Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DUPasserelle / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

RÉSEAU MEnS
ኣዳላዊRÉSEAU MEnS

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 8 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 15 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲኩሉ መዓልቲ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሴንት ደኒስ Saint-Denis ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?


ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ን480 ሰዓታት ዝጸንሕ ናይ DU Passerelle FLE ስልጠና ኮርስ ንናይ ስደት ተማሃሮ ኣብ ውህደት ዩኒቨርሲቲ፤

  • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣
  • ግብራውያን ክፍልታት
  • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ ሕዳር ክሳብ ሓምለ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ Vincennes Saint-Denis.ቪንሰን ሴንት ደኒስ ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 8 ኣብ ሴንት ደኒስ ዝመጸ ዲዩ ፓሰረል ዓመታዊ ዲፕሎማ ኮይኑ 480 ሰዓታት ስልጠና ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝኾነ ተማሃራይ ተቐባልነት የብሉን። እቲ ናይ ምልመላ ግዜ ኣብ ወርሒ መስከረም ንኣስታት ሰላሳ ቦታታት ንዝርከቡ እዩ።

ኣብ ሴንት ደኒስ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ 8 DU Passerelle ካብ 16 ጥቅምቲ 2023 ክሳብ 30 ሰነ 2024 ን2 ጉጅለ ተማሃሮ ክቕበል እዩ።

ተማሃሮ ኣብ ሰሙን 15 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልዎም እዩ፣ መዓልታዊ፣ ወይ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12 (ጉጅለ 1)፣ ወይ ካብ ሰዓት 15 ክሳብ ሰዓት16 (ጉጅለ 2)።

ኣብ መወዳእታ ዓመት እቲ ተማሃራይ ብመሰረት CEFR ደረጃ B1 ዘረጋግጽ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንኽህልዎ ናይ መወዳእታ ፈተና ክወስድ እዩ።

ነዚ DU ንምምልካት፡ ደረጃ ፈረንሳዊ ደረጃ A2 ናይ CEFR ምጥራይ ኣገዳሲ እዩ። ንቅድመ ምርጫ ዝተመርጹ ሕጹያት ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ናብ ናይ ጽሑፍ ፈተናን ኣፋዊ ቃለ መሕትትን ክጽውዑ እዮም።

እቲ ዩኒቨርሲቲ ነቲ ተማሃራይ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ወይ ግንቦት ናይዚ ዓመት ኣብ ዝጸደቐ መሻርኽቲ ማእከል ንናይ DELF/TCF ክፍለ ግዜ ክምዝግቦ ይኽእል እዩ ግን ወጻኢታት ናይቲ ፈተና/ዲፕሎማ በቲ ተማሃራይ ክምወል እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኴይንኩምን በብወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ)ን ንስልጠና ዝኸውን መንበሪን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርሳት ማስታወሻታት ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳሎ... ኣብ ምሉእ ስልጠናኻ ምምሕዳራዊ ደገፍ እውን ይወሃበካ።

ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ብውልቂ ኣሰንዮም፡ ከከም ተኽእሎታት፡ ብዛዕባ እቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት የስተንትኑ።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ምውጻእ፣
  • ዕላል ቡን፣
  • ስፖርታዊ ንጥፈታት፣
  • መዓልቲ ውህደት፡
  • ቴማ መዓልታት፣
  • tandem...

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ንቃለ መሕትት ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
sarah jacquardsarah jacquardኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት