ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ዲፕሎማኻ ኣፍልጦ ይሃልኻ (ኤኒክ-ናሪክ)

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ22 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

ክፍለጥ ዘለዎ።

ከከም ኣሰራርሓ ፣እቲ ዩኒፈርስቲ ፣ l’université, እንተደኣ Master 2 ዓመት ነይርኩም። ኣብ ትውልዲ ዓድኹም፣ እሞ እቲ ዲፕሎምኩም
ኣብ ፈረንሳ ቅቡል ክኾነልኩም ብ መልክዕ Master 1 ወይ Master 2 ክኾነልኩም ደሊኹም፣ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኾነ ግን ን ዶክተር
ብ ቐጥታ ኣይከውን እዩ፣ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ክትጠልቡ ኣለኩም/

እቲ ማእከል። ENIC-NARIC ናይ ቤት ጽሕፈት ዓውደ ትምህርቲ፣ በቲ ብ ውድድር ዝእቶን
priorité et gratuitement ነጻን ንምስታፍ ፣ ናይ ሓተትቲ
ዑቕባ ወረቐትኩም፣ ወይ ናይ ስደተኛ፣ ወይ እውን ናይ መጻምዲን ወይ እውን ፣ናይ ግዝያዊ ይይኹን ነባሪ ፣ ወረቐትኩም ኣኣቕርቡ።

ሽዑ፣ grille de critères ድሕሪኡ ፣ ከከም ዓዱ ምርኩስ ብምግባር ጉዳይኩም
ይረኣአ

I ምፍላጡ ዘገድስ።:

ኣንተደኣ እቲ ዲፖልም ዘይብልኩምን ወይ እውን ን፣ ምሳኹም እንተዘይተማላእኩሞ
ኴይንኩም። , ሓደ ናይ ብቕዓት መረጋገጺ ዝጠልብ Passeport
européen de qualifications des réfugiés (EQPR).ዝበሃል መደብ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም።

> ኣቲ ሊንክ ኣብዚ ኣለኩም la fiche Réfugiés.info “Faire une demande de Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)”

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ስልጠናኻ ብቑዕ እንተኾይኑ መርምር

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ትሕቲ 200 ሰዓታት ስልጠና ወይ ትሕቲ 6 ወርሒ ስልጠና ዝወሰደ ዲፕሎማ ኣየሰላስልን እዩ።

ከምኡ'ውን ምስ " regulated professions " (እዚኦም ዲፕሎማ ወይ ፍሉይ ፍቓድ ወይ ፈተና ንምሕላፍ ከይተረፈ ዘድልዮም ሞያታት እዮም) ዝምልከት ኣይኮነን።
>>réglementées ዝርዝር ናይቶም ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት ርአ

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንገለ ቁጽጽር ዝግበረሎም ሞያታት፡ ትምህርቲ ዳግማይ ትጅምር እንተኾንካ ወይ ከም ሰራሕተኛ ክትሰርሕ እንተደሊኻ፡ ብማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስክር ወረቐት ክወሃብ ይኽእል። >> ኣብዚ ብምጥዋቕ ። En savoir plus en cliquant ici.

ማእከል ኤኒክ-ናሪክ ምስ ምስክር ወረቐት ቋንቋ ወይ ናይ ሕክምና ዲግሪ ኣይሰርሕን እዩ።

2

ብኢንተርነት ኣመልክት።

cette plateforme ኣብዚ መድረኽ እዚ ብምኻድ ናይ ኦንላይን መመልከቲኻ ክትጅምር ኣለካ።

  • ውልቃዊ ሓበሬታኻ ብምሃብ ኣብቲ መድረኽ ተመዝገብ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቀዳማይ ስጉምቲ፡ ቁጽሪ ፋይልካ ዝሓዘ ኢመይል ክለኣኸልካ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንዝኾነ መጻኢ ርክብ ኣድላዪ ዝኸውን እዚ ቁጽሪ ኣቐምጥዎ። ብተወሳኺ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተል ዘኽእለካ ሊንክ ክለኣኸልካ እዩ።

  • ንፋይልካ ዝተላእከልካ ሊንክ ተጠቒምካ ተመሊስካ እቶ።
  • ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ዘሎ ኩሉ ቦታታት ምልኣዮ ድሕሪኡ ኣፍልጦ ክህልወካ እትደሊ ዲፕሎማ ኣመልክት (ን1 ዲፕሎማ ጥራይ ኢኻ መመልከቲ ከተቕርብ ትኽእል)።
3

እቶም ዝተሓተቱ ሰነዳት ስቐሉ።

ድሕሪኡ መንነትካ ዝገልጽ ሰነድካን ዝተተርጎመ ዲፕሎማኻን (ወይ ትራንስክሪፕትካን) ክትሰቕል ኣለካ (ብቋንቋ ጀርመን፡ እንግሊዝኛ፡ ዓረብኛ፡ ስጳኛ፡ ፈረንሳ፡ ጣልያንኛ፡ ፖርቱጋልኛ ዝተጻሕፉ ሰነዳት ተተርጒሞም ምግባር ኣድላዪ ኣይኮነን)።

ምፍላጡ ዘገድስ! : ዲፕሎማኻ ንኽትርጎም ቃለ መሓላ ዝገበረ ተርጓሚ ብኸመይ ከም እትቖጽር ንምፍላጥ ፡ ነዚ Refugees.info ዝብል ወረቐት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ሰነዳትካ ምስ ሰቐልካ ኣብ መወዳእታ ሕቶኻ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዝገድስ

: ፋይልካ ምሉእ እንተዘይኮይኑ ናባኻ ይምለስ እሞ ዓይነት ዝጎደለ ሰነድ ዝገልጽ ኢመይል ይመጸካ።

4

ጉዳይካ ምምስራሕ

ኣብቲ ሕቶኻ ዘረጋግጽ ኢመይል ዝተላእከልካ ሊንክ ብምጥዋቕ ንገስጋስ ፋይልካ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ናይ መስርሕ ግዜ እንተበዝሐ 4 ወርሒ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ኣብ እዋን ቅልውላው ጥዕና ናይ ግዜ ገደብ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

5
Suivre l’avancement de votre dossier

Vous pouvez suivre l’avancement de votre dossier en cliquant ici ou sur le lien dans le premier mail.

Vous avez besoin du numéro de dossier et de votre date de naissance pour vous connecter.

Les délais sont différents en fonction des demandes, un mail est envoyé dès que le dossier est traité.

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ምስክር ወረቐት ክትቅበሉ ኢኹም።

እቲ ክእለት ምስ ተረጋገጸ፡ ናይ ምውድዳር ምስክር ወረቐት ወይ ናይቲ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ይለኣኸልካ (PDF ፎርማት ጥራይ)።

ነቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ፋይልካ ክትውስኾ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ሲቪኻ ተመጣጣኒ ከምዘለካ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ፣ ንኣስራሕቲ ክህልዉኻ ዝኽእሉ ሰባት ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
183 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Comité de la Démarche Accessible
Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

France Education International
France Education International

Responsable

Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible

Partenaires

France Education International

France Education International