ብዛዕባ ናይ ኢንተግረሽን ፖሊሲ ሓሳባት ምግላጽ ።
ምስ ኣብ ሲ ኤር ኦኣ CRPA ብ ፊ ሲ BFC

ብዛዕባ ናይ ኢንተግረሽን ፖሊሲ ሓሳባት ምግላጽ ።

ምስ 
ኣብ ሲ ኤር ኦኣ CRPA ብ ፊ ሲ BFC

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

እቲ ቤት ምኽሪ ናይ ኣስተንግዶትን ደፓርትመን ት (CRPA) ን ሰባት ፖለቲካዊ ርእይትኦም ንኽህቡ ዘፍጽቅድ ባይታ የጣጥሕ፣

ከምኡ እውን ንኹሎም ሰባት፣ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ፍልልይ ዝለዎም ኣከላት ድማ ብማዕረ የአንግድ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ርእይቶኹም ሃቡ

እዚ ጽላት እዚ መለት (CRPA) ናይ ክትዕ መድረኽ ፣ ናይ ምዝርራብ መድረኽ ፣ ናይ ምብህሃል መድረኽ ኮይኑ፣ ኣብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ድማ የመየይጥ።

ን ምልልላይ

ኣብቲ ናይ ልዝብል ልትዕን ደስ ዘብል መድረኽ፣ምስ ልዙባት ተመያየጥቲ ሰባት እውን ዘራኽብ ባይታ እዩ።

ንምምዕባል

ብ ኣባላት ኮንሰይ ጀነራል ፣ ናይ (CRPA),ተወከልቲ እውን ኣለዉ

ኣብ ሓደገኛ ኩነተት ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ዞባ፣ ከስዕብዎ ዝእሉን ነገር ዝዝቲስለዝኾነ፣ ድማ እዮም ኣብቲ ኣኣኼባ ዝሳተፉ ።

ኣብዚ ኣኼባ እዚ፣ ኣብቲ እዋን እቲ ብዛዕባ ንሰባት ዘገድሱ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ይዝረብ።

እቲ ዕላማ፣ ናይዚ መደብ ድማ፣ ፖለትካ ብ ሰባት ተሃኒጹ ንሰባት ከገልግል ኣለዎ ዝብል ሓስሳብ ንምትግባር እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣኣብ ናይ CRPA ኣኼባ ተሳተፉ

Le CRPA 4 ኣኼባታት ኣብ ዓመት የዳሉ

ንምምዝጋብ :

- ደውሉ ብ le 07 76 09 23 12

- ኢመይል ናብ crpa.bfc@gmail.com ጸሓፉ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté

Fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne-Franche-Comté