ስልጠናን ስራሕን ንምርካብ
ምስ መደብ ትካል ቲሰር ዳቨኒር"tisseurs d'Avenir" ትርጉሙ ኣለምቲ'' ከም ምእላም ዓለባ'' ናይ መጻኢ፣

ስልጠናን ስራሕን ንምርካብ

ምስ 
መደብ ትካል ቲሰር ዳቨኒር"tisseurs d'Avenir" ትርጉሙ ኣለምቲ'' ከም ምእላም ዓለባ'' ናይ መጻኢ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 12 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ትካል ቲሰር ዳቨኒር"Tisseurs d'Avenir" ሓደ ናይ ስልጠና መደብ ኮይኑ፣ ናይ ስራሕ መደብ ወይፕሮጀክትኹም ኣብ ንምምስራትን ወይ ንምፍጣርን ክትክእሉ መታን ዝሕግዘኩምን ዝነጥፍን መደብ እዩ፣ እቲ ናቱ መደባት ስርሑ ድማ ትምህርቲን ስራሕን እንዳ ኣዛነቐ "እናኣፋረቐ" ፣ በብመደብ ዘሳሊ ናይ ስልጠናን ከምኡ እውን ስራሕን ዕድል ምፍጣር እዩ።

1 ቀዳማይ ደረጃ፣ ምስ ዊቨርስ ዝበሃል ትካል ንዓሰርተ ሓሙሽተ ሰሙናት ዝ ኣክል እተገብርዎም ንጥፈታት፣

ምስ ዊቨርስ"Weavers"ብምትሕብባር፣ ን 15 ሰሙናት ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ኣፍልጦኹም ኣብ ምሕያልን ምምሕያሽን፣ (ኣብ ኮምፒዩተርን፣ ታብሌትን፣ ከምኡውን ኣብ ቴሌፎን ማለት ዘመናውያንን ምዕቡላትን ስልክታት ዘለኩም ፍልጠትን ኣጠቓቕማኹምን ምዕባይን)፣ ከምኡ ድማ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዘለዉ ሕግታት ስራሕ ንምፍላጥ ዝሕግዝ እዩ፣

2 ደረጃ ስራሕን ሓበሬታ ምስናቕን ብዝምልከት

ነሰንየኩም

ባህ ዝብለኩም እንዳተመሃርካ ጎኒ ንጎኑ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ እትስልጥነሉ ሞያ ንኽትረኽቡ ንሕግዘኩም፣

ኣብዚ መደብ ኣብ ዘለኹሙሉ እዋንን ( ደሓር እውን ስራሕ ኣብ ዝረኸብኩሙሉ ግዜን ዋላውን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዘለኩሙ ይኹን) ክንሕግዘኩምን ከነሳልየኩምን ምዃንና ነረጋግጸልኩም።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ግዝያዊ ይኹን ቀዋሚ መንበሪ ወረቐት ንኽህልወኩም፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 29 ዕድመ
ግዜ

ንዓሰርተ ሸሞንተ"18" ኣዋርሕ ዝኣክል፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ኣገዳሲ

ግዝያዊ ይኹን ቀዋሚ መንበሪ ወረቐት ንኽህልወኩም፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 29 ዕድመ
ግዜ

ንዓሰርተ ሸሞንተ"18" ኣዋርሕ ዝኣክል፣

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

69 - Rhône

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ከነሰንየኩም ኢና፣

ዝሰማማዓኩም ሞያን ኣብ ምድላይን፣ ኣብ ምርካብን ብድሕሪኡውን፣ ንዑኡ ኣብ ተግባር እተውዕሉሉን፣ ማለት ነቲ ስራሕ ምስራሕ እትኽእሉሉን፣ ስልጠናን ፍልጠትን ዓቕምን፣ ሃልይኩም፣ ናብ ስራሕ እትዋፈሩሉ፣ መንገዲ፣ ኣብ ምርካብ ክንሕግዘኩምን ከነሰንየኩምን፣ ክንመርሓኩምን ኢና፣

ሕበሩና ወይ ናይ ማሕበረሰብና ተጸምበሩ፣

ኣብ እዋን ትምህርቲ፣ ኣብ ባህላዊ ማሕበራዊን ንጥፈታት ናይ እቲ ትካል ስራሕን ተቕዋም ትምህርቲን ክትሳተፉን ምስ ማሕበረሰብ ዌቨርስ
ክትራኸቡን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣተሓባባሪ ወይ ኣሳታፊ መደብ

ብኻልእ ኣገልልጻ እዚ መደብ ምስ ካልኦት መሻርኽትና ወይ መሳርሕትና ማሕበራት ብቋንቋ እንግሊዝ ዝበአሃል ብሓደ ኮይንና እንገብሮ ማለት እዩ፣

ምሕና ምስ ብምትሕባባር 4 ኣካላት ኢና ነቲ ስልጠናን ትምህርቲን መደባትና እነካይዶ

  • ሜዞን ደ ላፕረንድ "Maison de l'Apprendre"
  • ኣዋይከ "Awayke"
  • ዌብፎርስ ቑጽሪ ሰለስተ "Webforce3"
  • ለ ሰንትፕት "Le Centsept"

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፍሉይ ናይ መልእኽትታትና መቐበሊ ማለት ኢመልይ ኣድራሻና ተተቒምኩም ጸሓፉልና angelica@weaversfrance.org

  • በዚ ቑጽሪ ስልክና ደውሉልና "ብቴለፎን" : 04 26 18 47 65
  • ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና https://www.weaversfrance.org
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Weavers

Weavers France