ሓባራዊ ጀርዲን ምክንኻን
ምስ ኣብ ማእከል ማሕበር ካፕስl CAPS

ሓባራዊ ጀርዲን ምክንኻን

ምስ 
ኣብ ማእከል ማሕበር ካፕስl CAPS

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ CAPS ዝበሃል መሕበር እዚ ፣ሓደ ናይ ሓባር ጃርዲን ኣብ ገዛውቲ Philéas-Lebesgues ኣብ Amiens. ሓደ እዋን ኣብ ሰሙን ብ ጉጅለ ወለታኛታት፣ኽንክን ጀርዲን ዝኸውን ግዜ ምውዓልን እዩ።

እዚ ጀርዲን ኣዚ ፣ ን ኹሎም ነበርቲ ፣ ኣብ ምኹስኳስ ፣ምጽሃይን ምክንኻንን፣ ደኩዒ ምድኳዕን፣ ወይ እውን ኣብቲ ጀርዲን ደስ ዝብል እዋን ንምሕላፍ ክኽእሉ ምእንቲ።

እቶም ፍርያት ናይ እቲ ጀርዲን ፣ ምስ በሰሉ ን ኹሎም ደለይቲ ሞዳል ነጻ እዩ

iምፍላጡ ዘገድስ፣! ኣኣብ ነፍሲወከፍ ክልተ ሳምንቲ፣ሓሙስ፣ ዝተፈላለዩ ኣኣሕምልቲን ናይቲ ሕርሻ ይእከቡ፣ (ኣብ ሕርሳ ናይ flottants d'Amiens) ኣብ ኣቲ ማእከል ድማ ብ 10€ ይሽየጡ ፣ መዓስ እዚ ትራይ፣ (ሓደሽቲ እንቋቑሖን ፣ መዓር፣ ጽሟቕ ፈረታትን እውን ይሽየጡ እዮም...)

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

80 - Somme

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

80 - Somme

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብኣካል ኣብ ምእካብ ፍረታት ምስታፍ

ምስ ደቂ እቲ ገዛውቲ ብምዃን ፣ ኣብ ምክንኻን ምቕንጣብን ምትሕግጋዝ

ብቐጥታ ፍረታብትን ኣሕምልቲን ምቕንጣብ

ምእንቲ ሓደስቲ ደስ ዝብሉ ፍረታትን ንምክንኻንን ምእንጣብን፣ ኣብ እቲ ጀርዲን ሰናይ እዋን ምሕላፍን!

ምክንኻን ጀርዲን ንምኽኣል

ኣብ ጀርዲን ብኸመይ ከም እትከናኸንዎ ምፍላጥ፣ (ማይ ምስታይ። ምጽሃይ ወዘተ...).

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ን ቖጸራ ደውሉልና !

ኣብ ማእከል CAPS ኣብ ኣድራሻና (104 rue Edmond Rostand à Amiens), ብምምጻእ ኮነ ፣ ብ ቴለፎን 03.60.12.24.60, ብምድዋል ወይ ኣብ ናይ ኢንተርኔት ሳይትና ብምኻድ ምውካስ ትኽእሉ ok-caps.fr

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Centre Social CAPS

Centre Social CAPS