ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ
ምስ ለ`ኤዲ l'Adie

ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ምስ 
ለ`ኤዲ l'Adie

እንታይ ኢዩ?

ውልቃዊ ትካል ክህልወኩም ትደልዩ ? ወይ መምርሒ ፍቃድ ናይ መኪና ከተውጽኡ ትድጹ ኸት ፣ ትደልዩ ዶ ? ነዚ መደብ ናይ ሞያውያን ንምትግባር ማሕበር ናይ ነጻ ደገፍ ሕጽር ዝበለ ምወላ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ክትረኽቡ ዘእእለኩም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ከከም ኩነታትኩም ፣ ኣብ ግምት ብምእታውን ፣ ምርኩስ ብምግባር ዝወሀብ ሓገዝ

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ካብዘን 140 ወኪላትና፣ ብቆጸራ ምሓዝ ወይ ብተሎፎን ፣ መደብ ናይ ሞያዊ ንምህናጽ ሓገዝ ንገብር፣

ካብ ሓንቲ ትካል ንምህናጽ ልቃሕ ሓገዝ ናይ ምወላ ንምርካብ ዘእል መደብ

ሓንቲ ትካል ንምኽፋት ገንዘብ ደላኻ ኣለኻ እንተኾነ ግን ፣ ባንኪ ምልቃሕ ኣይፈቐዱን ?

ማሕበርና l'Adie ሊ`ኤድ ክሳብ ናይ ኣስታት 10 000€ ለቃሕ ገንዘባዊ ንምርካብ ክትሕግዘካ ኢያ፤፣

ነዚ ለቃሕ ናይ ገንዘብ ንምርካብ ሓደ ዋሕስ ዝፈልጠኩም፣ ክትረኽቡ ኣለኩም፣ ስድራ ወይ ዓርኪ ወይ ማንም ሰብ ዝፈልጠኩም ሰብ፣ ነዚ መደብኩም ኣማመነሉ ንልቃሕ ዋሕስ ፣ ምናልባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳራታት ምስ ዘጋጥም ብውሑድ ፍርቂ ገንዘብ ክመልስ ኽእል ዋሕስ ክትረክቡ ኣለኩም፤፣

ልቃሕ ክንሕትት ንኽእልዶ ኣይንኽእልን ንምሕታት ? ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዌብ ሳይት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ብቋንቋ ፈረንሳይ ምሉእ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል፤፣ le simulateur sur notre site

ልቓሕ ብምርካብ ፣ ማኪና ንምዕዳግ ወይ ንመምርሒ ፍቃድ ናይ ማኪና ንምውጻእ ከኣሉ

ገንዘብ ደሊኻ ንስራሕ ንምኻድ ?መምርሒ ፍቃድ ናይ ማኪና ንምውጻእ ወይ መኪና ንምዕዳግ ሊ`ኤድ ክሳብ ናይ 5 000 € ልቃሕ ምርካብ ይኽእል ፤፣

ነዚ ለቃሕ ናይ ገንዘብ ንምርካብ ሓደ ዋሕስ ዝኸውን ፣ ካብ ስድራ ወይ ዓርኪ ወይ ማንም ሰብ ዝፈልጠኩም ፣ መደብኩም ዝኣተኣማመነሉ ንልቃሕ ዋሕስ ክኽውን ዝኽእል ምንልባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክሳራታት ምስ ዘጋጥም ብውሑድ ፍርቂ ገንዘብ ክመልስ ዝኽእል/

ክንልቃሕ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ? ንምፍላጥ ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ብቋንቋ ፈረንሳ z le simulateur sur notre site ተወከሱ

ብማሕበር ኣሲሶሽን ለ`ኤድ ናይ ሓገዝ ዝግበር ድጋፍ ብነጻ ኢዩ

ብ ኣማኸርቲ ድጋፍ ናይ ሓገዝ ብነጻ ይግበረልኩም ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ቁጽሪ ምድዋል ንኽእል 0969 328 110

ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፣ ካብ 8h ክሳብ 18h ዘሎ ግዜ ፣ ናይ ተሌፎን ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ክንቀበል ንኽእል ፤፣

ኣብ ሓንቲ ካብ ወኪላትና ብቀጥታ ፣ ምምጻኣ ትኽእሉ ኢኹም

l'Adie ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ከባቢ ኣስታት 140 ዝኾኑ ወኪላት ኣድራሻ ንምርካብ ኣብዚ ተውወከሱ notre carte interactive.

.

እንተደኣ ለቃሕ ዝግበኣኩም ኮይኑ

ግዜ ንምኽሳብ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ልቃሕ ገንዘብ ክንወስድ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ሓበሬታ ብቋንቋ ፈረንሳ ከነረጋግጽ ንኽእል sur notre site internet

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
11 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economique

Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economique