ ምጽሓፉ ሓገዝ ምስ እትደልዩ

እንተደኣ ብዛዕብኡ ዝምልከት ዝኾነ ጸጋም ሃልይኩምናብ እፍራ ’OFPRA ብ 01 58 68 10 10 ወትሩ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታታ 09h ክሳብ 15h.ምድዋል ይከኣል እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
12 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible