ምጽናዕ ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ ናይ ቃል ፈተና ወይ ምጽናዕ (ብትዮሪ)
ምስ ኣንተግራል"intégral" ኮድ ምስ ዝበሃል ትካል፣

ምጽናዕ ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ ናይ ቃል ፈተና ወይ ምጽናዕ (ብትዮሪ)

ምስ 
ኣንተግራል"intégral" ኮድ ምስ ዝበሃል ትካል፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ29 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ ሓደ ስልጠና ወይ ትምህርቲ ናይ 200 ሰዓታት ዝወሃብ ስልጠና እዩ፣ ንምጽናዕ ኣገደስቲ ቓላት ናይ ፈረንሳ ምጽናዕ ተጠቓልል ፣ ከም ዝፍለጥ እዚ ምጽናዕ እቲ ኮድ ናይ መገዲ ንምውጻእ መምርሒ ፍቓድ ንምውጻእ ካብ ክማላእ ዘለዎ ቕድመ ኹነት እዩ።

ንስኹም እውን ፣ ምልከት ቋንቋ ፈረንሳ ምስ ኣረጋገጽኩም ፣ ምድላው ንምምሃር ሕጊ ምምራሕ መኪና ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ንኽንደይ እዋን ፣ ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ንኽንደይ እዋን ፣ ካብ 3 ክሳብ 4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብሳላ እዚ ስልጠና እዚ፣ ምሳኹም ዝሰምማዕ ምድላው ናይ ቃል ፈተና ሕጊ ምምራሕ መኪና ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣

መታን ንፈተና ንምድላውን ንምልሕላፍን፣ ክሕግዙና ኣብ ሕጊ ምምራሕ መኪና እንጥቀመሎም ፍሉያት ቃላትን ሓረጋትን ብቓልና ክንሕዞምን ክንሽምድ ዶምን ይግበኣና እዩ፤

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትኩም ኣመሓይሹ፣

ኣብ ናትና መደባት ብምስታፍ፣ መዓልታዊ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓትኩም ኣማሓይሹ።

ርእስኹም ክኢልኩም ብዘይ ናይ ሰብ ሓገዝ ወይ ካብ ሕደ ሰብ እኳ ሓገዝ ከይተጸበኹም ምእታውን ምውጻእን ከኣሉ፣

እዚ Mob'in ዝብል ትካል ኣብ ከባቢኹም ርእስኹም ክኢልኩም ርእስኹም ክ ኢልኩም ብዘይ ናይ ሰብ ሓገዝ ወይ ካብ ሕደ ሰብ እኳ ሓገዝ ከይተጸበኹም ምእታውን ምውጻእን ክትክእሉ ክሕግዘኩም እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

እበኣርከስ ናይ ትካልና ሞብ ኢን"Mob'in" ቀንዲ ወሰንቲ ዝበሃሉ ሰባት ተወከስዎም።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዘለዉ ወከልትና ንምርካብ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስነ ካርታ ብግቡእ ተዓዚብኩም ዝርከቡሎም ቦታታት ክትፈልጥዎን ክትረኽብዎምን ትኽእሉ ኢኹም፣

  • ብተወሳኺ ድማ ንፓስካል ግራን ኣወሃሃዲ ሃገራዊ በዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻኡን ማለት ኢመይል integracode@mobin-solutions.fr
  • ብቁጽሪ ስልኩን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም 06.16.99.90.29
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
27 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
16እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Réseau Mob'In

Réseau Mob'In