ማሕበራዊ ምትእስሳር ናይ ደቂ ገዛውቲ ንምድልዳል
ምስ ላ ክሎሽ La Cloche

ማሕበራዊ ምትእስሳር ናይ ደቂ ገዛውቲ ንምድልዳል

ምስ 
ላ ክሎሽ La Cloche

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

La Cloche ሓደ ማሕበር ኮይኑ “ ን ሓባራዊ ዕዮ” ናይ ጎረባብቲን ደቂ ገዛውቲን እዩ።

La Cloche ካብ ኣከባቢኡ ሓሊፉ እውን ን ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ክውንነታት ናይ

▸ ኣንጻር ተነጽሎ ናይ ግዳም ሓደርነትን ምምካት

▸ ብቐሊል ነገር ን ሰባት ምዝርራብ ምኽኣል ወዘተ የገድስዎ እዮም

እዚ መደብ እዚ ናይ ኣሰናይነት መደብ ዘይኮነስ፣ እንታይ ደኣ ኣይ ማሕበራዊ ናብራ ውህደትን ስኒትን ንቕጽል ምጽዓር እዩ።

እኝትደኣ ኣብቲ ንጥፈት ኣቲ ክትሳተፉ ደሊኹም፣ ብቐጥታ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም (ኩላቶም ንጥፈታትና ኣብ ወብሳይትና ኣለውኹም) እሞ ርኸቡና።.

ኩላቶም ወለንተኛታትና፣ ኣብቲ ጎደና ፍሉጣት እዮም። ዝኾነ ሰብ ወለንተኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ማሕበርና፣. እቲ ዕላማ ንኹሉ ዝሓቆፈ እይ።

ንሕና ዝኾነ መኽሰብ የብልናን ፣ lዝኾነ ዝሕግዘና ሰብ ን እንተደልዩ ምሳና ወለንተኛ ምዃን ይኽእል እዩ ፣ እንተኾነ ግን ከምኡ ንኽገብር እውን ግዲታ የብሉን ፣ እንታይ ደኣ ወለንታ ኣምበር።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ንኹሉ እዋን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ግዜ

ንኹሉ እዋን

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደስቲ ሰባት ንምልላይ

ምስ ሰባት ተላለዩ፣ኣብ ንጥፈታት ተሳተፉ፣ እዚ ድማ ከም ምርካብ መጽለሊን መግኒን ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ዕላማ ናይ እዚ ማሕበር እዚ፣ ናይ "faire ensemble"ኣብ መንጎ ነበርቲ እቲ ኸባቢን :ምዕላል ፣ ምትሕግጋዝ፣ ደሃይ ሕድሕር ምፍላጥን እዩ፣

ኣንጻር ግዳም ሓደርነት ምቅላስ

ን ወለንተኛ ናይ La Cloche, ብምዃን ኣብ፣ ነቲ መጽለሊ ንዘይ ብሎም ሰባትን ዝግበር ተነጽሎ ተቓለስዎ። .ኣብ ጎደና ንዝሓድሩ ሰባት ምርዳእ ዘኽእል ሓድሽ ብልሓትን ጥበብን ኣማዕብሉ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ወለንተኛታት ንምዃን

ጸሓፉልና ብ ኢመይል ናብ contact@lacloche.org ምእንቲ ኣብ ማሕበርና la Cloche. ውለንተኛታት ንኽትኮኑ ምእንቲ። ማሕበርና ኣብ Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse ብቐጻሊ ዝተፈላለዩ መደባት ንጥፈታት ኣለዉና።

ምእንቲ ኣብ la Cloche ክትራኸቡ ኣብዚ ተውቑ, rendez-vous sur ce site.

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
La Cloche

La Cloche