ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር
ምስ ሉ ዴ ኡ ፓስሪየል

ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ምስ 
ሉ ዴ ኡ ፓስሪየል

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ3 août 2022

እንታይ ኢዩ?

ቋንቋ ፈረ፣ሳኹም ከተመሓይሹ ሓገዝ የድልየኩም ድዩ?

ናይ ሓገዝ ሓበሬታ ድጋፍ የቅርብ፣ ከምኡ`ውን ኣብዚ መደብ ናይ ደ ኡ DU ናይ ገንዘብ ሓገዝ መሰል ናይ ተማሃራይ መደብ ብሩስ የቅርብ፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 28 ዕድመ
ግዜ

በብ ሰሚስተሩ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

59 - Nord

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 28 ዕድመ
ግዜ

በብ ሰሚስተሩ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ደሓን ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ምብጻሕ፣ ዩንቨርስቲ ንምእታው ንንምቅጻል ዕድል የርሑ

ኵሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሰምስተር ሽድሹተ ወርሒ ሓደ ደረጃ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓት ምርካብ A1, A2, B1, B2 ክሳብ ይኣኽለኒ ናብ ዩንቨርስቲ ክኣቱ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ ጽቡቕ ዝስምዓካ ፤፣

ሓደ ምሉእ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሙኻን

ኣብ መንጎ ትምህርቲ ናይ ቋንቋፈረንሳይ መደብ ፍሉ ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ሓበሬታት ምርካብ፣ ምስ ተማሃሮ ምርኻብ ፣ ቁሩብ ልምምድ ምግባር ናብ ደስ ዝብልኩም መደብ ፎርማሲዮን ኮርስ፤፣

ብዝቀለለ መንገዲ ትምህርቲ ምቅጻል

ሓንሳብ ናትካ ደረጃ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ መደብ ፍሉ ብቅዓት እንተ ረኽብካ ፣ ስሩዕ ትምህርቲ ንምቅጻል ውድድር ንምቅራብ ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ንምምዝጋብ ድጋፍ ክንገብረልካ ኢና፤፣

ናትካ መሰል ኣብ መንበሪ ገዛን ሓገዝ ገንዘብ መደብ ናይ ብሩስ ምርካብ

ዱ ፓሰረል " DU Passerelle " ዝበሃል ንተጠቀምቲ ቡርስ " bourse " ንተማሃሮ ናይ ትምህርቶም መኽፈሊ ገንዘብ ማለት እዩ " ናይ መንበሪ ሓገዝ ክሩስ '' CROUS '' ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ እዚ ንምርካብ ግን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ክሩስ እንተ ኣመልኪቶም ጥራይ እዩ ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንምምዝጋብ ኣመልክቱ ወይ ሕጹይነትኩም ናብቲ ትምዝገቡሉ ቦታ ለኣኹ ወይ ኣፍልጡን ተመዝገቡን።

መሊእካ ዝለኣኽ ናይ መምዝገቢ ቅጥዒ :-ኣብዚ ስዕብ ኣድራሻ

etudiants-en-exil@univ-lille.fr

i ኣገዳሲ ሓበሬታ ፥ ኣዝዩ ውሱን ቦታት ጥራይ ከምዘሎ ክትፈልጡ ይግበኣኩም። ንዝያዳ ሃበሬታile site internet de l'université.

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
6 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Université de Lille