Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle - Université Bretagne Sud

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ, ዓርብ, ረቡዕ

ኣበይ ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ Lorient ou Vannes ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Gateway ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ትምህርቲ ክጅምሩ ወይ ዳግማይ ክጅምሩ ዘኽእሎም ኣብ ፈረንሳ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት መስርሕ እዩ

እዚ ስልጠና እዚ ዝህቦም ኮርሳት፤

  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ከምኡውን ኣብ መንጎ ባህላውን ስፖርታውን ዓውደ መጽናዕትታት፡
  • እንተላ ኣብ ፈረንሳ ትምህርትኻ ንምቕጻል ወይ ድሕሪ ስልጠና ስራሕ ንምርካብ ዝግበር ደገፍ...
መድደብና ስልጠና እንተወሓደ ን1 ሰሚስተር ዝጸንሕ : ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ከምኡ’ውን ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ።

እንቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ብሪታኒ (UBS) ዘቕርብ እዩ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ ኮርስ እዚ ከከም ደረጃኡ ኣብ ሓደ ሰሚስተር ካብ 232 ክሳብ 256 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ .

ኣብ ሰሙን ካብ 20 ክሳብ 22 ሰዓታት ክፍልታትን ዓውደ መጽናዕትን ኣለኩም ፣ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳብ 12 ንግሆ ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 1:30 ክሳብ 4 ድሕሪ ቀትሪ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና፡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ትወስድ።


ኣስተውዕሉ
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ክትገብሩ፡ ንፈተናታት ክትዳለዉ ኢኹም።

ኣቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ እዩሞ ኣብ እቲ ስልጠና ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም ብዛዕባ እቲ ዩኒቨርሲቲን ሞያዊ ፕሮጀክትን፡ ብመሰረት ተኽእሎታት ይሓስቡ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

  • ውልቃውን ሓባራውን ደገፍ፡ ምምዛን ኦሬንቴሽን፡ ምጽሓፍ ሲቪ፡ ምፍጣር መርበብ፡ ኮርሳት ኮምፒተር ወዘተ።
  • ድሌት መፅናዕትን ክዕወት ዘለዎ ዕላማን ዝሓዘ ውልቀ ፋይል ምፍጣር።
  • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ብሪታኒ ናብ ካልእ ኮርስ ቅድሚ ምእታውካ ምስ መምህርን ሓላፊ ሰብን ቃለ መሕትት ዝኣመሰሉ ሓገዛት ትረክቡ።

ብዘይካ ኣብ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

  • ባህላዊ ንጥፈታት (ብመሪሕ ዑደት ከተማ ሎሪየንን ከባቢኣን፡ ትያትር፡ ምብጻሕ ሓወልትታት፡ ምብጻሕ ወደብ ሎሪየን፡ ምብጻሕ orient, visites du Sous-Marin Flore..ናብ ሳብማሪን ፍሎረ...)። ይከኣኣል
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት (ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ ሰኪዔት፡ ከምኡ’ውን ኩሎም ብክፍሊ ስፖርት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝቐርቡ ስፖርት) እውን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ካብኡ ወይ ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንደረጃ ፈተናን ቃለ መሕትትን ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
du université bretagne suddu université bretagne sudኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nounouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
darlapmdarlapmተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት