ትምህርቲ ንምውሳድ
ምስ ብ UniR ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ

ትምህርቲ ንምውሳድ

ምስ 
ብ UniR ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ብውልቃዊ\ት ዝግበር ናይ ድጋፍ ሓገዝ ትምህርቲ ንምቅጻል፣ ስዴተኛታት ናይ ረፍጂ ዑቕባ ዝረኸቡ\ባ ወይ ሓተቲ ዑቕባ ምትእታው ኣብ ኣካዳሚክ ትምህርቲ ንምቅጻል

ንጥፈታት ዝካየዱ ብዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ተመዲቦም ኣለው ::

•ድሕረ ባይታን ደረጃ ትምህርቲን ናይ መበቆል ሃገር ምፍላጥ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ ገምጋም ድምግባር

ብሓባር ኮንካ\ኪ ናይ መጻኢ ምሕንጻጽ ወይ ምምዳብ፣ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ፣ ናብ ዪንቭርስቲ ንምእታው ናይ ውድድር ዶሴ ምቅራብ ፣ ናይ ሞያዊ\ት ስልጠና ኮርስ ትምህርቲ ምውሳድ

ኣብዚ መደብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣማራጺ ንምርካብ ኣገድስቲ ሓበሬታት ምስ ናትኩም\ክን ደረጃ ዝዛመዱ ምኽሪ ምሃብ ::

ድሕሪ`ዚ ዩኒር ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈት ፣ ዶሴ ናይ ውድድር ንምድላው ፣ ንምምዝጋብ ፣ ቃል መሕትት ንምድላው፣ ሲቪ ንምጽሓፍ ::

ናብዚ መደብ ንምስታፍ ናይ ረፍጂ ወረቐት ክህልወካ\ኪ ኣለዎ፣ ን ኣብነት መከላኸሊ ናይ ሱብሲደር ወይ ናይ ሓታቲ\ት ዑቕባ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ተቀማጢ\ት ክ\ት\ኸውን ኣለዎ\ዋ ፣ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ዩንቨርስቲ ብውሑድ ዓቕሚ፣ ከምኡ`ውን ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ A ክህልወካ\ኪ ኣለዎ ::

ዕላማ ናይ ዩኒር እንታይ ኢዩ ?

ኣብዚ መደብ ረፍጂ ስዴተኛታት ትምህርቲ ንምቅጻል ንጥፈታት ብምድላው ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምግባር ፣ ሓበሬታት ናይ ኪእላታት ሰብ ሞያ ምሃብ ፣ ተወሳኺ ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ምሃብ፣ ዩኒር ናትካ\ኪ ድሕረ ባይታኻ\ኺ ክብሪ ምሃብ፣ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ምውህሃድ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምግባር ::

ዪኒር ሓደ መደብ ናይ ሓፍሽ ጥቅሚ ኢዩ፣ ከም ኡውን ኣብ ናይ ቁጠባ ዓቢ ተራ ጽልዋ ኣለዎ ፣ በመንገዲ ናይ ትምህርቲ ናይ ዝተፈላልዩ ዓይነት ሞያዊ\ት ሓደ ዕድል ናይ ማዕጾ ክኸፈተልና ይኽእል ::

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንናይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳራት ኣብ ምስላጥ ምቅላል

ኣብ ሓደ ሓደ ክብድ ዝበሉ ኣብ ናይ ምምዝጋብ ብ ዩኒር ናይ ኣስልጦ ሓገዝ ወይ ድጋፍ ምርካብ ::

ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ዝርከቡ ዕድላት ናይ ምኽሪ ሓገዝ ሓበሬታት ምርካብ ::

ካብ ናትና ግሩፕ ምስ ናትኩም\ክን ምስ ድሕረ ባይታኹም\ኽን ዝዛመድ ዘድሊ ሓበሬታት ድሕሪ ምርካብ ፣ ከ ከም ኵነታቱ ምኽሪ ሓበሬታት ክህብኹም\ኽን ይኽእሉ ::

በዚ ኣጋጣሚ ንተመሃሮ ምስ ናቶም ዝኸይድ ናይ ሞያዊ\ት መደብ ብቅልጡፍ ሓበሬታ ክረኽቡ\ባ ይሕግዞም\ዘን ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርክብ ግበሩ\ራ ምስና

ዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታት ንምርካብ

ንናትኩም\ክን ሕቶታት ወይ መደብ

በዚ ዝስዕብ ኢመይል ኣድረስ ለኣኹ\ልኻ contact@uni-r.org

  • ወይ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ደውሉ\ላ 07 67 14 02 63.07 67 14 02 63.

ቆጸራኹም\ኽን ኣብ ናትና ዌብ ሳይት ኢንትርነት ይኹን

ኣብዚ ጠውቕ\ቒ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
6 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
UniR Universités & Réfugié.e.s

UniR Universités & Réfugié.e.s