ካሻኒ መግቢ ንምዃን ስልጠና ብምውሳድ
ምስ ምስ SAWA

ካሻኒ መግቢ ንምዃን ስልጠና ብምውሳድ

ምስ 
ምስ SAWA

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ4 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

ንናይ 5 ወርሕን ፈረቓን ናይ ምኽሻን ስልጠና ዝወሃብ ኮይኑ ንሞያዊ መዓርግ ናይ ምኽሻን ፣ ብሃገራዊ ደረጃ ዝፍለጥ ዲፕሎም ይወሃብኩም።

ኣብ እዞም ዝስዕቡ ፤ ነገራት ዘተኮረ

  • ግብራዊ ስራሕ ምምኽሻን ፓስተርን (ን4 ሰዓታት ስልጠና ምስ ሰብ ሞያ)
  • ክልሰ-ሓሳባዊ ስልተና ናይ ፓስተርን (ኣመጋግባ፡ ሜላታት ምኽሳንን ወዘተ)
  • ቋንቋ ፈረንሳ ን ወጻእተኛታ ማለት (FLE)
  • ዲጂታላዊ ስልጠና (ሓጺር ዝርዝራት ምጽሓፍ፣ናይ ተበግሶ ደብዳቤ) ወዘተ
  • ስራሕ ንምርካብ ዘኽእል፣ድላዋት ( ናይ ስራሕ ቃለ-መሕትት፡ ስራሕ ትደልዩ?... ) እንተኾንኩም ምስናይ

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ምሉእ ግዜ ናይ ስልጠና ክህልወኩም ይግባእ።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 45 ዕድመ
ግዜ

5 ወርሕን ፈረቓን ዝጸንሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ኣገዳሲ

ምሉእ ግዜ ናይ ስልጠና ክህልወኩም ይግባእ።

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 45 ዕድመ
ግዜ

5 ወርሕን ፈረቓን ዝጸንሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ርእሰ-ምኽኣል ፣ ጭቡጥ ኩነታትን ንምብጻሕ ።

  • ናይ ምትሕግጋዝ ጻሕሊ፣ዝፍለጥ መድብ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኣይ ሰንበት ብ ተሳተፍቲ ናይቲ ማሕበር ከሸንቲ ዝሳተፍሉ እዩ። እዚ ብምትሕግጋዝን፣ ካልኦትን ብደርዘን ዝቑጸሩ ወለንተኛታት ብምዕጃብ፣ ዝኽሸን ( entre- plat-dessert) ብምድላው፣ ን ግዳም ሓደር ክዕደል እዩ።
  • ኣብ ማሕበራዊ መኸሸኒ ምምጋብ። ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ እነወሃህዶ፣ ናይ ምትሕግጋዝ መግቢ መደብ፣ ናይ መበቆል ዓድኹም ምግቢ ሰሪሕኩም፣ ንካልኦትን ስልጠና ንዘለዉ ተማሃሮ ብጽሑፍ ዝተሰነየ፣ እተዳልውሉ መደብ እዩ። ካልኦት ድማ ኣብ ምድላውን ምቕርራብን ክሕግዝኹም እዮም።
  • ገዛእ ርእስኹም እትኽእልሉ በብተራ ምስ ብጾትኩም በብተራ፣ ሓደ መዓምቲ ናይ ዓድኹም መግቢ እትምህርሉ መደብ እዩ። እዚ ድማ፣ ነቶም ካልኦት ስልጠና ናይ ምሃብ ክእለትኩም የዕቢ።

ናይ ክልሰ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ስልጠና

ግብራዊ ብክልሰ-ሓሳባዊ ኮርሳት ይስነዩ፣ ሜላታት ኣከሻሽና ፡ ኣመጋግባ፡ ከምኡውን HACCP (ጽሬትን ድሕነትን ኣብ ክሽነ)... ብቕዓት ንምርግጋጽ ዘኽእል ምኽኣል የድሊ

ምስ ኣሰራርሓ ምግቢ ዝተኣሳሰር ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ትምህርቲ ፈረንሳ ብቐንዱ ኣብ ስነ-ቓላት ምግቢ፡ ሞያ ኣሰላፊንዝት መግቢ ዘተኮረ ኮርስ ኮይኑ። ብሓገዝ መምህራን ተሰንዩ ዝወሃብን ፣ ኣብ ዓውዲ ምኽሻን ዘለካ ሞያውን/ወይ ወለንታዊ ተመኩሮታትካ ዘዕቢ ፣ኣብ መወዳእታ እዋን ስልጠና፣ ኣብ ቅድሚ ኣስራሕቲ ን ምቕሉም ኣቀራርባን፣ ኣቃምማን ነጥቢ ክወሃብ እዩ።

ዲጂታልኣጠቓቕማ እቲ ዓውዲ ተማሃሩ

ንስራሕ ምድላይካ፣ ኮነ ን ኻልእ፣ ጠቐምቲ ዲጂታላዊ መሳርሒታት፣ ከመይ ጌርኩም ከም እትጥቀምሉ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ። ንኣብነት ሲቪ ምጽሓፍ፡ ናይተበግሶ ደብዳቤ ምጽሓፍ ወዘተ ምኽኣል።

ናይ ስራሕ ልምምድን/ወይ ስራሕን ንምርካብ ደገፍ ረኸቡ

ኣብ ምድላይ ስራሕካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት ክትሳተፉ። ንኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ከመይ ጌርካ ትዕወት፣ ኣበይን ብኸመይን ስራሕ ትደሊ? ወዘተ

ኣብ መወዳእታ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ናይ ሓደ ወርሒ ልምምድ ክትገብር ክትግደድ ኢኻ። ነዚ ናይ ስራሕ ልምምድ ኣብ ምድላይ ከነሰንየኩም ኢና።

ፕሮፌሽናል ናይ ምኽሻን ማዕረግ ንኽህልወኩም

ኣብ መወዳእታ ናይ 5 ወርሕን ፈረቓን ስልጠና ፣ ዲፕሎማ ሞያዊ መዓርግ እዩ። ንዕኡ ንምርካብ ዝግበር ፈተናታት ኣብ ምልከት ሞያዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ማለት ሞያ ምኽሻን ንምልምማድ ዘድሊ ሜላታት ምብሳል ዘማእከለ እዩ።

ኣብ 2016 ካብ 10 ሰባት እቶም 7 ሞያዊ መዓርግ ምስ ረኸቡ ብሞያ ክምዕብሉ ወይ ስራሕ ክረኽቡ ክኢሎም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብኢንተርነት ተመዝገቡ።

ናይ ሓባር ሓበሬታ ኣኼባ ንሰሉስ 10 ጥሪ ሰዓት 10፡30 a.m ኣብ ፓሪስ

Maison Bakhita, 5 ter rue Jean Cottin 75018, PARIS ይካየድ ኣሎ።

ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ብኢንተርነት ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ፡ https://forms.gle/KK1ZrmVkakFNskse9

እቲ ስልጠና ካብ 6 ለካቲት ክሳብ 20 ሓምለ 2023 ዓ.ም.

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
37 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

SAWA
SAWA

Partenaires

Maison Bakhita
Maison Bakhita

Responsable

SAWA

SAWA

Partenaires

Maison Bakhita

Maison Bakhita