ወለንታዊ ት ምኻን
ምስ ጁ ቩ ኤደ. ጉቭ. ኤፍ-ኣር JeVeuxAider.gouv.fr

ወለንታዊ ት ምኻን

ምስ 
ጁ ቩ ኤደ. ጉቭ. ኤፍ-ኣር JeVeuxAider.gouv.fr

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ጁ ቩ ኤደ.ጉቭ.ኤፍ-ኣር ሓንቲ ፕላት ፎሩም ናይ ወለናታዊ\ት ንህዝቢ ተግልግል፣ ነዚ መደብ ብመንግዲ ናይ ሰርቪስ ሲቪክ ተቅርብ፤፣

እዛ ፕላት ፎሩም ንውላቃዋን ሰባት ናይ ሓፋሽ ጥቅሚ ወይ ረብሓ ምብርካት ምስ ንዝደልዩ፣ ኣግልግሎት ናይ መረኻቢ ልምልድ፣ ማሕበራት ግብረ ሰናይ፣ ተሓጋግዝቲ ንወለንታውያን ሓደ ዕድል ትክፈት።

ጁ ቩ ኤደ.ጉቭ.ኤፍ-ኣር ፣ ንኵሉ ሰብ ካብ 16 ዓመት ዝኾኑ ፣እዚ ዕድል ክፉት ኢዩ፣ ግን ተቐምጥቲ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ክኾኑ ፣ ወለንታዊ ት ስራሕ ኣብ ምንጣፍ ድልየት ዘለዎም፣ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ኣብ ክሉ መሬት ሃገረ ፈረንሳይ፣ መሰረታዊ ክብሪ ናይ ህዝቢ ፣ ጁ ቩ ኤደ.ጉቭ.ኤፍ-ኣር ፣ ሓድንታዊ ዝኾነ ሕብረተ ሰብ ንምህናጽ ወፍሪ ናይ ምድላው የቅርብ፤፣

ኣገድስቲ ሓበሬታ ፣ ኣብ ግዜ ናይ ኮቪድ-19 ንውሕሰነትን ንድሕነትን ወልንታዋያን ካብ 70 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ክኾኑ ኣለዎም ፣ ካብ 70 ዓመት ንላዕሊ እንተ ኮይኖም፣ በዚ ሕማም በቀሊል ቅጥቅዑ ስለ ዝኽእሉ ናይ ርሑቕ ወልንታዊ ስራሕ ከብርክቱ ይኽእሉ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ምስ ኩናታትኩም ዝሰማማዕ ወለንታዊ ኣገልግሎት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

ምስ ኩናታትኩም ዝሰማማዕ ወለንታዊ ኣገልግሎት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓገዝ ንምብርካት ግዜ ምሃብ

ናይ ወልናታዊ ስራሕ ንምስራሕ ካብ ግዜኻ ምሃብ፣ ብፍላይ ኣብ ኣብ ግዜ እዚ፣ ን ኣብነት ሓገዝ ምብርካት ፣ ንበይኖም ተንጺሎም ዝነብሩ ፣ ንተሓጋገዝቲ ሓካይም፣ ካልኦትን …..

ሓፈሻዊ ጥቅሚ ናይ ረፐብሊክ ተሳትፎ ምብርካት

ናይ ወልንታዊ ስራሕ ንምብርካት ምስ ሓንቲ ኣሲሶሽን ማሕበር ወይ ኦርግንዜሽን ትካል ምጽንባር ፣ ምስ ትካላት ማሕበራት ምስ ንነጥፍ ፣ብዝያዳ ክብሪ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ብቀሊል መንገዲ ዝብለጸ ክንርዳእ ንኽእል።

ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ

ማሕበራት ይ መራኻቢ ኢዮም፣ ንምክፋልን ሓሳብ ምቅይያርን፣ በዚ መንገዲ ከኣ ምስ ሕብረተ ሰብ ሃገረ ፈረንሳይ ክንላለን ዝያዳ ብዝበልጸ ክንርዳእን ንኽእል፣ ከምኡ`ውን ቋንቋ ፈረንሳ ብተግባር ክንዛረብ ንኽእል፣ በዚ መንግዲ ከኣ ሓደ መስመር ክንፈጥር ንኽእል።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብመንገዲ ኦን ላይን ኣብ ዌብ ሳይት ኢንተርነት ክንምዝገብ ንኽእል፤።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
43 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
JeVeuxAider.gouv.fr

JeVeuxAider.gouv.fr