ሞያዊ ርድኢትን ስራሕ ሕርሻ ኣብ ፈረንሳ ንምህላው
ምስ ቨንገርስ ሞንድ

ሞያዊ ርድኢትን ስራሕ ሕርሻ ኣብ ፈረንሳ ንምህላው

ምስ 
ቨንገርስ ሞንድ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ1 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

  • ኣብ ወግዒ ሓረስቶስ ምጽንባር :ከም ሰብ ሞያ ሕርሻ መጠን ተምክሮኹም ንምክፋልን፣ ኣገባብ ማሕረስ ኣብ ፈረንሳ ሕቶታት ንምቕራብን ምእንቲ ክትክእሉ።
  • ዝተፈላለየ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዑደት ንኽትገብሩን ማለት ኣብ ፣ ምርባሕ ኣንስሳ፣ ክንክን ኣናህብ (ናይ መዓር ንህቢ), ክንክን ጃርዲን (ፈረታትን ኣግራብን ), ምፍራይ ኣሕምልቲ (ፍረታትን ኣሕምልቲን )...
  • ናይ ሃገርኩም ዘሎ ኣገባባት ወይ ቴክኒክ ንምክፋል
  • ምትእትታውን ስራሕ : ናይ ተመክሮ ዘቕስመኩም ዕድል ንምርካብ፣ ወይ ፈተነ ስራሕ፣ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስታፍ መታን ክትክእሉ ።

ነፍስ-ወከፍ ፣ ተሳታፋይ እዚ መደብ፣ ኣብ ዘድምዓሉ ዓውዲ ሕርሻ ንምስታፍ፣ ከም ድሌትኩ፣ ዕላማ ስራሕን ዝሰማማዕ ኣሰልጣኒ፣ ንምርካብ ንኽእል።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ውልቃዊ ኣሰናይነት ሓገዝ

ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ኣገዳሲ

ውልቃዊ ኣሰናይነት ሓገዝ

ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ተመኩሮኹም ኣገዳሲ እዩ

  • ኣብ ደገ ምስራሕ ትፈትዉ
  • ባህሪያዊ ነገር ትፈትዉ
  • መሳርሒታት ምጥቃም ትኽእሉ
  • ተበግሶ ኣለኩም

ምስ ሓረስቶት ተራኸቡ

ምስ ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ሓረስቶስ ብምርኻብ፣ ናይ ዓውደ ሕርሻ ክውንነት ንምፍላጥ ዕድል ክህልወኩም እዩ፣ ጥበብኩምከተካፍሉ ክትክእሉ ኢኹም።

ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ ንምርካብ

እንተደኣ ተገስነት ሃልይኩምን ፣ እቶም ሓረስቶስ ቦታ ሃልይዎምን, ምስ ድሌትኩም ዝኸይድ ኮይኑን፣ ኣብ, Vergers du Monde ንምስራሕ ተወዳዳርቲ ኴንኩም ንምቕራብ ትኽእሉ ኢኹም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርከቡና

ካሚ ብሩ Camille Bru, ዝተባህለት ኣብ ቦርጎኝ Bourgogne ከባቢኣን ዘለዋ ናይ ሓረስቶስ ማሕበራት ሓላፊት ፕሮጀክት፣ ብኢመይል ቴልፎንን ፣ ምርካብ ይከኣል እዩ።

  • Par mail : camillebru@vergersdumonde.net
  • Par téléphone : 06 56 66 75 75
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Vergers du Monde

Vergers du Monde