ስራሕ ዝኸውን ናይ መኪና ምዝዋር ፍቓድ ንምርካብ ንምሕላፍ
ምስ ምስ l'Auto-école sociale MADE ECIM ትምህርቲ ምዝዋር መኪና

ስራሕ ዝኸውን ናይ መኪና ምዝዋር ፍቓድ ንምርካብ ንምሕላፍ

ምስ 
ምስ l'Auto-école sociale MADE ECIM ትምህርቲ ምዝዋር መኪና

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

መደብባትና

  • ናይ ጽርግያ ኮድን ፍቓድ ምዝዋር መኪናን ስነ-ቓላት ምምሃር
  • ናይ ኮድን ፍቓድን ፈተናታት ምሕላፍ
  • ፍቓድ ዝሓትት ስራሕ ኣብ ምርካብ ደገፍ ክህልዎም እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ምዝገባ ኣብ ምሉእ ዓመት ይከኣል እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

13 - Bouches-du-Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኮድ ጽርግያን ፍቓድ ምዝዋር መኪናን ምሕላፍ

እቲ ስልጠና ንመዘወሪ መኪና ዝዳሎ፤

- ሓፈሻዊ ክልሰ ሓሳብ ፈተናታት (ETG) ናይ ጽርግያ ሕጊ

- ምፍታሽ ፍቓድ መዘወሪ መኪና።

ምስ ኩባንያታትንምርኻብን

ሳላ እቲ ስልጠና ምስቶም ፍቓድ ዘለዎም ሕጹያት ዝቖጽሩ ኩባንያታት ርክብ ምግባር ይከኣል እዩ።

ምዕባለ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ን ኸተጥርዩ

ኣብ እዋን ስልጠና ንኣልፋ ኮድ ተጠቒምካ ንፈተና ኮድ ክትዳሎ ዕድል ኣለኩም።

ስነ-ቓላት ምዝዋር መኪና ንሕግታትን ሕቶታትን ናይቲ ፈተና ንምርዳእ ይግለጽ።

ብውልቂ፣ ዝጠቅም ደገፍ ንምርካብ

ሰብ ሞያ ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ይሕግዙ፤
- ኣብ ኣየናይ ዓውዲ ስራሕ ክትደሊ
- ከመይ ጌርካ ነቲ ፍቓድ ተጠቒምካ ስራሕ ትረክብ።

እቲ ስልጠና ከከም ድሌት ነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ዝተመዓራረየ እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምዝገባ ኣብ ቦታ

ንምምዝጋብ ፡ ብቐጥታ ናብ ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ክትከዱ ኣለኩም፤

  • ኣድራሻ፡ 218 chemin de Sainte-Marthe፡ ህንጻ d3፡ 13014 ማርሴ
  • መእተዊ፡ ኣውቶቡስ 38፡ 31፡ 33፡ መዕረፊ ፒኮን-ቡሰሪን።
  • ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 11 a.m ከምኡ’ውን ካብ 2 p.m ክሳብ 5 p.m.

ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ ንሸሄራዛደ ሃሚቸ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም :

  • ብኢመይል፡ made.ecim@gmail.com
  • ብስልኪ፡ 06 12 40 23 20
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
7እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

ASSOCIATION MADE ECIM