ጽምዋ ንምርሓቕ
ምስ ማሕበር AIDES 'ኤይደ'

ጽምዋ ንምርሓቕ

ምስ 
ማሕበር AIDES 'ኤይደ'

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 déc. 2021

እንታይ ኢዩ?

ንንሕና ፣ ብዙሓት ን ጽምዋ ዘርሕቑ ሰባት ንኸም ትራኸቡን ጽምዋ ንምርሓቕን ንገብር
- ምስ ጉጅለታት ብ እኩብ ( ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምርኻብ AIDES),
- ምስ ሕሙማት VIH : ወይቦ፣ ወይ'ውን ካልእ ተመሓላላፍቲ ሕማማት ምስ ዘለዎም ሰባት ነራኽብ

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ንዝገጥመኩም ዘሎ ብድሆ፣ በይንኹም ኣይትገለልሉ

ብዙሕ ሻሕ ንፈረንሳ ኣብ ዝመጻእናሉ ፣ ብሽግራት ናይ ብ ስእነት ጥዕና: ወረቐት፣ ካልእን ተነጽሎታት፣ ክንክበብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ድማ እያ ማሕበርና ነዚ ብምስትውዓል፣ ኣብ ተመሳሳሊ ኩናታት ዘለዉ ሰባት ከም ዝራኸቡን ትገብር።

ድልዳሌን ፣ ምሕዝነትን ይሰማዕኩም

ብምዕላልን ምልዛብን ፣ ምስ ከምኦም ዝኣመሰለ ህይወት ምስ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ምርኻብን፣ ነቶም ሰባትን ፣ ኣቓልቦ ብምርካቦም ዝፈጥረሎም ምሕዝነታዊ ሓይሊ ከም ዝኸስቡ ይገብሮም። ናይ ሕክምናን ፣ ካልእ ማሕበራዊ ምምሕዳራዊ ንጥፈታት ካልእ ን ህይወቶም ኣብ ዝትንክፍ ነገራትን ፣ ንኽላዘቡ ድማ ባይታ ተጣጥሓሎም።

ናይ ኩሉ ባይታ

" ኣፔሮ ወይ መኽፈቲ " ወይ ጉጅለ፣ ናይ ፈለማ ዕላልን ልዝብን

እቶም ኣብ ዘቖሞዎ ጉጅለታት ዘልዕልዎም ዛዕባ እነሰላስለሎም ሰባት፣ ( ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮኑስ) እንታይ ደኣ፣ ነዚ ዝስዕብ ኩነታት ዘለዎም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

- ናይ ኣፍሪቃ መበቆል ዘለዎም ስደተኛታት

- ናይ ጉጅለ "apéro" ደቀንስትዮ

- ወይ እውን "apéro" ማለት (ጾትኦም ዝለወጡ ሰባት ) ከምኡ እውን ፣ጾትኦም

ኣይ-ጓል ኣይ-ወዲn ዝኾኑ ሰባትን ከጠቓልል ይኽእል

- እቲ ማሕበር "apéro"እውን (ን ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ ዝመጻምድቶም ሰባት ዝዓለመ ክኸውን ይኽል )

- እቶም ናይ ሕክምናዊ ፣ ዎርክሾፓት ፣ ኣብ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ዘተኮረ ፣

- ምድግጋፍ ምስ ኤች ኣይ ቪ ፣ ዝነበሩ ሰባትን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ።

እቲ ናይ ወለንታዊ ኣገልግሎት ምኽርና ፣ ስቱርን ምስጢራዊን እዩ

እቶም እንህቦም ወለንታውያን ምኽሪን ኣገልግሎትን፣ ምድግጋፋትን ኣብ ምዕቃብ ምስጢር ዝተመርኮሰን፣ ካብ ንኻልኦት ምፍራድ ነጻ ዝኾነ ሃዋሁ ዘለዎ እዩ።

ኣብ (SPOT) ማእከል ጥዕናና ፣ ነብስኹም ተከናከኑ

እዚ Un SPOT ዝበሀል ማሕበር፣ ሓደ ማሕበረሰብ ምስ ኤይድስ AIDES ንዝነብሩ ሰባት ኮይኑ፣ : ምዉቕ ዝኾነ ኣኣቃባብላ ዘለዎ፣ ብሓፈሳ ናይ ኩሎም ብ ጾታ ዝመሓለሉ ሕማማት ሕክምና ዝህብ ትካል እውን እዩ፣ ወብሳይቱ ድማ (www.aides.org ) :

- ሓፈሳዊ ሕክምናዊ ክንክን (ሓፈሳውያን ሓኻይም, ናይቲ ሕማም ጥራይ ወይ ስፔሳሊስት , ናይ ሕክምና ኣናሊስስ ,ወዘተ.),

- ብ ተጣበቕቲ መሰላት፣ ኣስነይቲን ዝተወሃሃደ

ኣብ ፈረንሳ 4 ስፖት SPOTማእከላትት ይርከባ:

- SPOT ናይ ፓሪስ

- SPOT ማኽሰይ,

- SPOT ኒስ,

- SPOT ሞንትፕየ.

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

እቲ ምዝገባ ናይ ግድን ብ ማሕበራት እዩ " ናይ ኣፔሮ apéros" ከምኡ እውን ናይ ምዝገባ ቦታታት

- ኣብ ማእከል ናይ ኤይድስ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ AIDES,

- ኣብ ኢንተርኔት ብ Facebook ወይ ኢንሰግራም Instagram,

- ብ ቴለፎን

ን PSS (ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላላፉ ሕማማት)ን SPOT : ብዘይ ጸራ ብጽሑና፣ ግን ቅድሚ ምምጻእኩም ምኽፋቱን ዘይምኽፋቱን ኣረጋግጹ።

ኩሎም ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላትና ዘለዎ ቦታታትs፣ ከምዚ ኣብ እቲ ካርታ እትዕዘብዎ

እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብኡ ተሓቢሩ ኣሎ :

- ናይ ኢንተርኔት ሳይትና እዚ እዩ AIDES : www.aides.org (መርበብና )

- ኣብ ፈይስቡክ Facebook ን እንስተግራምን Instagram ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ ምግታእ AIDES ዝግደሱ ፣ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
AIDES

AIDES