ፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ንረፍጂ ብቅዓት ምህላው

ፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ንረፍጂ ብቅዓት ምህላው

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 16 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

Passeport Européen des Qualifications des Réfugiésፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ደረጃ ብቅዓት ምህላው ን ናይ ረፍጂ ሓደ ዶክመንት ኮይኑ ፣ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ኣብ ምምዕባልን ናይ ሞያን ተምክሮ ኣብ ምርካብ ይሕግዝ።

ኣሰራርሓ ናይ ምስላጥ ብክለተ ዓይነት ይትግበር ፣ ሀ ሕቶ ብጽሕፈት ለ፣ ናይ ዝርርብ ናይ ቃል መሕትት።

ነስተውዕል

እዚ ዕድል ንስደተኛታት ንሓትቲ ዑቕባን ናይ ዑቕባ ዝወሰዱን ፣ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዲፕሎም ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ሞያ ዕድል ዘይረኸቡ ዕድል ኣብ ምርካብ ይፈጥር።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ውድድር ንፓስፖርት ብቅዓት ምህላው

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

በዚ ዝስዕብ ኢመይል ለኣኽኹ

refugees.qualifications@coe.int

2

ፋይል ናይ ሰነድ ምላኡ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ካብዘን ሰልስተ ቋንቋታት ተዘርዚሮም ዘለው ብሓንቲ ቃንቃ መርጽካ\ኪ ነቲ ፋይል ናይ ሰነድ ምላእ\ኢ፤፣

( ቋንቋታት ኢንግሊዝ ዓረብ ፈርንሳ) ብድሕሪኡ ለኣኽዎ

3

ቃል መሕትት ብቪድዮኮንፈረንስ ምግባር

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቃል መሕትት ካብ 45 ደቂቅ ክሳብ ናይ ሓደ ሰዓት ይወስድ ፣፤

ብኣካል ፊት ንፊት ክኸውን ይኽእል ፣ ወይ ብቪሲዮ ኮንፈረንስ ክኸውን ይኽእል ፤፣ ብክለተ ሰብ ክኢላታት ገምገምቲ እስፔሻልስት ሰብ ሞያ ናይ ዓቐን እዚ መደብ ናይ ቃል መሕትት ክካየድ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ፓስፖርት ዝወጸሉ ግዜ

ውሳነ ውጽኢት ኣውንታዊ እንተ ኮይኑ ፣ እቲ ፓስፖርት ናይ ሕብረተ ኢሮፓ ብቅዓት መምዘኒ ይረጋገጸልኩም

ኣስተውዕሉ!

ናይ ስዴተኛ ረፍጂ ዑቕባ ዝወሰደ ካብታ ዝወጸላ መዓልቲ ክሳብ 5 ዓመት የግልግል

ፓስፖርት እንተ ተንጽጎ

መንጽጊ ምኽንያት ብኢመይል ክልኣኽ ፣ ዝኾነ ዓይነት ይግባይ ምምልካት ኣይተሓሰበን፣ ግን ደረጃ ፓስፖርት ብምሕታትኩም ዝወሀበኩም ግምት ዓቢ ተራ ኣለዎ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
44 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible