Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምብጻዕሕ ሓወልታት ኣብ ዘለኹሞ ኴይንኩም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብተሌፎን ን ኮምፒተርን ከም’ውን ታብሌተን ተሓጊዝኩም። ንዓብይቲ ናይ ሓወልቲ ቦታ ኣብ ፓሪስን ከባቢኣን ዘለው ብመንገዲ ናይ ብስእሊ ብቪርትዩወል ናይ ነጻ ዑደት ዙረት ምግባር ይከኣል እዩ፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ብሳላ visites virtuelles ዝግበር ዑደት ንሓወልቲ ጥንታውያን ታሪኽ ዘለዎም ብዘይ ስክፍታ ብተበግሶ ብውልቁም ምስ ናይ ባህሊ ናይ ሃገረ ፈርንሳ ምድህስስን ሌላ ምግባር ዘኽእል መደብ እዩ።

ዑደት ንምጋብር ብመንግዲ ናይ ኢነትርነት ጌርና ካብ ዝኾነ መሳርሒ ቴለፎን ኮምፒተር ወይ ታብሌት ክንርኢ ንኽእል ፤፣

እዚ ማለት ናብ ፓሪስ ናይ ነፋሪት ትኬት ምግዛእ ወይ ውን መእተዊ ትኬት እውን ከይተረፈ ምግዛእ ኣየድልን እዩ፣ ጠቕላላ ብነጻ እዩ!

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዘን ዝስዕባ ቦታት ዑደት ክንገብር እነተ ደሊና ፣ ግሮ ፓሌ ፣ሉ ሴና ፣ ኦፔራ ፣ ምምሕዳር ናይ ፓሪስ

ኣብዚ ጠውቕ\ቒ

Cliquez ici!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

19 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
simon karleskindsimon karleskindተርጓሚ/ሚት
konstantinekonstantineተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_93887086utilisateur_93887086ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
maximseguin1996maximseguin1996ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nalothmannalothmanተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት