Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ፎ ኦል SAMA For All

SAMA For All
ኣዳላዊSAMA For All

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 10 ዘሎ ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ኣበይ ?

ምርካብ ሞያዊ ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

SAMA For All ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ማሕበር ኮይኑ፡ ካብ 2017 ጀሚሩ ብስነጥበብን ባህልን ሞያታቱን ኣቢሉ ኣብታ ኣአንጋዲት ሃገር ሓደስቲ መጻእቲ ንኽካተቱ ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ።

ኣቀራርባና ኣብ ሓሙሽተ ኣዕኑድ ዝተመስረተ ኮይኑ፡ ምርምር፡ ምምልማል፡ ምትእስሳር፡ ምትሕብባር፡ ምምልማልን ምሕያልን እዮም።

ዕላማታትና ድማ፤

os objectifs sont:

 • Accélérer l'employabilité par la découverte des métiers de l'art et de la culture
 • ስነ-ጥበባውን ባህላውን ሞያታት ብምርካብ ስራሕ ምቅልጣፍ
 • ባህሊ ከም ሌቨር ንመግለጽን ምትእትታውን ብምጥቃም ኣረኣእያታት ምቕያር
 • ኣብ ዙርያ ባህልታት ብዝርርብን ምክፋልን ባህላዊ ብዙሕነት ምድንፋዕ

SAMA For All ኣብ 2019 ኣብ ኣሜሪካ ብኦፐንኣይዲዮን መሻርኽቱ ጂኤችኣር ፋውንዴሽንን ኣብ ዝተጀመረ ውድድር ካብቶም 5 ብሉጻት ሓሳባት ተመሪጻ ዝጀመረት መደብ እያ ።

ኣብ 2022 ሳማ ፎር ተዓዋቲ ናይቲ ብUNHCR ዝተጀመረ ናይ ስደተኛታት ምህዞ ፈንድ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቤተ መዘክር d'Orsay, l'Orangerie ከምኡውን Picasso ኣብ Paris. ኦራንጀሪን ፒካሶን ብምትሕብባር ናይ ስልጠናን ባህላዊ ውህደትን መደብ ነቕርብ።

ኣብተን ሰለስተ ቤተ መዘክር ዝካየድ መደብ ስልጠና ብነጻን ንስደተኛታትን ስደተኛታትን ዝዓለመ እዩ።

ቅርጺ ናይቲ ስልጠና ከምዚ ዝስዕብ፤ እዩ


 • Des visites-conféren
 • ብበዓል ሞያ ቤተ መዘክር ዝምራሕ ናይ ኣስተምህሮ ዑደት።
 • ኣብ ቤተ መዘክር ብሓደ ኣመሓዳሪ ዝካየድ ናይ ምዝራብ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ርእሰ ተኣማንነት ንምሕያል ዝዓለመ።
 • ብቤተ መዘክር ኣብ ዝዳለዉ ፍጻመታት ምስታፍ?
 • ንወቕታዊ/ባዶ ስራሕ ንምምልካት ዕድል፡ ግን ከኣ ናይ ስራሕ መብጽዓ ኣይኮነን።
 • ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት።
 • ኣብ ምሉእ ዓመት ዝካየዱ ባህላዊ ፍጻሜታትን ምውጻእን ።
 • ነቲ መደብ ንምምልካት፡ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ስደዱ
 • እቲ ብ visites-conférence ብ ሰብ ሞያ ናይ ሙዝየም ስለጠና ምርካብ.au: contact@samaforall.org

ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንምስታፍ :

እንህቦ ኣገልግሎት

1° ፍሉይ ኮርሳት ፈረንሳ (ኣብ ስነ-ጥበብን ባህልን ዘተኮረ) ከምኡ’ውን ገጽ ንገጽ ዝርርብ ዓውደ-መጽናዕቲ፡ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ን3 ሰዓታት። ዕላማ ናይ፤

- ብቓል ኮነ ጽሑፋውን ኣገላልጻ ምምሕያሽን ምህብታምን።

- ከምኡውን ኣብ ዙርያ ባህሊ ሰዋስዋዊ ኣቃውማን ቴማዊ መዝገበ-ቓላትን ምጥራይ

2° ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት ን፤

- እቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ምህናጽ

- ሲቪን ናይ መሸፈኒ ደብዳቤን ምጽሓፍ

- ንናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ምድላው


ኣፍልጦ ኣብ ዓለም ባህሊ ንማሕበራዊ ምትእትታው ዝሰርሕ ማሕበረሰብ ነማዕብል ኣለና።

.

 • ተጠቀምቲና ኣብ Cité des sciences et de l'industrie ወለንተኛታት ኮይኖም ንፖሊሲኦም ንርሑቕ ተዓዘብቲ ምብጻሕ እዩ።
 • ንምርኻብ ዝግበኣና ፍጻመታት፤

SAMA For All ሳማ ፎር ኦል ኣብ መንጎ ሓደስቲን ተመለስቲን ተሳተፍቲ፡ ከምኡ’ውን ስድራቤቶም ምትእስሳር ይፈጥር። ብቐጻሊ ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ሞያዊ ጉጅለ ምውጻእን ዓውደ መጽናዕትን ንውድብ፣ ኣብ ዙርያ ቅርሲ ፈረንሳ።

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ባህሊን ስነጥበብን ባህጊ ኣልኩም ዶ? ብ ኢመይልና ርኸቡና : contact@samaforall.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Musées d'Orsay et de l'Orangerie
Musées d'Orsay et de l'Orangerie
Ville de Paris
Ville de Paris
UNHCR
UNHCR
DRIEET
DRIEET
La Cité des sciences et de l'industrie
Fondation Berger Levrault
Fondation Berger Levrault

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
dadandadanተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olena358olena358ተርጓሚ/ሚት
lucie_samaforalllucie_samaforallኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
souad-sama for allsouad-sama for allኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ