ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን
ምስ ምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምስ 
ምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ5 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ብቴለፎን ብኮምፒተር ብታብሌትን ጌርካ ምምሃር ፣ እዚ ትምህርቲ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ንምቅላል ንምዝራብን ምርድዳእን ኣብ ጉዳይ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ንርእሰ-ምምሕዳር ይሕግዝ ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ብውሑድ 3 ሰዓት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ኣብዚ ትምህርቲ ተመሃርኩም ዝኾነ ዓይነት ሰርቲፍኬት የብሉን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ብውሑድ 3 ሰዓት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ኣብዚ ትምህርቲ ተመሃርኩም ዝኾነ ዓይነት ሰርቲፍኬት የብሉን

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምዕባለ ቋንቋ ፈረንሳ

ፋን መድረኽ ፕላት ፎርም 17 ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ብኦንላይን ወይ ብመስመር ነቅርበልኩም

 ኣብዚ መድረክ ዝተፍላለዪ ኣርእስቲ ትሕዝቶን ክንምሃር ንኽእል ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ሓፈሻዊ መዓልታዊ ናይ ሂወትና ፣ ባህሊን ናብራን ኣብ ሃገረ ፈረንይሳ ፣ ከምኡ’ውን ከመይ ጌርና ነሳልጥ ኣብ ኣብያተ ቤት ጽሕፈታት ክንማሃር ንኽእል ። 

ስራሕ ብርእሰ-ምምሕዳር

እዚ ትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ ዕላማ ናቱ ብመስረት መምርሒ ሕጊ ናይ ሃገረ ሕብረተ ኤሮፓ ናብ A1 ደረጃ ናይ ትምህርቲ ንምብጻሕ ዝዓለመ ኡዩ ። 

ኣብዚ ከንስትውዕል ዘለና ጉዳይ ፣ ኣብ መውዳእታ ናይ`ዚ ትምህርቲ እቲ ዝውሃበና ወረቐት ፣ትመህርቲ ከም ዝተማህርና ደኣ እምበር ውጽኢት ሰርቲፍኬት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ A1 ከም ዝሓዝና ኣይኮነን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ ዌብ-ሳይት ፋን ቪቭ ኦን ፍራንስ A1

ኣብዚ ሊንክ !ጠውቑ Cliquez ici !
ንምምዝጋብ በየማን ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ከቢብ ምልክት ጠውኡ፣ ድሕሪ`ዚ ኣብ ናይ መመዝገቢ ቦታ ቅጥዒ ምስ መላእኩም ምክትታል ቃቋንቋ ፈረንሳ ክትጅምሩ ትኽእሉ

ዌብ ሳይት Vivre en France ናብ ደረጃ - A2 ንምብጻሕ ደህስሱ

ንምምዝጋብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቑ Cliquez ici !

ንምምዝጋብ በየማን ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ከቢብ ምልክት ጠውቕ ፣ ድሕሪ`ዚ ኣብ ናይ መመዝገቢ ቦታ ቅጥዒ ምስ መላእኩም ምክትታል ቋንቋ ፈረንሳ ክትጅምሩ ትኽእሉ::

ናብ ዌብ ሳይት ፋን ቪቭ ኦን ፍራንስ-B 1 ብጽሑ

ንምምዝጋብ ኣብዚ ሊንክ ጠውቕ\ቒ : Cliquez ici !

ንምምዝጋብ በየማን ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ከቢብ ምልክት ጠውቑ ፣ ድሕሪ`ዚ ኣብ ናይ መመዝገቢ ቦታ ቅጥዒ ምስ መላእኩም ምክትታል ቋንቅቋ ፈረንሳይ ክትጅምሩ ትኽእሉ ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
63 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés