ሌላ ምስ ምፍጣር ሕብረተ ሰብ ረፓብሊክ ፈርንሳ
ምስ ዱዩ ድ ዶማ

ሌላ ምስ ምፍጣር ሕብረተ ሰብ ረፓብሊክ ፈርንሳ

ምስ 
ዱዩ ድ ዶማ

እንታይ ኢዩ?

ደቂ ዓዲ ብጽኑዕ መትከላዊ ሓገዝ ንምግባር ቀጻሊ ሓደ ካብ ወከልቲ ኣብ ማሕበረዊ ሂወት ንምውህሃድ ግዚኡን ብርክት ድልው ኣሎ፣

ብውሑድ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ምርኻብ ሓገዝ ንምውህሃድ ኣብ ሕብረተ ሰብ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ፣ ሌላን ምድህሳስን ምስ ባህሊ ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ዝያዳ ብዝበለጸ ምርዳእ ፣ ሌላ ክብሪ ነብርቲ ደቂ ዓዲ ፣ ኣቃውማ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ፣ ዑደት ምግባር ኣብ ከባቢን ፣ከምኡ’ውን ኣብ ሓወልቲ ታሪኽ ዘለዎም፣ ኣብ ማንፍሻ ናይ ሓጹር ቦታ ፣ ኣብ ጥቃ ናይ ከተማ ወይ ዞባኹም ዘሎ ምኻድ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ግዜ

ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 12 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንደረጃ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ንምምሕያሽ

ዝርርብን ሓሳብ ምልውዋጥን ቋንቋ ፈረንሳይ ፣ምስ ናጻ ግዜ ዘለዎም ፣ ክእልተኩም ኣዳብሩ።

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ሌላ ምግባር ምርኻብ

ምስ ቤተ ሰብ ወይ የዕሩኽ መሓዙት ፣ ተሓገዝትኩም ሌላ ክትገብሩ ምሕዝነት ክትፈጥሩዩን ትኽእሉ።

ሌላ ድህሰሳን ምስ ባህሊ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ንምግባር

ምልውዋጥ ናይ ባህሊ ምስ ደቂ ዓዲ ፣ ሌላ ፣ ድህሰሳ ፣ኣነባብራ ሂወት ፣ ኮድ ናይ ባህሊ ሃገረ ፈረንሳ፣ ታሪኽን ክብሪን ናይ ህዝቢ ፈረንሳ ፍለጡ

ምስ ባህሊን ታሪኽን ናይ ሃገረኩም ምክፋል

ምስ ተሓጋጋዚ ናትኩም ታሪኽን ባህልን፣ ከምኡ’ውን ምክሻን መግቢን ቋንቋ ናይ ሃገረኩም ክትካፈሉ ሌላ ክትገብሩ ትኽእሉ።

ኣብ ከባቢ ዘሎ ድህሰሳ ሌላ

ቤት መዘክር ፣ ኣብ ናይ ባህሊ ቦታ ፣ ናይ ስፖርት ፣ ናይ መዛንግዒ ቦታ ዑደት ንምግባር ፍቁድ ዝኾነ ቦታ ክትብጽሑ ክትዛወሩ ትኽእሉ

ንሓደሽቲ መዛንግዒ ምትግባር

ስፖርት ምግባር ፣ ሓድሽቲ ዓይነት መግቢ ምክሻን ፣ ኣብ ኮንሰርት ናይ ምዝንጋዕ ቦታ ኣብ ትያትር ናብ ሲነማ ፣ ሌላ ምስ ሓደሽቲ ማእከል ጠቐምቲ ዝኾኑ ምዛር

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ናይ ፎርም ምልኡ

ሓገዝ እንተ ደሊኹምን ተሓጋገዝቲ ኣሲስታን ሾሺያል ክትሓቱ ትኽእሉ

ኣብዚ ጠውቕ Cliquez ici

ናይ መጀመርያ መደብ ዝተዳለወ ንምርኻብ

ምስ ነጻ ግዜኩም ፣ ብገዛእ ብፍቃድኩም ምስ ተሓጋገዚ ኣብ ከባቢ ሓደ እንዳ ሻሂ ሌላ ንምግባር ንምርኻብ ዕድመ ነቅርበልኩም።

ምስ ናትኩም ተሓጋጋዚ ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ምርኻብ

ምስ ናትካ ተሓጋጋዚብሓብር ኮንኩም ንዝደልኩሞ ነገር ክትገብሩ፣ ንዕላል ይኹን ወይ ንምዝርራብ ሓደ ነገር ንምዝውታር ብውሑድ ኣብ ሓደ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ምርኻብ ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
11 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
16እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
France Terre d'Asile

France Terre d'Asile