ኮንስዮ ስልጠና ናይ ኣይቲ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር
ምስ ኮንሲዮ KONEXIO

ኮንስዮ ስልጠና ናይ ኣይቲ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር

ምስ 
ኮንሲዮ KONEXIO

እንታይ ኢዩ?

ስልጠና ናይ ትምህርቲ ሓበሬታት ተመጣጠንቲ ኮይኖም ምስ ናትኩም\ክን ደረጃ ዝዛመዱ ኢዮም ፤፣ ንጀመርቲ ሓደሽቲ ተጠቀምቲ ኮምፒተር ፣ ብከመይ ኮምፒተር ንጥቀም ወይ ሓበሬታት ክንረክብ ንኽእል ንምሃር ፣ መንጎኛ ፣ ዶክሜንቲ ምስራሕ ወይ ምምሃዝ ፣ ከምኡ’ውን ኣጠቃቅማ ብዛዕባ ሎጂሰየል ፣ ኤክ ስ ኤል ኣብ ትካላት ፣ ምድላው ሰርቲ ፍኬት ብ PCIE). ተፈላጥነት ዘለዎ ፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ን6 ሰሙን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ፓሪስ

ኣገዳሲ

ናይ ስራሕ ሰዓታት ነክብር

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ን6 ሰሙን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ፓሪስ

ኣገዳሲ

ናይ ስራሕ ሰዓታት ነክብር

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ክእለት ናይ ኢንፎርማቲክ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር ሞያ ምጥራይ

ስልጠና ትምህርቲ ናይ ኢንፎርማቲክ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር ፣ኣብ ዝኾነ ግዜ ኮምፒተር ንክትጠቀሙ ይሕግዝ፤ ምጥቃም ኣብ ፕላት ፎርም ኣግልግልት ናይ ህዝቢ ይኹን ፣ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ኣብ ኢንተርነት ዘድሊ ኣገደስቲ ሓበሬታት ንምርካብ ፣ ወይ ቆጸራ ንምሓዝ መንገዲ ንምፍላጥ ፣ ከምኡውን ተወሳኺ ትምህርቲ ፣ ብኸመይ ጌርና ሓደ ዶክሜንቲ ሰንድ ነቅርብ፣ ብዎርድ ወይ ኢክስ ኤል Word ou Excel መልእክቲ ዝጸሓፈሉ ፕሮግራም ኮምፒተር ካልእን …….

ኣብ ናይ ሞያ ዓለም ምድላው

ኣብ መንጎ ናይ ክላስ ትምህርቲ ብግሩፕ ብሓባር ኮንኩምን ኢኹም ክትሰርሑ ከም’ኡውን ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተወሳኺ ኣለዎ ፣ በዚ መሰረት ብኮምፒተር ሲቪ ምድላው ንስራሕ ንምርካብን ይሕግዝ።

እዞም ዝቀደሙ ሓበሬታት ፣ ምስቶም ዝተሓጋገዝኹም ትክላት ወይ ካምፓኒታት ትድልይዎ ንጥፈታት ንክትሳተፉ ስራሕ ንክትረክቡ ይሕግዝ።

ድሕሪ እዚ ሓደ ዲፕሎም ናይ ስልጠና ኢንፎርማቲክ ምስ ኮምፒተር ዝተኣሳሰር ብ PCIE ተፈላጥነት ተቃብልነት ዘለዎ ንክትረክቡ ሓደ ዕድል ትረኸቡ።

ብሕጽር ዝበሉ ስልጣነ ትምህርቲ ምምዕባል

ትምህርቲ ናይ ክላስ ኣብ ሰሙን ክልተ 2 ግዜ ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ክልተ 2 ሰዓት ፣ ትምህርቲ ክላስ ምሸት ምሸት ወይ ኣብ ቀዳም ሰንበት ይኸወን ፣ ንጀመርቲን ማእልከላይን ብቅዓት ክሳብ 6 ሰሙን ዝወስድ ኮርስ ናይ ስልጥና ፤፣

ቅድም ዝበሉ ደሓን ዝኾነ ብቅዓት ዘለዎም\ወን ክሳብ ናይ 16 ሰሙን ስልጠና ኮርስ ይወስዱ።

ስልጠና ናይ ትምህርቲ ደረጃ ናቶም ይፈላለዩ ኢዮም ፣ ኣብ መጀመርያ ክላስ ደሓን ዝኾነ ምምሕያሽ እንተ ጌርኩም ናብ ዝልዓለ ደረጃ ክትሓልፉ ትኽእሉ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢንተርነት ኣብ ውድድር ክንሳተፍ ንኽእል ፤፣

ኣብ ዝስዕብ ሊንክ ብምጥዋቅ ኣብ ውድድር ክንሳተፍ ንኽእል le site de Konexio.

ቃል መሕትት ንምስታፍ

ሓደ\ ሓንቲ ኣባል ካብ ግሩፕ ኮንሲዮ ነዚ መደብ ናይ ትምህርቲ ንምስራዕ ብኣካል ብምርኻብ ይከኣል ኢዩ ፣ ደረጃኩም ንክፍልጥ ፣ ካብዚ ብምቅጻል ምስ ዝመጠጣን ደረጃ ናይ ክላስ ንምጅማር መታን ክጥዕም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
13 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Konexio

Konexio