Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ Promofemmes ፕሮምፕፋም

Promofemmes
ኣዳላዊPromofemmes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

3€ ኣብ ዓመት

ኣበይ ?

ማሕበራዊ ባህላዊን ንጥፈታት ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ብሳላ እዚ መድደብ እዚ፣ ነይ ወጻኢ መበቆል ዘለወን ደቀንስትዮ ፣ እብ መዳያት ጥዕና ፣ ማሕበራዊ ህይወትን ሕክምናን ከም ዝስነያ ምግባረን።

Promofemmes እዚ ፕሮሞፋም ዝበሃል ትካል እዚ ፣ ን ነበርቲ ቦኽዶ ዘራኽብ ኮይኑ፣ ን መደባተን ዘዕብያሉ ፕሪጀክታት እውን ዝከፈላሉ እዩ።

ንጡፋት መደባት ናይ ማሕበራዊ ምድግጋፋትን፣ ኮርሳትን ከማኡ ኣውን ጉጅለ. ናይ ቃላትን ፣ ሕሳብን ናይ ዝተፈላለዩ ወለዶታት ምርኽኻባት የጠቓልል፣ ስለዚ ኩለን ደቀንስቶ ንኽመጻ ብሃንጎፋይ ንቕበለን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • መሰላተን ከም ዝፈልጣ ምግባር
  • ኣብ ዘድምዓሉ ዓውዲ ንኽካፈላ ምትብባዕ
  • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠናታት ምሃባብ ናይ
  • ኣብ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳትን ናይ ጥዕናን ቃላትን ምኽሻንን ካልእን ምስታፍ
  • ብ ጉጅለ ምምይያጥ
  • ብሓባር ምውጻእን ኣብ ባህላዊ መደባት ምስታፍን

ከመይ ንገብሮ?

ኣድራሻና ዝስዕብ እዩ፣ ብ ቆጸራ ርኸባና

18,Rue du Cloître, 33000 Bordeaux

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
maximseguin1996maximseguin1996ተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
promofemmespromofemmesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ