ብመንግዲ ምትእታው ናይ እስፖርት ምዕባያን ምትብባዕን
ምስ ቪስዮን ሜለ

ብመንግዲ ምትእታው ናይ እስፖርት ምዕባያን ምትብባዕን

ምስ 
ቪስዮን ሜለ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ተውሳኺ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብ ክለብ ናቶም፣ተን ናይ ድጋፍ ሓገዝ ብምብርካት ፣ ምስ ባህሊ ናይ ኣፍርቃዋያን ዝተኣሳሰርን ከምኡ`ውን ጸዋታ ስፖርት ብሓባር ኮንካ\ኪ ተኣኪብካ ንምጽዋት ኣጋጣሚታት ናይ ምዝናጋዕ ልክዕ ከም ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ንምስልጣን ናይ ምውፋይ ጻዕሪ ትገብር፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ቦታ ናብራ ናይ ሂወት ዝካፈልሉ ተጠቀምቲ ኵኑ\ና፤፣

ኣብ ገዛ ናይ ፐሳክ 3ሰልስተ ቦታ መንበሪ ገዛ ን ቪስዮን ሜለ ይቀርቡ

ልምምድ ስፖርት ንምግባር

ልምምድ ስፖርት ልዑል ክብሪ ንምክፋል ዕድል ይፈጥር፣ ከምኡ`ውን ብሓባር ኮንካ\ኪ ናይ ግሩፕ ንምስራሕ፣፤

ሓፈሻዊ ድጋፍ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ምስላጥ ናይ ቤት ጽሕፈታት ስራሕ ንምርካብ ወይ መንብሪ ገዛ ካልእን ፥………………… ሓደ ድጋፍ ሓገዝ ክትረክቡ፤ባ ትኽእሉ\ላ፤፣

ናይ ሞያዊ\ት ሓደ ድጋፍ ሓገዝ ምቅራብ

ምስ መሻርክትናMission Locale ላ ሚስዮን ሎካል ን PLIE ፕሊ ን ብምትሕብባር ድጋፍ ናይ ሓገዝ ብምቅራብ ኣብ ስራሕ ናይ ዓለም ንምጽንባር ሓደ ኮርስ ትምህርቲ ፎርማሲዮን ምውሳድ ፣፤

ናይ ማሕበራዊ ናብራ ርክብ ዝምድና ምግባር

ንጥፈታትን ውልቃዊ\ት ድጋፍን ኣብ ቃንቃ ፈረንሳይ ብቅልጡፍ ለውጢ ምዕባለ ንክተገብሩ\ራ ይሕግዝ፤፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ

ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ቆጸራኹም\ኽን ኣብ ናትና ፔጅ ይኹን

ኣብዚ ሊንክ ተወቑ\ቓ፤፣

cliquez ici!

ወይ ኣብ ፌስቡክ ንዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ቆጸራኹም\ኽን ኣብ ናትና ፔጅ ይኹን

ናትና ፔጅ ኣብዚ ሊንክ ተውቑ\ቓ: cliquez ici!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Vous êtes responsable de cette structure ? Contactez-nous !