መሰረታዊ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ንምጽናዕ
ምስ ፓስፖርት ኑሜሪክ ን et ኦፐን ክላስ ሩም

መሰረታዊ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ንምጽናዕ

ምስ 
ፓስፖርት ኑሜሪክ ን et ኦፐን ክላስ ሩም

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

እዚ ብ ኦንላይን ዝወሃብ ፣ ስልጠና ዕላምኡ ድማ ፣ ን ኮምፑተር ብምምላኽ ፣ ስራሕ ንክኽትጥቀምሉ ደረጃ ክብ ንምባልን እ።

ኣብዚ ስልጠና ብምስታፍ ዝጥረ ብቕዓት :

 • ኣጠቓቅማ ኮምፑተር
 • ኣብ ኢንተርነት ዘድልዩና ሓበሬታ ምርካብ
 • ኢመይልን ካልእን ሕሳባት ምኽፋት (ዎርድ ፕሮሰሰር)
 • ምስ ዝተፈላላዩ ኣካላት ኢመይል ምምልላስ ንምኻኣል
 • ብከመይ ኣብ ን ኣካውንትኻ ዕቁብ ትገብሮ
 • ብቐሊሉ ዘጋጥሙኻ ጸገማት ምፍታሕን

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና ድማ፣ ንብቕዓትኩም ዝግምግሙ፣ ደያኑ ብዝህብዎ ገምጋም መሰረት ዝገበረ ሰርቲፊኬት « ዲጂታል ፓስፖርት »ትጭብጡ

እቲ ዝርዝራት ናይቲ ፕሮግራም ወይ መደብ እዚ ዝስዕብ እዩ። ici .

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 4 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብገዛእርእስኹም ን CV ምምሕያሽ ምኽኣል

ኣብ ኣዋን ስልጠና፣ ኣብ ዓውደ ስራሓት ኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት

- ሓደ ሞያዊ ጉዕዞ ምድላው

- ንመሳርሕትኹም ሓደ ሓድሽ ነገር ምልላይ

- ብ መገዲ ዲጂታላዊ ዓለም ፣ ንናይ ስራሕ ስልተና ክብ ምባል

- ሓለዋ ናይ ዲጂታል ዓለት ንምጥንኻር ምኽኣል

-ሓደ ሓሳባዊ ወይ ናይ ፈጠራ ጉዕዞ ፣ ብምምሃዝ ምቕራብ

ን 4 ኣዋርሕ ኣብ ኣን ላይን ምምሃር

ኣብ ቅድሚ ኮምፑተርኩም ብምዃን ፣ ከይተንቀሳቐስኩም ዝወሰድኩሞ ስልጠና፣ ናይ ሞያ ብቕዓት ከም እተጥርዩ ክገብረኩም ይኽእል እዩ.

4 ኣዋርሕ ምሉእ (30 ሰዓታታ ኣብ ሰሙን ብጠቕላላ 500 ሰዓታት), እቲ ፕላትፎርም ን 24h/24, 7 ክፉት/7 ምስናይ ፣ ናይ ሓደ ሞኒተር ኣሰናይነቱ (በዓል ሞያ) ኣብ ኩሉ እዋን ናይ ትምህርትኹም ዘለዎ።

ነጻን ቀሊልን

እዚ ስልጠና 100% ነጻን ዝተመወለን እዩ
ምኽፋት መፍትሒ - ማዕዶ 100% ኣኣብ ኦን ላይን » de Pôle emploi,ምዝጉብ ንዝኾነ ሰብ ዝወሃብ ሰልጠና፣ ብዘይ እፈላላይ ናይ ዕድመ።

እዚ ስልጠና ን ኹሉ ፣ እዋን ናይ ዓመት ኣብ ኩሉ ክፋል ፈረንሳ ክፉት እዩ።

ብዘይ ዲፕሎም ዝወሃብ ስልጠና ናይ ዲጂታል

ዲፕሎም ዘይብሉ ሰብ ዝሳተፎ፣ ስልጠና ናይ ኮምፑተር። .

ን ኽትሳተፉ ግን ቀዳምነት ይሓትት :

- ኣብ ፖሎምፕልዋ ምምዝጋብ

- ጽቡቕ ናይ ኢንተሬት ኮነክሽን ዘለዎ ኮምፑተር ምህላው

- እንተደኣ ፈረንሳ ቋንቋ ኣዴኹም ዘይኮይኑ፣ ናይ ቋንቋ ብቕዕዓትኩም B1 - B2 ምስ ዝህልወኩም እዩ ተመራጺ፣ መታን ነዚ ስለጠና ብብቕዓት ክትርድእዎ።

- ነቲ ሓደ ጥርኑፍ ፈተና፣ ካብ 1 ክሳብ 5 ደረጃታት ናይ ፈተና ብምሕላፍ ናይ 50 ሚእታዊት ኣብ 5 ዓውድታት ፈተና ዘውህበኩም ፈተና ምሕላፍ ኣለኩም ።

ቅድሚ እቲ ስልጠና ምጅማርኩም ። ኩሉ ሓበሬትታት ኣብ ኦላይን ምእካብን ሕቶታት ምቕራብን ይግብኣኩም።

ኣኼባ ናይ፣ ኦንልይን ምግባር እውን ፣ ተመካራይ እዩ ቅድሚ ምጅማር እቲ መደብ

 • ኣሰራርሓ ናይ d'OpenClassrooms ከምኡእውን ጠቕምታት ናይ ስልተና ኣብ እንላይን ምፍላጥን
 • ፍሉይ ሓበሬታ ብዛዕባ "ዲጀታል ፓስፖርት ምፍላጥ"
 • ብከመይ ተወዳደርቲ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ንምፍላጥ
 • ብቐጥታ ሕቶታት ምቕራብ

ኣብ ኦንላይን ዝግበር ኣኼባ ንምስታፍ ኣብዚ ጠውቑ ici (ዕለት ምረጹ).

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብቲ ኣኼባና ብምስታፍ ፣ ብምግባር ተመዝገቡ

1. በዚ ብምጥቃቕ ተመዝገቡ ::ici.

2. ኣብ ናይ ኢንተርኔት : oc.cm/candidature-ref-info ኣቲኹም ተመዝገቡ

 • ፎርሙላ ናይ ኮንትራት ምልኡ
 • ሕጹያት ተወዳደርቲ ኴንኩም ንምቕራብ፣ (CV, ምኽንያት መሳተፊኹም , ውልቃዊ መደብኩምን ግለጹ...)
 • ብ ቪድዮ ኮንፈረንስ ምስ ፣ ኣዋሃሃድቲን እቲ መደብን ሓለፍቲ ሰልጠናን ፣ ቃለ መጠይቕ ግበሩ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

OpenClassrooms
OpenClassrooms

Partenaires

Pôle emploi
Pôle emploi

Responsable

OpenClassrooms

OpenClassrooms

Partenaires

Pôle emploi

Pôle emploi