ናይ መጓዓዝያ ደገፍ ምርካብ
ምስ ዊ ሙቭ Wimoov

ናይ መጓዓዝያ ደገፍ ምርካብ

ምስ 
ዊ ሙቭ Wimoov

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ደገፍ እዚ ፣ ሓደ ናይ መጓዓዝየ ጸገም ዘለዎ ሰብ መፍትሒ ከም ዝረክብ ምግባር ምስ ዝሕግዙ ሓደሽቲ ናይ መጓዓዝያ ሜላታት ምትእትታው እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ክሳብ 6 ኣዋርሕ

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ርእስኻ ክኢልካ ምጉዓዝ

ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ጉዳያት፣ ን ጥዕና ጠቀስ ጉዳያት፣ ትምህርቲ ፣ ስራሕ ፣ ኣብ ሞያዊ ስራሕ ንምስኳዕ ወይ ምስታፍ ምትብባዕ ወዘተ

ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ናይ መጓዓዝየ መፍትሒታት ምትሕሓዝ

ብ ቐሊሉ ከጓዕዘኩም ዝኽእል ህዝባውያን መጓዓዝያታት (ብሽክለታ፣ ብ ኤለክትሪክ ዝሰርሓ ብሽክለታታት, ኤለክሮኒካውያን ትሮቲኔት ወዘተ ,...), ግዝያውያን መኻይን፣ ግዜዊ ናይ ክራይ መኻይን covoiturage, ሓባራዊ መጓዓዝያ autopartage, ምጥቃም

ዝተፈላለዩ ዓይነት መጓዓዝየታት ምልላይ

ናይ ምንቅስቓስ መሰል ምፍላጥ፣ ናይ ምጉዳል ዋጋ፣ን ፣ መኪና ትምህርቲ ሓገዝ ምርካብ፣ ሓድሽ መኪና ንምግዛእ ምትሕግጋዝ ወዘተ።

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መጓዕያ ኣፍልጦ ምህላው

- ብከላ ዘወግድ መደብ ምኽታት

- ብ ሓባራዊ መጓዓዝያ ምጥቃም

- ምስ ሓደሽቲ ቴክኒካት ምልላይ

- ርእስኻ ኽኢልካ ምጉዓዝ

- ስራሕ ንኽትደሊ ፣ ምጉዓዝ

- ኣብ ዝተናውሐ ን መምርሒ ፍቓድ ትምህርቲ ምድላው

- ናይ መጓዝያ ባጀትኩም ንምጥዕዓም ወዘተ ዝሕግዝ እዩ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብ መገዲ 'ኣሲስታንት ሶሻልኩም ' ርኸቡና

ምእንቲ እቲ ኩሉ ሓበሬታ ክወሀብኩምን ከምኡ እውን ብ ኣባላትና ምዉቕ ኣስተንግዶት ክትረኽቡን

ብ ኢመይል

vosges@wimoov.org ኢልኩም ጸሓፉልና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Association Wimoov - Plateforme Mobilité des Vosges

Association Wimoov - Plateforme Mobilité des Vosges