ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ጌርካ\ኪ ምምሃር
ምስ ኤ ኣር ተ ኢ

ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ጌርካ\ኪ ምምሃር

ምስ 
ኤ ኣር ተ ኢ

እንታይ ኢዩ?

ሳላ እዚ ቪድዮ ናይ (d'Arte አ ኣር ተ ኢ )ኣብ ዝድለናዮ ግዜ ዝመረጽናዮ መደብ በዓልና ክንምሃር ንኽእል ፤፣

ኤዱክ ኣርት ሓንቲ ውጺእት ናይ ትምህርቲ ቻነል ኣርት ኮይና ብፍሉይ ትምህርቲ ንተማህሮኣ (ካብ መጀመርያ ናይ ሊሰ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ) ሃፍታምን ጠቃምን ዝኾነ ብዝርዝር ናይ ቪድዮታት ኣስታት 1300 ዝኽውን ኣዳልያ ንምድላዮም ብቅልል ዝበለ መንገዲ ኣብዚ ናይ ፓላት ፎርም ተቀሪቦም ኣለው ፤፣ 

መምሃራን ተማህሮን ብሓባር ብቀሊል መንገዲ ኣብዚ ዓምዲ ናይ ትሕዝቶ ክጥቀሙ\ማ ይኽእሉ\ላ፤፣ 

ኣብዚ መደብ ኵሎም ቃንቃታት ብውሑልል ኣገባብ ናይ ትምህርቲ ተዳልዮም ኣለው፣ 

ብቃንቃ ፈረንሳይ ብቃንቃ ጀርመን ብቃንቃ ኢንግሊዝ በ ብደረጅኦም ተምሪጾም ተስሪዖም ኩሎም ተዳሎም ኣለው ፤፣ 

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ግዜ

ሰልስተ 3 ደቂቅ \ንላዕሊ  

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ግዜ

ሰልስተ 3 ደቂቅ \ንላዕሊ  

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ሜላ ፍልይ ዝበለ ኣመሃህራ ናይ ትምህርቲ 

ትሕዝቶ ናይ’ዚ ፕላት ፎርም ብዝርዝር ዝተፍላለዩ መሳርሒ ሒዞም ተዳልዮም ኣለው ፣ ኣብ ስእሊ ጽሕፈት ተሰኒዮም ተወሃሂዶም ቀሪቦም ኣለው ፣ ሳላ እዚ ውሕሉል መሳርሒ ንዝደላናዮ ዓይነት ትሕዝቶ ናይ ትምህርቲ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ዝደለናዮ ግዜ ኣብዚ ፕላት ፎርም ከም ድላይና ክንምሃር ንኽእል፤፣  

 መዓልታዊ ሓደ ደገፍ ናይ ሓገዝ 

ብመስመር ናይ ኦን ላይን፣ ስልጠና ናይ ትምህርቲ ብመምሃራን ዝተዳለው ዝተፈላለዩ ዓይነት ስነ-ትምህርቲ ብሰነዳት ተመምዮም ቀሪቦም ኣለው፤፣  

መስርሕታት ምስ ምክትታልን ብምሉእ ስርዓት ናይ ትምህርቲ ብውሕሉል ኣገባብ ኣብዚ ፕላት ፎርም ቀሪቦም ኣለው፣ 

ምጥቃም ኣብ ሓደ ዓቢ ፍልልይ ዘለዎም ሓበሬታት ንምርካብ 

ስነ-ጽሑፍ ብዛዕባ ቁጽሪን ብዛዕባ ናይ ታሪኽን ብዛዕባ ስነ-ጥበብ ናይ ጆግራፊን ፣ ብዝፍተላዩ ዓይነት ኣገባብ ስነ-ትምህርቲ ምዕቡልን ጠቀምትን ኣግደስትን ኣዚዮም ሃፍታማት ዝኾኑ ሓቤረታት ክንረክብ ንኽእል ፤፣ 

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ሓደ ሕሳብ ብነጻ ብ ኦን ላይን ክንከፍት ንኽእል 

ንምምዝጋብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቕ\ቒ ici .

ንትሕዝቶ ኣብዚ ክንደሊ ንኽእል  

ተምሃሪ\ት እንተ ኮንካ\ኪ ኣብዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ናይ ሊንክ ክትደሊ\ዪ ትኽእል\ሊ፤፣ 

 mode d'emploi

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés