ናይ ስልጠና መደብ ኣብ ኦንላይን ሓድሽ ክእለት ንምጥራይ
ምስ ምስ OpenClassrooms

ናይ ስልጠና መደብ ኣብ ኦንላይን ሓድሽ ክእለት ንምጥራይ

ምስ 
ምስ OpenClassrooms

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ14 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ስልጠና ናይ ስራሕን ትምህርቲን ዝሕግዝ ኣብ ምርካብ፣ ብዓቢኡ ድማ ንኣብ ስራሕ ዓለም ዝያዳ ንጠቕም ምስ እትደልልዩ ንኣብነት

- ናይ ንግዲ ሓላፊ ኦፐራሽን ርኽባትን ንምዃን

- ናይ ትምህርቲ ወይ ፐዳጎጂ ስልጠና ንምውሳድ

- ምምሕዳር ሲስተም መርበብ ሓበሬታዊ ስራሕ ንምስታፍ ዘኽእል ስልጠና ምስ እትደልዩ

ን ኹሉ ኣዋን ዘገልግል ስልጠና ፣ ብ ምኩራት ሰባት እናተሓገኩም ፣ ካብተን ተጻመድቲ ኣካላት ምስ ሓንቲ ትካል ኮንትራ ናይ ኣፕሮንቲሳጅ* ዝበሃል ፈርሙ ሽዑ

ኣብ መወዳእታ ዲፕሎም ናይ ። 5, 6, 7 (équivalent bac +2 à bac +5) ክሳብ ፣ ብ ደረጃ ሃኣገር ቅቡል ዝኾነ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

እንተድደኣ ዘገድሰኩም ኮይኑ፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ ነቲ ቕጥዕታት ምልእዎs .ici.

i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ደሊኹም ? ዕድሜኹም ኣብ መንጎ 16 ን 29 ዓመት ክኸውን፣ ፍቓድ ምስራሕ ኣብ ፈረንሳ ክህልወኩም ኣለዎ። ናይ ምስራሕ ዕድል ክትረኽቡ ኢኩም። ኣብዚ ንዝያዳ ሓበሬታ ምውካስ ይከኣል ici . .

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 12 ክሳብ 36 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ካብ 12 ክሳብ 36 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ ደስ ዝበለኩም ብ ኦንላይን ንምምሃር

እቲ ናግዜ ሰሌዳ ፣ ተዓጻጸፊ እዩ ን ኣብነት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ትምህርቲ 4 መዓልታት ኣብ ስራሕ ከተሕልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም


ከከም ኩነታቱ ክንተዓጻጸፍ

እንተደኣ ፈረንሳውያን ኲንኩም ፣ እቲ ቅድመ ኩነት ከከም ድሌትኩም ዝተዓጻጸፈ እዩ፣ ኩሉ ሓበሬታ ድማ ኣብ ታሕቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣንተደኣ ፈረንሳውያን ዘይኮንኩም፣ ግን ግን ኣኣብ ፈረንሳ ናይ ምስራሕ ፍቓድ እንተደኣ ኣለኩም ኮይኑ፣ ናይ ስራሕን ትምህርቲን ናይ ምብርራይ ዕድልኩም ከከም ኩነታቱ ይፈላለ እዩ።

እንተደኣ ዜጋታት ኤውሮጳ ኲንኩም፣ ናይ ስራሕን ትምህርቲ ምብርራይ፣ ዕድል ኣለኩም። ብቐሊሉ ናይ ወረቐት መንነት ብምቕራብ ፣ እምበር ናይ ስራሕ መድለዪ ፍቓድ ኣየድለይኩምን እዩ።

እንተድደኣ ናይ ኤውሮጳ ዜግነት ዘይብልኩም ኴንኩም፣ ናይ ምብርራይ ስራሕን ትምህርቲን ምድላይ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ፣ ኣብ ምድሪ ፈረንሳ ናይ ሓደ ዓመት ስልጠና ዝወሰድኩምሉ ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ኣለዎ። ከምኡ እውን ናይ ተመሃራይ ካርድ ክህልወኩም ኣለዎ።

ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስልጠና መደብ

እዚ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስልጠና መደብ እዚ፣ እቲ ን ቀጻሊ ከስርሓኩም ዝደሊ ትካል እዩ ዝኸፍሎ። ንስኹም እትኸፍልዎ ወላሓደ ነገር የሎን።

ከምኡ እውን ደሞዝኩም ትኽፈሉ

ናይ ኣልተርናንስ ሰራሕትኛታት ዲኹም?

- ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፣ ከከም ዕድሜኹም ዝፈላለ፣ ደሞዝ ናይ ምኽፋል ዕድል ኣለኩም፣ ዕድሜኹም ካብ 21 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኑ፣ ክፍሊት ናይ ዝተሓተ መደብ Smic ou du SMC ዝውስኽ ኮይኑ፣ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት እናለዓለ ይኸይድ።

- ኣብ እዚ ኩነታት ፣ እቲ ክፍሊት ኣብ ኩነታት ናይ ዕድሜኹምን ደረጃ ስልጠናኹምን ዝምርኮስ ይኸውን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ ICI

ካብ መሻርኽትና ኩባንያታት ዝቐርብ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ውዕል

ናይ መሻርኽቲ ኩባንያታት ዝቐርቡ ቅድመ-ምድላዋት ተወከሱ eoc.cm/cfajobs-ref-info

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሓበሬታ ርኸቡን ተመዝገቡን

1ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ici (ናይ መዝገባ ዕለት ምረጹ)

2.ብኢንተርነት ስደዱልና : oc.cm/candidature-ref-info :

- ነቲ ፎርሙላ ብቐጥታ ምልእዋ

- ናይ መወዳደሪ ቅጥዒ ንምምላእ (CV, ናይ ተበግሶ ደብዳቤ , ሞያዊ መደብኩም ...)

- ብቐጥታ ዝግበር ናይ ስራሕ ኢንተርቨው

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
OpenClassrooms

OpenClassrooms