ሓደ ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ ስልጠና ምውሳድን መንበሪ ገዛ ምርካብን፣
ምስ ሆፕ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ኢዘር ዝርከብ ናይ ኣፍፓ ዝተባህለ መሰልጠኒ ማእከል ዝካየድ መደብ።

ሓደ ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ ስልጠና ምውሳድን መንበሪ ገዛ ምርካብን፣

ምስ 
ሆፕ ዝተባህለ ኣብ ከተማ ኢዘር ዝርከብ ናይ ኣፍፓ ዝተባህለ መሰልጠኒ ማእከል ዝካየድ መደብ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 avr. 2021

እንታይ ኢዩ?

ሆፕ HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers l'Emploi) ዝተባህለ መደብ መንበሪ ገዛ ኣብ ምርካብን፣ ናብ ሞያዊ ዓለም ኣብ ምጽምባርን ዝሰርሕ፣ ስደተኛታት ርእሶም ዝኽእሉሉን ስራሕ ክረኽቡሉ ዝሕግዝ መደብ እዩ።

እዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ኣብ ክልተ ክፋላት ዝተኸፈሉ መደባት ዝሓቖፈ እዩ።

  • ፐ ኦ አ ሰ ኤፍ ኤል አ (POEC FLE) ዝጽዋዕ ስልጠና: እዚ ስልጠና እምበኣር፣ ምድላው ኣብ ሞያዊ ዓለም ማለት ናይ ህንጻ ስራሓት እንጥቀመሎም ቋንቋታት ንምፍላጥን ኣገልግሎታቱን ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ወይ ፋብሪካ ሞያ ንምስልጣንን ብ ፐ ኦ አ ሰ ኤፍ ኤል አ ዝተባህለ መደብ ዝወሃብ ስልጠና፣ ማለት ኣርባዕተ ሚእቲ ሰዓት ናይ ስልጠና ግዜ ክህልዎ እንከሎ ካብዚኣተን እተን ሰለስተ ሚእቲ ዝኣኽላ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዝካየዳ እየን።

- ቀንዲ ሸቶን ዕላማን ናይ እዚ ፐ ኦ አ ሰ ኤፍ ኤል አ POEC FLE ዝተባህለ መደብ ዝወሃብ ስልጠና ከኣ፣ አቶም ተምሃሮ ወይ ሰልጠንቲ ነቲ በቲ እተን ትካላት ዝደልያኦ መለክዒ ተዓቂኑ ዝቐረበ ናብቲ ዝለዓለ ሞያዊ ብቕዓት ንምጽምባር ዘኽእልን ዘዳሉን ስልጠና እዩ።

- ኣብ መዛዘሚ ናይ እዚ ናይ እዚ ፐ ኦ አ ሰ (POEC) ዝተዳለወ ስልጠና ድማ እቶም ተመሃሮ ኣብ ሞያዊ ዓለም ዝጠቕሞም ልዑል ብቕዓት ናይ ሞያ ቋንቋ ክእለትን ተመኩሮን ከምዘጥረዩ ዘመስክርን ዘረጋግጽን ምስክር ወረቐት ክወሃቦም ኣዳልዩሎም ኣሎ።

- ሞያዊ ስልጠና : ሞያዊ ውዕል ወይ ሰደፐ ኢ (CDPI ) ዝጽዋዕ ናይ ኣርባዕተ ሚእትን ሓምሳን (450) ሰዓታት ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዝካየድ ስልጠና ኣዳልዩ ኣሎ።

ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ውሽጢ እዚ መደብ ተሓቑፎም እንረኽቦም ኣገልግሎታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣

  • ምስ ኣብ ምሕደራውን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትን ኣብነት ከም ኣብ ናይ ጥዕናን ኣብ ናይ መጎዓዝያ ኣገልግሎታት ዝኣመሰሉ ምስ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ንዘጋጥሙና ሽግራት ኣብ ምፍትሖም ሓገዝን ምስናይን ይህብ፣
  • ምስ እቲ ኣብ ከባቢና ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ተወሃሂድናን ተጸምቢርናን ኢድን ጓንትን ኮይንና ብሓባር ምንባር ኣብ ዝብል ዕላማ ተመሪሕና እንነብረሉ ሂወት ንምእታዉ ዝሕግዝን ዘሳልይን መደብ እዩ። (" ብሓባር ምንባር " ...)

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

መንበሪ ፍቃድ ቲትር ደ ሰዡር (Titre de séjour)፣

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

መንበሪ ፍቃድ ቲትር ደ ሰዡር (Titre de séjour)፣

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 24 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ቛንቛ ፈረንሳይ ደረጃ ምምሕያሽ፣

ናይ ቛንቛ ፈረንሳይ ደረጃኹም ከተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም።

ብዝቐለለ መንገዲ ስራሕ ምርካብ፣

አዚ ስልጠና ንሰብ ሞያ ዝጎድልዎም ፣ ብዙሕ ናይ ስራሕ ጠለባት ዘለዎም ዓይነታት ስራሕ ዘተኮረ አዩ።

ድሕሪ ስልጠና መንበሪ ክትረክብ ደገፍ ይግበረልካ።

ኣብዘን ናይ ስልጠና እዋናት እቶም ተሳተፍቲ ኣብዚ ኣፍፓ (l'AFPA ) ዝተባህለ መሰልጠኒ ማአከል እንዳነበሩ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም።።

እቶም ተሳተፍቲ ናይ እዚ መደብ እዚ፣ እቲ በዚ መደብ እዚ ዝተዳለወሎም ስልጠና ኣጠናቒቖም ድሕሪ ምውዳኦም ድማ ኣብ ማሕበራውያን መንበሪ ገዛውቲ ዝዕድላ ማሕበራት መንበሪ ገዛ ረኺቦም ክግዕዙን ክሰፍሩን ተኽእሎታት ኣሎ እዮ።

ስልጠና እንዳወሰድካ ክፍሊት ድማ ምርካብ፣

ኣብተን ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ናይ ምምሃርን ናይ ልምምድን እዋናት፣ ተሳተፍቲ ሰለስተ ሚእቲትን ዓሰርተን ወይ ኣርባዕተ ሚእቲ (310 et 400€) ኢዩሮ ከም መሃያ ክፍሊት ይቕበሉ።

እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ትካል ከይዶም ብተግባር ኣብ ዝግበር ናይ ስልጠና እዋን ኣብ ዝስልጥኑሉ ግዜ ድማ ኸኣ ከባቢ ሽሕን ሚእትን ኢዩሮ (1100€ ) ክፍሊት ገንዘብ ክኽፈሎም እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና፣

09 72 72 39 36

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
12 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
AFPA Isère

AFPA Isère