ምድላው ናይ ትምህርቲን ከምኡ`ውን ናይ ምትእታው ናይ ሞያ
ምስ ዓምዲ ናይ ስነ-ቃንቃ 31

ምድላው ናይ ትምህርቲን ከምኡ`ውን ናይ ምትእታው ናይ ሞያ

ምስ 
ዓምዲ ናይ ስነ-ቃንቃ 31

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ25 août 2021

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ዌብ ሳይት ምስ ሰብ ሞያ ኪኢላታት ቆጸራ ንምሓዝ ዝሕብር

ሓበሬታት ብዛዕባ ቃንቃ ፈረንሳይ ከመኡ ውን ብዛዕባ ሓበሬታት ኣብ ቱሉስን ዞባ ከባቢ ቱልስን::

ገምጋም ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ::

መምርሒ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ፣ ተዛምድቲ ተመጣጠንቲ ዝኾኑ ሓበሬታት ፣ ናይ ድጋፍ ሓገዝ ምርካብ ንምዝገባ ::

ምኽሪ ምርካብ ገምምጋም ንምግባር ናይ ዲፕሎም::

እዚ መሳርሒ ን ስዴተኛታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ናይ ዑቕባ ዝወስዱ\ዳ ምስ ናይ ኦፊ ናይ ኢንትግረይት (CIR) ኣብ ምውህሃድ ስምምዕ ዝፈረሙ\ማ ከምኡ`ውን ናይ ካፍ ኤረሳ ንዝወስዱ\ዳ ይምልከት ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

31 - Haute-Garonne

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

31 - Haute-Garonne

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ቃንቃ ፈረንሳይ ርእሰ ምምሓዳር ሙኻን

ንቃንቃ ፈረንሳይ ንምፍላጥ ወይ መሰረት ናይ ቓንቃ ምሓዝ ፣ ምንባብ ፣ ቁጽሪ....

ናይ ቃንቃ ፈረንሳይ ደረጃ ምስክር ወረቐት ምሓዝ ከምኡ`ውን ካርት ሰጁር ንምሕዳስ ::

ምድላው ትምህርቲ ንምቅጻልን ምትእታትው ናይ ሞያን

ምድላው ናብ ዩንቨርስቲ ንምእታው.

ብቀሊል መንገዲ ስራሕ ንምርካብ.

ብቅዓት ናይ ክእለት ገምጋም ምግባር

ሓበሬታ ምርካብን ናትካ\ኪ ሞያን ዲፕሎምንን ናይ ብቅዓት ተፈላጥነት ኽብሪ ንምርካብ ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ ናትና ዌብ ሳይት ብምብጻሕ ፣ ቆጸራ ብመስመር ኦን ላይን ክትሕዝ\ዚ ትኽእል\ሊ፤፣

ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ መላግቦ ብምጥዋቅ ንፎርሙል ናይ ቅጥዒ ክትምልኡ ትኽእሉ\ላ Cliquez ici ! « ርኸቡና nous contacter »

መዘኻኸሪ ድሕሪ ቆጸራ ምሓዝ ኣብ ዝቅጸል ሰሙን 7 መዓታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ትሉስ ዝረከብ መደብ ንምስራዕ ቆጸራ ክንገብረለኩም\ክን ኢና ::

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Cosmopolitaine

Cosmopolitaine