ኣብ ዩኒቨርስቲን ንምምዝጋብ

ኣብ ዩኒቨርስቲን ንምምዝጋብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 16 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

እቶም ትምህርቶም ክቕጽሉ ዝደልዩ ስደታኛታት ፣ ናይ ምውድዳር ቅጥዒ ንምእታው ፣ ናይ ፈላማ ዓመት ኣብ ኦንላይን ብ ኢንተርነት ክገብርዎ ይግባእ።

i ምፍላጡ ዘገድስ! ናይ ቋንቋ ብቕዓትኩም B2 ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዩኒቨርስቲ ንኽትኣትዉ ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ንመዝገባ ዘድሊ ነገር ምድላው

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ንምምዝጋብ ምእንቲ ክትክእሉ BAC ናይ ላዕለዋይደረጃ መልቀቒ ፈታና ዝተሳተፍኩም ምስ ትኾኑ።ወይ እውን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ እንተኔርኩም

እንተደኣ ኣብ ሃገርኩም ሓደ ዲፕሎም ነይርኩም ድማ፣ ናብ ዝለዓላ ደረጃ ትቕጽልዎ

i

ንምጽላጡ ኣገዳሲ :ነዚ ዝምልከት ኣብ : lናይ Réfugiés.info "Faire reconnaître son diplôme (Enic-Naric)" ተወከሱ

እንተደኣ እቲ ዩኒቨርስቲ ሓደ ዲፕሎም ዘይሂብኩም ድማ፣ ሓደ ዲፕሎም ከም ዝደላወልኩም ክንገብር ንኽእል ፣ ብሳላ passeport européen de compétence ዝበሃል መርመራ ብምስታፍ.

i Bምፍላጡ ዘገድስ! ነዚ ዝምልከት እውን ኣብ : ሓደ ናይ ረፉጁ ኣንፎ ዶክመንት ተወከሱ Réfugiés.info "Obtenir le Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)"

2

ብ ቕዓትኩም ኣብ ቋንቋ ፈረንስ ኣ B2 dክከውን ኣለዎ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ገለ ገለ ይኒቨርስታት ፣ ,ናይ ግድን B2 ፈረንሳ ብ ሰርትፍኬት ክስነ ይሓታ፣ c vous ኣኝተዘይብልኩም examen ግበሩ

Voir la liste des centres d'examen

i ክፍለጥ ዘለዎ! :ተንቀቑ፣ እቲ ፈታና ይኽፈሎ ይኸውን እዩ !
እቲ ድደረጃ B2 ወላ እውን እታ ዩኒቨርስቲ ዘይትጠልብ እንተኾነት

Tester mon niveau de français

እንተ B2, ዘይብልኩም፣ ኣብቲ ብ “Passerelles - Étudiants en exil”. ዝፍለጥ ዝምህሩ ሓላሎ ናዩኒቨርስታት ፣ናይ ፈረንሳ ተመሃሮ ንምምሃር ዘሰልጥና ኣለዋም. እብዚ ብምጥዋቕ ድማ ሃሰስ በልወን

Voir la liste des établissements proposant le diplôme universitaire

3

ኣብ እዋን ምዝገባ ክግበሩ ዘለዎም ፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ናብቲ ዩኒቨርስቲ ብ ኢመይል ወይ ብ ቴለፎን ተራኸቡ፣ le service de la scolarité ወይ le service des relations internationales de ናይቲ ዩኒቨርስቲ፣ ስደታኛ ምዃንኩም ብምጥቃስ

Le site Campus France በብ ዞብኡን ፣ዓይነት ትምህርቱን ዝተኸፋፈለ እዩ ።

Voir l'annuaire des formations par Campus France

እቲ ዝምልከቶ ዩኒቨርስቲ ድማ እቲ ዝግባኣኩም ፣ ሓቢሬታ ምኽሪን ካልእም ብምሃብ centre d'orientation et d'information (CIO) ዝበሃል ቢሮ ኣለኩም

Voir l'annuaire des CIO

i ክፍለጥ ዘለዎ፣ :ተጠንቀቑ፣ ምዝገና እብ ወርሓት መጋቢት ን ሰነ ን እዩ !

ኣማኸርቲ ናይ l’ONISEP ከምኡ ውን ቴለፎን ናብ 1 77 77 12 25. ብምድዋል ተመዝገቡ

4

ዝመረጽኩሞ ዩኒቨርስቲ ምስ ተመዝገብኩም

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

A - ናይ ቀዳማይ ዓመት ንምምዝጋብ :

ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ወረቐት ናይ ቀጥዒ ምምላእ፣ ብቴልፎን ወይ ብኢመይን=ናብ le service de la scolarité ወይ le service des relations internationales ናይቲ ዩኒቨርስቲ ተመዝገቡ፣

B -ን ኻልእ ዓመታት :

እቲ ናይ እቲ ዩኒቨርስቲ ወረቐት ብ ኦላይን ምምላእ

i ክህልወኩም ኣለዎ። CV,፣ ንዝይ ተበግሶ ደብዳቤ ፣ዲፕሎማ እንተለኩም፣ ምስ መሰነይትኡ ናይ ቋንቋ ብቕዓትኩምን ካልእን ብምጥማር ስደድዎ`

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ተመዝገቡ

እንተደ ኣ መዝገባ ሓሊፍኩም ፣ ንዝቕጽልዓመት ብ ኢመይል ተመዝጊብኩም ጽንሑ, ኣብ ናይ መጸባዪ መስመር ጽንሑ

ኣብቲ MOOC (Massive Online Open Courses) :ዝበሃል ፕላትፎርም elle s’appelle FUN pour « France Université Numérique » እውን 300ኮርሳር ኣብ ኦንላይን ብነጻ ትምህርቲ ይህብ እዩ

La Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FIED) :እቲ ዩኒቨርስታት ፣ ከከም ዓውኹም ፣ ዲፕሎምኩምን፣ ወይ እውን ናይ ግዜ ዲስፕሊንንዝተመቓርሀ እዩ.

እቶም ወኪላት ናይ ዩኒቨርስቲ፣ (MOOC) ብርሑሑቕ ፣ (FOAD) እብ ናይ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝኽና ሃገራት ብማዕዶ ዘስተምህር እዩ። .(ክሳብ ማስተር 2) ዝበጽህን ምሉእ ብምሉእ ዕዉትን እVous pourrez les retrouver sur le site de l’AUF dédié aux FOAD et MOOC .

እንተደኣ ምስ ናይ ስደተኛ rዲፕሎምን ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ኣብዚ ተወከሱ(voir les fiches dispositifs)

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
37 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible