Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 9 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ክፍለጥ ዘለዎ።

ከከም ኣሰራርሓ ፣እቲ ዩኒፈርስቲ ፣ l’université, እንተደኣ Master 2 ዓመት ነይርኩም። ኣብ ትውልዲ ዓድኹም፣ እሞ እቲ ዲፕሎምኩም
ኣብ ፈረንሳ ቅቡል ክኾነልኩም ብ መልክዕ Master 1 ወይ Master 2 ክኾነልኩም ደሊኹም፣ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን ን ዶክተር
ብ ቐጥታ ኣይከውን እዩ፣ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ክትጠልቡ ኣለኩም/

እቲ ማእከል። ENIC-NARIC ናይ ቤት ጽሕፈት ዓውደ ትምህርቲ፣ በቲ ብ ውድድር ዝእቶን
priorité et gratuitement ነጻን ንምስታፍ ፣ ናይ ሓተትቲ
ዑቕባ ወረቐትኩም፣ ወይ ናይ ስደተኛ፣ ወይ እውን ናይ መጻምዲን ወይ እውን ፣ናይ ግዝያዊ ይይኹን ነባሪ ፣ ወረቐትኩም ኣኣቕርቡ።

ሽዑ፣ grille de critères ድሕሪኡ ፣ ከከም ዓዱ ምርኩስ ብምግባር ጉዳይኩም
ይረኣአ

I ምፍላጡ ዘገድስ።:

ኣንተደኣ እቲ ዲፖልም ዘይብልኩምን ወይ እውን ን፣ ምሳኹም እንተዘይተማላእኩሞ
ኴይንኩም። , ሓደ ናይ ብቕዓት መረጋገጺ ዝጠልብ Passeport
européen de qualifications des réfugiés (EQPR).ዝበሃል መደብ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም።

> ኣቲ ሊንክ ኣብዚ ኣለኩም la fiche Réfugiés.info “Faire une demande de Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)”

ከመይ ንገብሮ?

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ትሕቲ 200 ሰዓታት ስልጠና ወይ ትሕቲ 6 ወርሒ ስልጠና ዝወሰደ ዲፕሎማ ኣየሰላስልን እዩ።

ከምኡ'ውን ምስ " regulated professions " (እዚኦም ዲፕሎማ ወይ ፍሉይ ፍቓድ ወይ ፈተና ንምሕላፍ ከይተረፈ ዘድልዮም ሞያታት እዮም) ዝምልከት ኣይኮነን።
>>réglementées ዝርዝር ናይቶም ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት ርአ

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንገለ ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት፡ ትምህርቲ ዳግማይ ትጅምር እንተኾንካ ወይ ከም ሰራሕተኛ ክትሰርሕ እንተደሊኻ፡ ብማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስክር ወረቐት ክወሃብ ይኽእል። >> ኣብዚ ብምጥዋቕ ። En savoir plus en cliquant ici.

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስ ምስክር ወረቐት ቋንቋ ወይ ናይ ሕክምና ዲግሪ ኣይሰርሕን እዩ።

cette plateforme ኣብዚ መድረኽ እዚ ብምኻድ ናይ ኦንላይን መመልከቲኻ ክትጅምር ኣለካ።

  • ውልቃዊ ሓበሬታኻ ብምሃብ ኣብቲ መድረኽ ተመዝገብ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቀዳማይ ስጉምቲ፡ ቁጽሪ ፋይልካ ዝሓዘ ኢመይል ክለኣኸልካ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንዝኾነ መጻኢ ርክብ ኣድላዪ ዝኸውን እዚ ቁጽሪ ኣቐምጥዎ። ብተወሳኺ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተል ዘኽእለካ ሊንክ ክለኣኸልካ እዩ።

  • ንፋይልካ ዝተላእከልካ ሊንክ ተጠቒምካ ተመሊስካ እቶ።
  • ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ዘሎ ኩሉ ቦታታት ምልኣዮ ድሕሪኡ ኣፍልጦ ክህልወካ እትደሊ ዲፕሎማ ኣመልክት (ን1 ዲፕሎማ ጥራይ ኢኻ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል)።

ድሕሪኡ መንነትካ ዝገልጽ ሰነድካን ዝተተርጎመ ዲፕሎማኻን (ወይ ትራንስክሪፕትካን) ክትሰቕል ኣለካ (ብቋንቋ ጀርመን፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ፡ ስጳኛ፡ ፈረንሳ፡ ጣልያንኛ፡ ፖርቱጋልኛ ዝተጻሕፉ ሰነዳት ተተርጒሞም ምግባር ኣድላዪ ኣይኮነን)።

ምፍላጡ ዘገድስ! : ዲፕሎማኻ ንኽትርጎም ቃለ መሓላ ዝገበረ ተርጓሚ ብኸመይ ከም እትቖጽር ንምፍላጥ ፡ ነዚ Refugees.info ዝብል ወረቐት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ሰነዳትካ ምስ ሰቐልካ ኣብ መወዳእታ ሕቶኻ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዝገድስ

: ፋይልካ ምሉእ እንተዘይኮይኑ ናባኻ ይምለስ እሞ ዓይነት ዝጎደለ ሰነድ ዝገልጽ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብቲ ሕቶኻ ዘረጋግጽ ኢመይል ዝተላእከልካ ሊንክ ብምጥዋቕ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ናይ መስርሕ ግዜ እንተበዝሐ 4 ወርሒ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ እዋን ቅልውላው ጥዕና ናይ ግዜ ገደብ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ክእለት ምስ ተረጋገጸ፡ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ወይ ናይቲ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ይለኣኸልካ (PDF ፎርማት ጥራይ)።

ነቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ፋይልካ ክትውስኾ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ሲቪኻ ተመጣጣኒ ከምዘለካ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣስራሕቲ ክህልዉኻ ዝኽእሉ ሰባት ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
France Education International
France Education International

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት