ሓድሽ መምርሒ ፍቃድ ምውጻእ
ምስ ምስ Permis à 1€ par jour

ሓድሽ መምርሒ ፍቃድ ምውጻእ

ምስ 
ምስ Permis à 1€ par jour

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ25 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

ሓገዝ ናይ ምወላ ምርካብ ፣ ካብ ሓንቲ መሻርክቲ ባንኪ ልቃሕ ካብ 600 ክሳብ 1200€ ኢሮ ምርካብ ፣ እዚ ገንዘብ ወልሓንቲ ወለድ ኣይሓስብን ኢዩ ፣ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ምስ ወዳእኩም ወርሓዊ ዝክፈል ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ወርሒ 30€ ትኽፈሉ ። 

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ኣገዳሲ

ሕሳብ ናይ ባንኪ

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 25 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ኣገዳሲ

ሕሳብ ናይ ባንኪ

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧


መምርሒ ፍቓድ መኪና ምውጻእ

ሳላ እዚ ጽቡቕ መደብ, ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ምዝዋር ንመኪናን ሞቶን ብቅልል ዝበለ መንገዲ ክትምዝቡ ትኽእሉኣብዚ መደብ ኣብ ዝተፍላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ደረጃታት ናይ መምርሒ ፍቓድ መኪና ን ሞቶን ንከተውጽኡ ኣቀዲምኩም ለቃሕ ገንዘብ ክትረክቡ\ባ ትኽእሉ\ላ መታን ክትከፍሉ።

ንኣብነት ፣ መምርሒ ፍቃድ (መኪና B) ፣ ወይ መምርሒ ፍቃድ ናይ (ዓባይ ሞቶ A1)፣ መምርሒ ፍቃድ ናይ ንእሽተይ (ሞቶ ስኩተር A2) ።

ኣቐዲምካ ጥረ ገንዘብ ምርካብ

ብመሻርኽቲ ናይ ባንኪ ገንዘብ ኮርስ መልሰጠኒ ብልቃሕ ከሕልፍልኩም ይኽእሉ ፤ ዝኾነ ዓይነት ወለድ ዝኸፈል የለን ብጀካ ወርሓዊ 30 ኢሮ ልቓሕ ምምላስ ::

ግዜኹምን ንኸስቡ ይሕገዘኩም ፣ መምርሒ ፍቃድ ንስራሕ ክትረኽቡ ይጠቅም ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ


ሓንቲ መሻርክቲ ትምህርቲ ምዝዋር ናይ መኪና ድለዩ

ኣብዚ ሊንክ sur ce site. ዌብ ሳይት ሊስት ዝርዝር ትምህርቲ መምርሒ መኪና ክትረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ :: ናትኩም\ክን ኣድራሻ ክትሕብሩ\ራ ኣለኩም\ክን ፣ ድሕሪ እዚ ኣብ ከባቢኹም\ኽን ብቀረባ ክትረኽቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ::

ምስ ቤት ትምህርቲ ናይ መምርሒ ፍቃድ መኪና ምስ ተራኻብኩም\ክን መስርሕ ናይ ምስላጥ ከመይ ጌርካ ኣብ መዓልቲ ጥራሕ ከም ዝኽፈል ክሕብርኹም\ኽን ኢዮም ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
29 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
21እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !