Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኦፐን ክላስ ሩም OpenClassrooms

OpenClassrooms
ኣዳላዊOpenClassrooms

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ብ ፖአምልዋ Pôle emploi ዝምወል ናይ ኦን ላይን ትምህርቲ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ፍሉይ ብ "ርሕቐት ዝወሃብ ስልጠና እዚ (FOAD) -መፍትሒ 100% ብ ርሕቀት ", ብዝብል ዝፍለጥ ክፋሉ፣ OpenClassrooms ን Pôle emploi ብምትሕብባር ዝወሃብ ስልጠና እዩ።

እቲ ስልጠና ዝተፈላላዩ ደረጃታት የሳልየአኩም፣ካብ ቲ ተቐሪቡ ዘሎ 15 ዓይነታት ስልተና ድማ ን ኣብ ገዛኹም ብምዃን ሰዓብዎ፣ብቕዓትኩም ን ምክዕባት ፣ ነገራት ኣብ ኦን ላይን ንምሕፍታሽን ዝዓለመ ፣ ን ኣብነት:

  • ናይ ቴክኒክ Technicien informatique (ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኹነት -ናይ ዲፕሎም )
  • ኢንቱሽን ፉልስታክ Initiation Fullstack (ብዘይ ቅድመ ኹነት ናይ ዲፕሎም )
  • ዳታ ኣናላይዝ Data Analyst (ናይ : Bac + 2 ወይ ናይ ሃይስኩል ትምህርቲን ፣ ናይ ሓድደ ዓመት ተመክሮ ስራሕን ፣ B2 ደረጃ ብቕዓት ነይ ፈረንሳን ይሓትት)

ናይ ኩሎም ስልተናታት ዝርዝር: https://oc.cm/oc-ref-info formations disponibles ici.

4 ኩነታት ኣለዉ

> ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ Pôle Emploi

> ናይ ኢንተርነት ብቑዕ ኮምፑተር ምህላው r

>ን ዕኡ ዝኸውን ግዜ ን

> ተበግሶ ምህላው

iምፍላጡ ኣገዳሲ! :

ንዝይዝዳ ሓበሬታ ? ናይ ዝቕጽል መዝገባን ካልእን ኣብዚ ብቐጥታ ብልትንካፍ et réunion d'information ici ምርኣይ ይከኣል

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሓደ ናይ ስራሕ መድብ ኣብ ዲጂታል ኣለኩም እንተኾይኑ። ,ምናልባት ሓደ ኢንተርፕራይዝ ንምኽፋት ወዘተ። ን ኽትዕወቱ vከም ሞዴል ኮይኑ ዝሕግዘኩም (በዓል ሞያ ) ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ብ ኦን ላይን ብ ቪድዮ እትረኽብዎ/ዋ .ክህልውኹም እዮም። ግን ብዝግባእ ክሕግዝኹም እዮም። ! ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ እንላይን ቪድዮ ዕላላት እውን ኣስተምህሮ ክወሃበኩም እዩ!.

እንተደኣ ትምህርትኹም ብ ግቡእ ተኸታትቲልኩም፣ ,ዝወሃበክኩም ሰርቲፊኬት 5ደረጃ ማለት (bac +2) àክሳብ 7 (bac +5). ክበጽሕ ይኽእል ።

ኣብ መወዳእታ፣ ን ኣብ ምስኳዕ ስራሕ ዝኾነኩም ፣ ናይ ስራሕ ውልቃዊ ቆጸራታት ንምሓዝ፣ እናተመሃርኩም እትሰርሕሉ ፣ ቅልጡፍ ስራሕ ክትረኽቡ ከም እትኽሉ ክትሕገዙ ትኽእሉ ንምግባር እዩ ዕላማና። (ናይ ስልጠናን ናይ ስራሕን ኩነታት ብምውህሃድ ድማ )ዝግብኣኩም ሞሳን ኣፍልጦን ሰርትፍኬትን ከም እትረኽቡ ክንገብር።

ኣብ ቅድሚ ኮምፑተር ፣ካብ ገዛኹ ከይወጻእኩም፣ ሓድሽ ብቕዓት ከተጥርዩን ፣ናይ ስራሕ ዕድል ከተርሕዉን ትኽእሉ

እቲ ኮርስ ኩሉ እዋን ምርካብ ይከኣል.

100% ነጻ እዮም ስልተናታትና፣ብ e « Formation ouverte à distance - Solutions 100% ኣብ መስመር ፣ » ኮይኑ ብ ፖለምፕልዋ ዝተመወለ፣ ን ኹሎም ሓተትቲ ስራሕ ፣ ብዘይ ናይ ዕድመን ጾታን ኣፈላላይ

እዚ ስልተና እዚ ን ኹሎም ኣብ ፈረንሳ ዝነበሩ ሰባት ዝዓለም እዩ

  • ገሊኦም ስልተናታት ፍሉይ ጠለብ ዘይደልዩ (ማለት ዲፕሎም ዘይሓቱ እዮም)
  • ገሊኦም ናይ ባካሎርያ ማለት ሃይስኩል ,ወይ ልዕሊኡ bac + 2 ou bac + 3
  • እንተድደኣ ፈረንሳ ቋንቋ ኣዴኹም ዘይኮይኑ ድማ ናይ B2 ደረጃ ዝጠልቡ እዮም
  • ገሊኦም ድማ፣ ናይ ቴክኒኽ ብቕዓት ናይ ግድን ዝተልቡ እዮም

ን ዝያዳ ዝርዝር ስማ ኣብዚ ተወከሱ ici.

ከመይ ንገብሮ?

1. ኣብዚ :n :ici ብምምዝጋብ ኣኬባና ተሳተፉ፣ ድሕሪኡ

2. ኣብዚ ናይ ምውድዳር ጠለብኩም ኣቅርቡ : https://oc.cm/candidature-ref-info

- ኩሉ ሓበሬታ ስድደዱልና

- ከም እኒ (CV, ናይ ሞቲቫቲን ደብዳቤ ፣ናይ ውልቃዊ ናይ ስራሕ መድደብኩም ...)

- ድሕሪ እዚ ብ ኦን ላይን ፣ ብ ቪድዮ ከም እንራኸብን ንመያየጥን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንሓልፍን

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Pôle emploi
Pôle emploi

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
isenninisenninተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oleoleተርጓሚ/ሚት
openclassroomsopenclassroomsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ