Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle (ደረጃ B1) / ፓሪስ ዳውፊን ዩኒቨርሲቲ - PSL

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 2 ሰሚስተራት
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 12 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ፈረንሳ ተማሃሩ (ክልል 16)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና እዚ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት
 • ንጥፈታት (ምውጻእ፣ ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት)
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ቀጺሉ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ’ ዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ዳውፊን - ፒኤስኤል ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle ናይ ዩኒቨርሲቲ Paris Dauphine PSL 288 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን 12 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር (ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ፡ ሓደ ግዜ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት) TCF ክትወስዱ ኢኹም። እቲ ዕላማ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ደረጃ B2 ምርግጋፅ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ንገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ)ን ንዓመት ዝኸውን መንበሪን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ስርዓት ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ክትረክብ ኢኻ፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ እዩ፡ እቲ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደብ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣሎ... ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድ እውን ክትመሃር ኢኻ፡ ኣብ ደገ ክትመሃር ኢኻ። ናይ ክፍሊ፡ ኣቀራርባታት ምግባር፡ ንፈተናታት ምድላው...

ናይ መጽናዕቲ ፕሮጀክትካ ምህናጽ ግዜን ተወፋይነትን ይሓትት።

ኣብ እዋን ስልጠና ሓደ ኣባል ጋንታ DU፣ ሓደ መምህርን ሓደ ተምሃራይን ብውልቂ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ኣብ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክቱ ኣብ ዘስተንትኖ ይድግፍዎ። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን ኣገልግሎት ንኸተመልክት፣ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፣ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ፕሮግራም ክትገብረሉ እትኽእል ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ ትካል ክትረክብ፣ ኣብ እትኣትወሉ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትምዝገብ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ኣብቲ መደብ :

 • orientation workshops: ምቕራብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ፈረንሳ፣ ኣተሓሕዛ ዝተፈላለዩ ናይ መመልከቲ መድረኻት፣ CVን ናይ ሽፋን ደብዳቤን ዓውደ መጽናዕትታት...
 • ብመምህር ዝግበር ምኽሪ (mentorship)
 • ብሓደ ተማሃራይ ስፖንሰርሺፕ ምግባር
 • ምክትታልን ምውህሃድን ናይ ኦሬንቴሽን ደገፍ ብኣባል ጋንታ DU

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ምውጻእ ምዃኑ’ዩ።
 • ምፍራይ ፖድካስት ምዃኑ’ዩ።
 • ትያትር ዓውደ መጽናዕቲ ምስ ምቕራጽ ትርኢታት ብተማሃሮ ዝተጻሕፉ
 • ናይ ጽሑፍን ዕላልን ዓውደ መጽናዕትታት
 • ንጸጋታት ቤተ መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲን ናብ ትካላት ስፖርት ፒኤስኤልን ብነጻ ምብጻሕ

ከመይ ንገብሮ?

 • ከመይ ጌርካ ትምዝገብ: ብምእታው ከመይ ጌርካ ከም እትምዝገብ ክትፈልጥ ኣብዚ እተዉ cette page.
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ) : ካብ ሚያዝያ 15 ክሳብ 2 ሰነ።
 • ብኢመይል ርክብexil@dauphine.psl.eu

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልኩም ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ፣ ወይ ኮንቨችኽሽን ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩምን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ፈተና ንምግባር ኣውን ክትሕተቱ ኢኹም፣ ድሕሪኡ ኣንተደኣኣ ተመሪጽኩም ሓደ ካልእ ደረጃ ናይ መእተወኢ ናይ ምምሕዳር ብ ኢመይል ክመጸኩም እዩ።

ናይ ፈረንሳ ፈተና፣ ኣብ 17 ወይ 18 ሰነ

ናት ትምህርቲ ምጅማር እዋን፣ ዕለት 24 ን 28 ሰነ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mariabotikmariabotikተርጓሚ/ሚት
parisdauphinepslparisdauphinepslኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
cyberepcyberepተርጓሚ/ሚት