ኣብ ማዕላታዊ ናብራ ሓገዝ ናይ ምስናይ ምርካብ
ምስ ብሓባር

ኣብ ማዕላታዊ ናብራ ሓገዝ ናይ ምስናይ ምርካብ

ምስ 
ብሓባር

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ6 août 2021

እንታይ ኢዩ?

ብሓባር ምዕያይ ፣ ምስ ካልእ ሰብ ምርኻብ ኣብ ከተማ ዲጆን ኣብ ናይ ባህሊ ስፖርት ኣብ መዓልታዊ ናብራ ናይ ምስታፍ ዕድል ይፈጥር ::

ኣብ ከተማ ዲጆን ምንባር ፣ ስራሕ ምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክኸውን ይኽ እል ምስ ካል ኦር ሰባት ሌላ ምግባር የዕሩኽ መሓዙት ምፍጣር ፣ ናብ ኮንሰርት ባህሊ ምርኢት ምኻድ ፣ ብሓባር ኮንካ ስፖርት ምግባር፣ ምስ ኣቆልዑት ምጽዋት ምክፋል ፣ ምስላጥ ናይ ቤት ምምሕዳራት ቤት ጽሕፈታት ፣ ነዚ ኹሉ ሓንቲ ንምትግባር ግሩፕ ይሕግዝ ::

ስለ`ዚ እንቃዕ ብደሓን መጻኹም ኣብ ከተማ ዲጆን ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 4 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ወረቐት ዘለዎ ስደተኛ ረፍዩጂ ይበሃል፣፣
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 65 ዕድመ
ግዜ

ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 4 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ጠለብ ምቕራብ ናይ መርጋገጺ
Titre de séjour
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስፖርት፣ ሙዚቃን ፣ ሳዕሲዕትን ፣ ምዝውታር ….

  • ኣብ ብኩስ ጉስጢ ፣ ዮጋ ምስትንታን ፣ ምሕንባስ ጸውታ ኩዕሶ እግሪ ክትሳተፉ ክትካፈሉድልየት ኣለኩምዶ ?
  • ኣስታት 300 ዝኾና ማሕበራጥ ግብረ ሰናይ ኣብ ከተማ ዲጆን ዝተፈልላዩ ዓይነት ብዝሒ ስፖርት የቀርቡ፣ መጺኹም ምርኣይ ይከኣል ኢዩ ::
  • ናይ ሓባር ግሩፕ ፣ ድለየታትኩም\ክን ንኽተመርጹ ኣብ ምምዝጋብ ክሕፍዝኹም ኢዮም ::
  • ሙዚቀኛ ዲኻ ወይ ሙዚቃ ክትምሃር ድልየት ኣለካ ዶ ?
  • ሳዕሲዕት ደስ ይብለካዶ ወይ ቅርጻቅርጺ ፣ ቅብኣ፣ ወይ ትያትር ፣ ግሩፕ ናይ ሓባር ኣብ ከተማ ዲጆን ናይ ስነ-ጥበብ ድልየትካ ንምርካብ ክሕግዙኻ ኢዮም ::

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ሌላ ምግባር ምርኻብ

ምስ ሓደሽቲ ሰባት ሌላ ንምግባር ኣብ ከባቢኹም ወይ ኣብ ናትኩም ከተማ ንምፍላጥ ድልየት ኣለኩም ዶ ?

ግሩፕ ናይ ሓባር ከሰኒኹም ኢዮም ::

ወልንታዊ\ት ንሙኻን ኣብርክቶኻ ምስታፍ

ማሕበራት ግበረ ሰናይ ናይ ከተማ ዲጆን ፣ ናይ ወልንታዊ ርሕ ሰብ ይደልዩ ኣለው፣ ምስ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ንምርኻብ ግሩፕ ማሕበር ኦንሳምብል ነቶም ናይ ኵሉ ዓይነት ሓገዝ ዝደልዩ ከራኽብኹም ኢዮም ::

ጸውታ ኬድካ’ኪ ንምርኣይ, ከምኡ`ውን መድረኽ

ግሩፕ ማሕበር ኦንሳምብል ፣ ብኸመይ ናይ ኮንሰር ትልሂት ትኽየድ ፣ ወይ ትኬት መእተዊ ናብ ጸውታ ፣ ከም ኡውን ምስ ካል እ ሰብ ብኸመይ ጌርካ ትራኸብ ሌላ ትግበር ከሪኡኹም ኢዮም ::

ኣብ ከባቢኻ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ምስታፍ

ማሕበርና "ብሓባር!""Ensemble!" ኣብቲ እትቕመጡሉ ከባቢ ንዘለዉ ንጥፈታት ንኽትፈልጥዎምን ኣብቲ እትነብሩሉ ናይ ከባቢኹም ንጥፈታት ክትሳተፉን የተባብዓኩምን፣

ምስናይ ኣብ ዝኾነ ነገር ናይ ምስላጥ ፣ ንቃንቃ ፈረንሳይ ፣ ምምዝጋብ ኣብ ንጥፈታት ፣ ምክትታል ናይ ኣቆልዑት ትምህርቲ….

ብኸመይ መንገዲ ቃንቃ ፈረንሳይ ከም ትምሃሩትፍልጡ ዶ ?

ንደቁኹም\ኽን ኣብ ትምህርቲን ኣብ ምውጻእ ኣቆልዑት ክትሕገዙ ድልየት ኣለኩም ዶ ?

ብኸመይ መንገዲ ጌርካ ምስላጥ ቤት ጽሕፈታት ካፍ ፣ ፖል ኣምፕልዋ ….

ግሩፕ ኦ ሳምብል ናይ ሓባር ፣ ርእሰ ምምሕዳር ክትገብሩ መታን መንግዲ ከርእኹም ኢዮም ::

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብተሌፎን ወይ ብ ኢመይል ወይ ናብ ቤት ጽሕፈት ብምቅራብ ይከኣኣል

ኣብ ካርት ጠወቑ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CESAM

CESAM