Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ማሕበር AIDES 'ኤይደ'

AIDES
ኣዳላዊAIDES

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ጽምዋ ንምርሓቕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ንንሕና ፣ ብዙሓት ን ጽምዋ ዘርሕቑ ሰባት ንኸም ትራኸቡን ጽምዋ ንምርሓቕን ንገብር
- ምስ ጉጅለታት ብ እኩብ ( ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ብምርኻብ AIDES),
- ምስ ሕሙማት VIH : ወይቦ፣ ወይ'ውን ካልእ ተመሓላላፍቲ ሕማማት ምስ ዘለዎም ሰባት ነራኽብ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብዙሕ ሻሕ ንፈረንሳ ኣብ ዝመጻእናሉ ፣ ብሽግራት ናይ ብ ስእነት ጥዕና: ወረቐት፣ ካልእን ተነጽሎታት፣ ክንክበብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ድማ እያ ማሕበርና ነዚ ብምስትውዓል፣ ኣብ ተመሳሳሊ ኩናታት ዘለዉ ሰባት ከም ዝራኸቡን ትገብር።

ብምዕላልን ምልዛብን ፣ ምስ ከምኦም ዝኣመሰለ ህይወት ምስ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ምርኻብን፣ ነቶም ሰባትን ፣ ኣቓልቦ ብምርካቦም ዝፈጥረሎም ምሕዝነታዊ ሓይሊ ከም ዝኸስቡ ይገብሮም። ናይ ሕክምናን ፣ ካልእ ማሕበራዊ ምምሕዳራዊ ንጥፈታት ካልእ ን ህይወቶም ኣብ ዝትንክፍ ነገራትን ፣ ንኽላዘቡ ድማ ባይታ ተጣጥሓሎም።

" ኣፔሮ ወይ መኽፈቲ " ወይ ጉጅለ፣ ናይ ፈለማ ዕላልን ልዝብን

እቶም ኣብ ዘቖሞዎ ጉጅለታት ዘልዕልዎም ዛዕባ እነሰላስለሎም ሰባት፣ ( ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮኑስ) እንታይ ደኣ፣ ነዚ ዝስዕብ ኩነታት ዘለዎም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

- ናይ ኣፍሪቃ መበቆል ዘለዎም ስደተኛታት

- ናይ ጉጅለ "apéro" ደቀንስትዮ

- ወይ እውን "apéro" ማለት (ጾትኦም ዝለወጡ ሰባት ) ከምኡ እውን ፣ጾትኦም

ኣይ-ጓል ኣይ-ወዲn ዝኾኑ ሰባትን ከጠቓልል ይኽእል

- እቲ ማሕበር "apéro"እውን (ን ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ ዝመጻምድቶም ሰባት ዝዓለመ ክኸውን ይኽል )

- እቶም ናይ ሕክምናዊ ፣ ዎርክሾፓት ፣ ኣብ ምክልኻል ተላባዕቲ ሕማማት ዘተኮረ ፣

- ምድግጋፍ ምስ ኤች ኣይ ቪ ፣ ዝነበሩ ሰባትን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ።

እቶም እንህቦም ወለንታውያን ምኽሪን ኣገልግሎትን፣ ምድግጋፋትን ኣብ ምዕቃብ ምስጢር ዝተመርኮሰን፣ ካብ ንኻልኦት ምፍራድ ነጻ ዝኾነ ሃዋሁ ዘለዎ እዩ።

እዚ Un SPOT ዝበሀል ማሕበር፣ ሓደ ማሕበረሰብ ምስ ኤይድስ AIDES ንዝነብሩ ሰባት ኮይኑ፣ : ምዉቕ ዝኾነ ኣኣቃባብላ ዘለዎ፣ ብሓፈሳ ናይ ኩሎም ብ ጾታ ዝመሓለሉ ሕማማት ሕክምና ዝህብ ትካል እውን እዩ፣ ወብሳይቱ ድማ (www.aides.org ) :

- ሓፈሳዊ ሕክምናዊ ክንክን (ሓፈሳውያን ሓኻይም, ናይቲ ሕማም ጥራይ ወይ ስፔሳሊስት , ናይ ሕክምና ኣናሊስስ ,ወዘተ.),

- ብ ተጣበቕቲ መሰላት፣ ኣስነይቲን ዝተወሃሃደ

ኣብ ፈረንሳ 4 ስፖት SPOTማእከላትት ይርከባ:

- SPOT ናይ ፓሪስ

- SPOT ማኽሰይ,

- SPOT ኒስ,

- SPOT ሞንትፕየ.

ከመይ ንገብሮ?

እቲ ምዝገባ ናይ ግድን ብ ማሕበራት እዩ " ናይ ኣፔሮ apéros" ከምኡ እውን ናይ ምዝገባ ቦታታት

- ኣብ ማእከል ናይ ኤይድስ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ AIDES,

- ኣብ ኢንተርኔት ብ Facebook ወይ ኢንሰግራም Instagram,

- ብ ቴለፎን

ን PSS (ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላላፉ ሕማማት)ን SPOT : ብዘይ ጸራ ብጽሑና፣ ግን ቅድሚ ምምጻእኩም ምኽፋቱን ዘይምኽፋቱን ኣረጋግጹ።

ኩሎም ኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላትና ዘለዎ ቦታታትs፣ ከምዚ ኣብ እቲ ካርታ እትዕዘብዎ

እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብኡ ተሓቢሩ ኣሎ :

- ናይ ኢንተርኔት ሳይትና እዚ እዩ AIDES : www.aides.org (መርበብና )

- ኣብ ፈይስቡክ Facebook ን እንስተግራምን Instagram ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ ምግታእ AIDES ዝግደሱ ፣ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
nubenubeተርጓሚ/ሚት
jospribjospribተርጓሚ/ሚት
anas188anas188ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olena358olena358ተርጓሚ/ሚት
aidesaidesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ