ብ ፖአምልዋ Pôle emploi ዝምወል ናይ ኦን ላይን ትምህርቲ ንምርካብ
ምስ ኦፐን ክላስ ሩም OpenClassrooms

ብ ፖአምልዋ Pôle emploi ዝምወል ናይ ኦን ላይን ትምህርቲ ንምርካብ

ምስ 
ኦፐን ክላስ ሩም OpenClassrooms

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

እዚ ፍሉይ ብ "ርሕቐት ዝወሃብ ስልጠና እዚ (FOAD) -መፍትሒ 100% ብ ርሕቀት ", ብዝብል ዝፍለጥ ክፋሉ፣ OpenClassrooms ን Pôle emploi ብምትሕብባር ዝወሃብ ስልጠና እዩ።

እቲ ስልጠና ዝተፈላላዩ ደረጃታት የሳልየአኩም፣ካብ ቲ ተቐሪቡ ዘሎ 15 ዓይነታት ስልተና ድማ ን ኣብ ገዛኹም ብምዃን ሰዓብዎ፣ብቕዓትኩም ን ምክዕባት ፣ ነገራት ኣብ ኦን ላይን ንምሕፍታሽን ዝዓለመ ፣ ን ኣብነት:

  • ናይ ቴክኒክ Technicien informatique (ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኹነት -ናይ ዲፕሎም )
  • ኢንቱሽን ፉልስታክ Initiation Fullstack (ብዘይ ቅድመ ኹነት ናይ ዲፕሎም )
  • ዳታ ኣናላይዝ Data Analyst (ናይ : Bac + 2 ወይ ናይ ሃይስኩል ትምህርቲን ፣ ናይ ሓድደ ዓመት ተመክሮ ስራሕን ፣ B2 ደረጃ ብቕዓት ነይ ፈረንሳን ይሓትት)

ናይ ኩሎም ስልተናታት ዝርዝር: https://oc.cm/oc-ref-info formations disponibles ici.

4 ኩነታት ኣለዉ

> ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ Pôle Emploi

> ናይ ኢንተርነት ብቑዕ ኮምፑተር ምህላው r

>ን ዕኡ ዝኸውን ግዜ ን

> ተበግሶ ምህላው

iምፍላጡ ኣገዳሲ! :

ንዝይዝዳ ሓበሬታ ? ናይ ዝቕጽል መዝገባን ካልእን ኣብዚ ብቐጥታ ብልትንካፍ et réunion d'information ici ምርኣይ ይከኣል

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 8 ክሳብ 17 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 70 ዕድመ
ግዜ

ካብ 8 ክሳብ 17 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ናይ ሰርቲፊኬት ብቕዓት ዘለዎ ዲፕሎም ንምሓዝን ሓደ ስራሕ ንምርካብን ዝሕግዝ

ሓደ ናይ ስራሕ መድብ ኣብ ዲጂታል ኣለኩም እንተኾይኑ። ,ምናልባት ሓደ ኢንተርፕራይዝ ንምኽፋት ወዘተ። ን ኽትዕወቱ vከም ሞዴል ኮይኑ ዝሕግዘኩም (በዓል ሞያ ) ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ብ ኦን ላይን ብ ቪድዮ እትረኽብዎ/ዋ .ክህልውኹም እዮም። ግን ብዝግባእ ክሕግዝኹም እዮም። ! ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ እንላይን ቪድዮ ዕላላት እውን ኣስተምህሮ ክወሃበኩም እዩ!.

እንተደኣ ትምህርትኹም ብ ግቡእ ተኸታትቲልኩም፣ ,ዝወሃበክኩም ሰርቲፊኬት 5ደረጃ ማለት (bac +2) àክሳብ 7 (bac +5). ክበጽሕ ይኽእል ።

ኣብ መወዳእታ፣ ን ኣብ ምስኳዕ ስራሕ ዝኾነኩም ፣ ናይ ስራሕ ውልቃዊ ቆጸራታት ንምሓዝ፣ እናተመሃርኩም እትሰርሕሉ ፣ ቅልጡፍ ስራሕ ክትረኽቡ ከም እትኽሉ ክትሕገዙ ትኽእሉ ንምግባር እዩ ዕላማና። (ናይ ስልጠናን ናይ ስራሕን ኩነታት ብምውህሃድ ድማ )ዝግብኣኩም ሞሳን ኣፍልጦን ሰርትፍኬትን ከም እትረኽቡ ክንገብር።

ኣብ ኦን ላይን ።

ኣብ ቅድሚ ኮምፑተር ፣ካብ ገዛኹ ከይወጻእኩም፣ ሓድሽ ብቕዓት ከተጥርዩን ፣ናይ ስራሕ ዕድል ከተርሕዉን ትኽእሉ

እቲ ኮርስ ኩሉ እዋን ምርካብ ይከኣል.

ነጻን ቀሊልን

100% ነጻ እዮም ስልተናታትና፣ብ e « Formation ouverte à distance - Solutions 100% ኣብ መስመር ፣ » ኮይኑ ብ ፖለምፕልዋ ዝተመወለ፣ ን ኹሎም ሓተትቲ ስራሕ ፣ ብዘይ ናይ ዕድመን ጾታን ኣፈላላይ

እዚ ስልተና እዚ ን ኹሎም ኣብ ፈረንሳ ዝነበሩ ሰባት ዝዓለም እዩ

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስልጠናታት

  • ገሊኦም ስልተናታት ፍሉይ ጠለብ ዘይደልዩ (ማለት ዲፕሎም ዘይሓቱ እዮም)
  • ገሊኦም ናይ ባካሎርያ ማለት ሃይስኩል ,ወይ ልዕሊኡ bac + 2 ou bac + 3
  • እንተድደኣ ፈረንሳ ቋንቋ ኣዴኹም ዘይኮይኑ ድማ ናይ B2 ደረጃ ዝጠልቡ እዮም
  • ገሊኦም ድማ፣ ናይ ቴክኒኽ ብቕዓት ናይ ግድን ዝተልቡ እዮም

ን ዝያዳ ዝርዝር ስማ ኣብዚ ተወከሱ ici.

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናይ ፈለማ፣ ሓባራዊ ስልጠና ን ምውሳድ ኣብዚ መድደብ ንምስታፍን

1. ኣብዚ :n :ici ብምምዝጋብ ኣኬባና ተሳተፉ፣ ድሕሪኡ

2. ኣብዚ ናይ ምውድዳር ጠለብኩም ኣቅርቡ : https://oc.cm/candidature-ref-info

- ኩሉ ሓበሬታ ስድደዱልና

- ከም እኒ (CV, ናይ ሞቲቫቲን ደብዳቤ ፣ናይ ውልቃዊ ናይ ስራሕ መድደብኩም ...)

- ድሕሪ እዚ ብ ኦን ላይን ፣ ብ ቪድዮ ከም እንራኸብን ንመያየጥን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ንሓልፍን

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

OpenClassrooms
OpenClassrooms

Partenaires

Pôle emploi
Pôle emploi

Responsable

OpenClassrooms

OpenClassrooms

Partenaires