ኣብ ፈረንሳ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ።

ኣብ ፈረንሳ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ።

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት (ሕርሻዊ መግቢ፡ ኬሚስትሪ፡ ላቦራቶሪ ሕክምናዊ ትንተና፡ ፎረንሲክ ሳይንስ) ዝሰርሕ፡ እቲ ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ፡ ንጽላት ንጥፈታት ዝምልከት ፍሉይ ተልእኾታት ይፍጽም። ንኣብነት ኣብ ኢንዱስትሪታት መግቢ፣ መመላኽዒ ወይ ኬሚካል ብዛዕባ ምፍራይ ፍርያትን ቁፅፅር ፅሬቶምን ዝምልከት እዩ።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝርከቡ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዲፕሎማታት ፈረንሳ (BTS, DUT...) ሒዝካ ምልምማድ ይከኣል እዩ፣ እቲ ስልጠና ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወኩም ይግባእ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ ስልጠና ምረጽ እሞ ኣብ ፓርኮርሱፕ ተመዝገብ

ኣብዚ ብምጥዋቕ en cliquant ici la ዝርዝር ናይ ስልጠና ኮርሳት ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ንምዃን ክትረኽቡ ኢኹም። እዞም ኮርሳት እዚኦም ኩሎም ምሩጻት እዮም።

ንምምዝጋብ፡ በቲ ኩሉ ንመዝገብ ዝምልከት ሓበሬታን ዕለታትን (ብሓፈሻ ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምር) እትረኽበሉ መድረኽ ፓርኮርሱፕ ክትሓልፍ ኣለካ።

2

ነቲ ስልጠና ተኸታተሉ።

እቲ ኮትሳት ነፍስወከፉ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ።

ናብ ዝለዓለ ናይ ቴክኒሻን ምስክር ወረቐት (BTS) ዝመርሕ ስልጠና ክትከታተል እንተመሪጽካን ድሮ ኣብ ሃገርካ ንሓደ ዓመት ከም ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ሰሪሕካን እንተኾንካ፡ ሞያዊ ተመኩሮኻ ናይ ምርግጋጽ ተኽእሎ ኣሎካ። እዚ ድማ ንኹሉ ወይ ገለ ክፋል ናይቲ BTS ኣብ ፈረንሳ ከም ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ኮይኑ ክሰርሕ ምርካብ የኽእል።

ነዚ ድማ ፋይል ብምምላእን ቃለ መሕትት ብምሕላፍን validation of acquired experience (VAE) ክትገብር ኣለካ።

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ምስ VAE Sans Frontières ዲፕሎማ ምርካብ"።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ንመጽናዕትትኹም ንምምዋል ምስ ዝድለ

ንመጽናዕትኹም ንምምዋል ዝሕግዙ ሓያሎ ስኮላርሺፕ ኣለዉ፤

ከም ናይ ላብራቶሪ ቴክኒሻን ኲይንኩም ስርሑ

ከም ናይ ሕክምና ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ፍሉይ ሞያ ምውሳድ ይከኣል እዩ።

ነዚ ድማ ካብ ናይ ሕክምና ላቦራቶሪ ቴክኒሻናት ናይ ስልጠና ትካል (ድሕሪ BTS ወይ DEUST) ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ (ድሕሪ BTS ወይ DEUST) ክትረክብ ኣለካ። እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ናሙና ደም ክትወስድ ፍቓድ ንምርካብ፡ ናሙና ደም ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ምስክር ወረቐት ( CCEPS ) ክትረክብ ኣለካ። ኩሉ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ARS (ዞባዊ ትካል ጥዕና) ንዞባኹም ክትረኽብዎ ኢኹም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
2እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible