ምስ ካልእ ሕብረተ ሰብ ምርኻብ ካብ ናቶም ባህሊ ንምክፋል
ምስ ካልቸር ባህሊ 21

ምስ ካልእ ሕብረተ ሰብ ምርኻብ ካብ ናቶም ባህሊ ንምክፋል

ምስ 
ካልቸር ባህሊ 21

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 août 2021

እንታይ ኢዩ?

ባህሊ 21 ሓንቲ ባህላዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኮይና ንዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ተቀርብ ፣ ብዛዕባ ናይ ባህልን ሕብረተ ሰብን ተዳሉ ፣ ን ኣብነት ብዛዕባ ስነ-ጥበብ ፣ ስፖርት መዛንግዒ፣ ምትእኽኻብ ናይ ምርኻብ መደብ ::

ዕላማ ናይ`ዚ መደብ ንዝተፈላለዩ ባህሊ ክብሪ ንምሃብ ኢዩ ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 80 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

57 - Moselle

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 80 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

57 - Moselle

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምቅይያርን,ምርኻብን , ምክፍፋልን

ኣብ ዝተፈልላዩ ዓይነት ንጥፈታት ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ምስታፍ

ምስ ካልኦት ሕብረተ ሰብ ንምርኻብን ካብ ናታቶም ባህሊ ምክፋልን ምስታፍን

ናይ ዝተፈላለዩ ባህሊን ስነ-ጥበብን ምድህሳስ

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ምልላይን ሓሳብ ምልውዋጥን

ኣብ ቃንቃ ፈረንሳይ ኣበርቲዕካ\ኪ ምስራሕ

ኩሎም ዝግበሩ ንጥፈታት ብቃንቃ ፈረንሳይ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቃንቃ ፈረንሳይ ምስ ተዛረብቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ብተግባር ንምዝራብ ደርጃ ናይ ቃንቃና ብቅዓት ክብ ከንብልን ይሕግዙና ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ ማሕበር ኣሲሶሽን ርክብ ምግባር

ናብ ማሕበር ኣሲሶሽን ክልችር ባህሊ 21 በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብቀጥታ ዑድት ክትገብሩ\ራ ::

ወይ ምስ ረስፖንሳብል ተሓታቲ ሓላፊ Moustapha MEBARK ሙስጠፋ ሙባረክ ርክብ ክትገብሩ\ራ ትኽእሉ\ላ::

ብተሌፎን 03 87 32 56 25 ወይ ብ ኢመይል culture21@wanadoo.fr

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Cultures 21

Cultures 21