Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ፓስፖርት ኑሜሪክ ን et ኦፐን ክላስ ሩም

OpenClassrooms
ኣዳላዊOpenClassrooms

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 30 ሰዓት ኣብ ሰሙን

መሰረታዊ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ንምጽናዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ብ ኦንላይን ዝወሃብ ፣ ስልጠና ዕላምኡ ድማ ፣ ን ኮምፑተር ብምምላኽ ፣ ስራሕ ንክኽትጥቀምሉ ደረጃ ክብ ንምባልን እ።

ኣብዚ ስልጠና ብምስታፍ ዝጥረ ብቕዓት :

 • ኣጠቓቅማ ኮምፑተር
 • ኣብ ኢንተርነት ዘድልዩና ሓበሬታ ምርካብ
 • ኢመይልን ካልእን ሕሳባት ምኽፋት (ዎርድ ፕሮሰሰር)
 • ምስ ዝተፈላላዩ ኣካላት ኢመይል ምምልላስ ንምኻኣል
 • ብከመይ ኣብ ን ኣካውንትኻ ዕቁብ ትገብሮ
 • ብቐሊሉ ዘጋጥሙኻ ጸገማት ምፍታሕን

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና ድማ፣ ንብቕዓትኩም ዝግምግሙ፣ ደያኑ ብዝህብዎ ገምጋም መሰረት ዝገበረ ሰርቲፊኬት « ዲጂታል ፓስፖርት »ትጭብጡ

እቲ ዝርዝራት ናይቲ ፕሮግራም ወይ መደብ እዚ ዝስዕብ እዩ። ici .

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ኣዋን ስልጠና፣ ኣብ ዓውደ ስራሓት ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት

- ሓደ ሞያዊ ጉዕዞ ምድላው

- ንመሳርሕትኹም ሓደ ሓድሽ ነገር ምልላይ

- ብ መገዲ ዲጂታላዊ ዓለም ፣ ንናይ ስራሕ ስልተና ክብ ምባል

- ሓለዋ ናይ ዲጂታል ዓለት ንምጥንኻር ምኽኣል

-ሓደ ሓሳባዊ ወይ ናይ ፈጠራ ጉዕዞ ፣ ብምምሃዝ ምቕራብ

ኣብ ቅድሚ ኮምፑተርኩም ብምዃን ፣ ከይተንቀሳቐስኩም ዝወሰድኩሞ ስልጠና፣ ናይ ሞያ ብቕዓት ከም እተጥርዩ ክገብረኩም ይኽእል እዩ.

4 ኣዋርሕ ምሉእ (30 ሰዓታታ ኣብ ሰሙን ብጠቕላላ 500 ሰዓታት), እቲ ፕላትፎርም ን 24h/24, 7 ክፉት/7 ምስናይ ፣ ናይ ሓደ ሞኒተር ኣሰናይነቱ (በዓል ሞያ) ኣብ ኩሉ እዋን ናይ ትምህርትኹም ዘለዎ።

እዚ ስልጠና 100% ነጻን ዝተመወለን እዩ
ምኽፋት መፍትሒ - ማዕዶ 100% ኣኣብ ኦን ላይን » de Pôle emploi,ምዝጉብ ንዝኾነ ሰብ ዝወሃብ ሰልጠና፣ ብዘይ እፈላላይ ናይ ዕድመ።

እዚ ስልጠና ን ኹሉ ፣ እዋን ናይ ዓመት ኣብ ኩሉ ክፋል ፈረንሳ ክፉት እዩ።

ዲፕሎም ዘይብሉ ሰብ ዝሳተፎ፣ ስልጠና ናይ ኮምፑተር። .

ን ኽትሳተፉ ግን ቀዳምነት ይሓትት :

- ኣብ ፖሎምፕልዋ ምምዝጋብ

- ጽቡቕ ናይ ኢንተሬት ኮነክሽን ዘለዎ ኮምፑተር ምህላው

- እንተደኣ ፈረንሳ ቋንቋ ኣዴኹም ዘይኮይኑ፣ ናይ ቋንቋ ብቕዕዓትኩም B1 - B2 ምስ ዝህልወኩም እዩ ተመራጺ፣ መታን ነዚ ስለጠና ብብቕዓት ክትርድእዎ።

- ነቲ ሓደ ጥርኑፍ ፈተና፣ ካብ 1 ክሳብ 5 ደረጃታት ናይ ፈተና ብምሕላፍ ናይ 50 ሚእታዊት ኣብ 5 ዓውድታት ፈተና ዘውህበኩም ፈተና ምሕላፍ ኣለኩም ።

ኣኼባ ናይ፣ ኦንልይን ምግባር እውን ፣ ተመካራይ እዩ ቅድሚ ምጅማር እቲ መደብ

 • ኣሰራርሓ ናይ d'OpenClassrooms ከምኡእውን ጠቕምታት ናይ ስልተና ኣብ እንላይን ምፍላጥን
 • ፍሉይ ሓበሬታ ብዛዕባ "ዲጀታል ፓስፖርት ምፍላጥ"
 • ብከመይ ተወዳደርቲ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ንምፍላጥ
 • ብቐጥታ ሕቶታት ምቕራብ

ኣብ ኦንላይን ዝግበር ኣኼባ ንምስታፍ ኣብዚ ጠውቑ ici (ዕለት ምረጹ).

ከመይ ንገብሮ?

1. በዚ ብምጥቃቕ ተመዝገቡ ::ici.

2. ኣብ ናይ ኢንተርኔት : oc.cm/candidature-ref-info ኣቲኹም ተመዝገቡ

 • ፎርሙላ ናይ ኮንትራት ምልኡ
 • ሕጹያት ተወዳደርቲ ኴንኩም ንምቕራብ፣ (CV, ምኽንያት መሳተፊኹም , ውልቃዊ መደብኩምን ግለጹ...)
 • ብ ቪድዮ ኮንፈረንስ ምስ ፣ ኣዋሃሃድቲን እቲ መደብን ሓለፍቲ ሰልጠናን ፣ ቃለ መጠይቕ ግበሩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
openclassroomsopenclassroomsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ