ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ
ምስ ኮነክስዮ Konexio ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

ምስ 
ኮነክስዮ Konexio ልዑል ዝኾነ ናይ ዲጂታል ቴክኒክ ስልጠና ምውሳድ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

ማእከል ልዑል ስልጠና ናይ ኢንተርኔት (TSSR) ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ .

 • ጽዑቖ ናይ ኢንተርኔት ቴክኒክ ምጽናዕ
 • ብቅዓትን ምእክንቲ ከተጥርዩ (“softs skills”) ምኽኣል
 • ምድላዋት ናይ ልዑል ቴክኒክ ናይ መርበብን ናይ (ደረጃ RNCP ደረጃ 5)

i ኣገዳሲ ሓበሬታ! እቲ ናይ ልዑል ብቕዓት ስልጠና፣ ክእለት እዚ ፣ ናይ ዲጂታል ፣ መርበብ ሓበሬታ፣ ብፍላይ ኣብ ሲስተም ወይ ሜላ ናይ ኮነክሽን ከምኡውን ናይ ሎጀስቲክ ነገራትን ዝምርኮስ እዩ።

እዚ ናይ ኮነክሽን፣ ዝልጠና ሓደ ስታጅ ወይ ኣልተርናንስ ማለት ትምህርቲን ስራሕን ምጥማር ፣ ተኽእሎታት ናይ ስልጠና ይህብ። እቲ ዕላማ ድማ ምስ clients ወይ ዓመዊል ናይቲ ስልተና ምስራሕ ዘጠቓልል ይኸውን ።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ኣገዳሲ

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ዲፕሎም ንምሓዝ

እዚ ስልጠና TSSR ኣብ Konexio ሓናይ ደረጃ ዝዳረጃ bac +2 (RNCP 5).

ኣዝዩ ምዕቡል ስልጠና ንምስታፍ

ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ቴክኒክ ናይ መርበብ ሓበሬታ ስልጠናታት ማለት፣ ከምኒ Cloud Computing, Réseaux CISCO et Cybersécurité. ምስናይ ሳይበር ሰኩሪቲ ስልጠናታት ምውሳድ

ናይ ውልቀ ተመክሮ ምምሕያሽ

ብሳላ እዚ ናይ ዲፕሎምን ስራሕን ናይ ምሃብ ሰልጠና ዘውህብ ስልጠና እዚ፣ ኣብ ምህናጽን ምድልዳልን CV ኹም እውን ዓቡይ ተራ ክጻወት እዩ።

ሓደ ስልጠና ምስ ነጻ ኮምፑተር

እዚ ስልተና እዚ ንኹሎም ተሳተፍቲ 100% ነጻ ዝኾነ ኮምፑተር ተዳልይሎም ኣሎ

ውልቃዊ ኣሳላይነት ምርካብ

ሓደ ሓጋዚን ቀላሲን መገዲ ናይ ፐዳጎጂ ወይ ስነ ትምህርቲ ፣ ኣብ እዋን ስልጠና ምህላው።

ዝርዝራዊ ስልጠና

እቲ ስልጠና 800h => 400h en ጽዑቕ + 400h ድማ ምስ ስራሕን ትምህርቲን ዝተሰነየ እዩ

እቲ ስልጠና ንምስታፍ ናይ እዞም ዝስዕቡ ግዴታታት ኣለዉ

 • ናይ 35h ብቕዓት ናይ ስራሕ
 • Stack tcp/ip & réseaux ሎሊ 55h ሰዓታት
 • Administration d’un équipement réseaux , 85h ሰዓታት
 • Virtualisation, cloud et conteneurisation 80h ሰዓታት
 • Gestion sécurité et incidents 90h ሰዓታት
 • Administration Windows 45hሰዓታት
 • Administration Linux 60h ሰዓታት
 • Compétences non techniques 50h ሰዓታት
 • Cours complémentaire réseaux, cloud computing, cyber-sécurité 300h ሰዓታት ዝውድእ እዩ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ስልጠና ኣብ ኢንተርኔት

ን ምዝገባብ ቕጥታ ኣብዚ ኢንተርኔት ሳይት እዩ ዝወሃብ : https://airtable.com/shrM7IdysX5NIXj1n

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :ኣብ ዓመት ውሱን ቦታ እዩ ዘሎና ፣ቦታ ናይ 20 ተሳተፍቲ ኣብ ዓመት

ናይ ስልጠና ኣገባባት

ድሕሪ ምምዝጋብኩ ዘሎ ዝቕጽል ኣዋርሕ ድሕሪ 2 ቅድሚ ምእታውኩም ናይ ቴክኒክ ፈተና ይወሃበኩም፣ እዚ ድማ ኣብ ኦንላይን እዩ ፣ ኣብ ገዛኹምን 1 ሰዓት ዝጸንሕ

እንተደኣ ተዓዊትኩም ናይ ደቓይቕ ናይ 30 ፈተና ትገብሩ .

እንተደኣ ኩሉ ነገር ጸሊጡ ፣ ኣብ ዝቕጽል ናይ ዝለዓለ ቴክኒክክ ናይ ልዑል ትልህርቲ ስልጠና ናይ ዲጅታል ኣብ Konexio ትረኽቡ !

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Konexio

Konexio